Translation

Your profile will be shown as contact.
English
Key English Dutch
+ Create an event + Create an event + Creëer een evenement
A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. Een cookie is een klein bestand met informatie dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Wanneer u de site opnieuw bezoekt, stelt de cookie die site in staat uw browser te herkennen. Cookies kunnen gebruikersvoorkeuren en andere informatie opslaan. U kunt uw browser zo configureren dat alle cookies worden geweigerd. Dit kan er echter toe leiden dat sommige websitefuncties of services gedeeltelijk werken. Lokale opslag werkt op dezelfde manier, maar u kunt meer gegevens opslaan.
A place to publish something to the whole world, your community or just your group members. A place to publish something to the whole world, your community or just your group members. Een plek om iets te publiceren voor de hele wereld, uw gemeenschap of alleen uw groepsleden.
No posts found No posts found Geen berichten gevonden
Last sign-in Last sign-in Laatste login
Last IP adress Last IP adress Laatste IP adres
You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. Je moet de groeps-URL doorgeven zodat mensen toegang hebben tot het groepsprofiel. De groep zal niet vindbaar zijn in de zoekmachine van Mobilizon of in de reguliere zoekmachines.
Leave Leave Verlaten
Group settings saved Group settings saved Groepsinstellingen opgeslagen
Error Error Fout
Registrations are restricted by allowlisting. Registrations are restricted by allowlisting. Registraties zijn beperkt tot een lijst met toegestane deelnemers.
Resend confirmation email Resend confirmation email Bevestigingsemail opnieuw versturen
By {group} By {group} Door {group}
Pick a profile or a group Pick a profile or a group Kies een profiel of groep
Add a contact Add a contact Een contactpersoon toevoegen
Your profile will be shown as contact. Your profile will be shown as contact. Uw profiel zal worden weergegeven als contactpersoon.
Pick Pick Kies
The event will show as attributed to your personal profile. The event will show as attributed to your personal profile. Het evenement wordt weergegeven als toegeschreven aan uw persoonlijke profiel.
The event will show as attributed to this group. The event will show as attributed to this group. De gebeurtenis wordt weergegeven als toegeschreven aan deze groep.
<b>{contact}</b> will be displayed as contact. <b>{contact}</b> will be displayed as contact.|<b>{contact}</b> will be displayed as contacts. <b>{contact}</b> wordt weergegeven als contactpersoon.|<b>{contact}</b> worden weergegeven als contactpersonen.
and {number} groups and {number} groups En {number} groepen
Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device. Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device. Hiermee kunt u uw deelnamestatus weergeven en beheren op de evenementpagina wanneer u dit apparaat gebruikt. Schakel het vinkje uit als u een openbaar apparaat gebruikt.
Remember my participation in this browser Remember my participation in this browser Onthoud mijn deelname aan deze browser
Organized by Organized by Georganiseerd door
Report this group Report this group Rapporteer deze groep
Group {groupTitle} reported Group {groupTitle} reported {groupTitle} gerapporteerd
Error while reporting group {groupTitle} Error while reporting group {groupTitle} Fout tijdens rapporteren van {groupTitle}
Reported group Reported group Gerapporteerde groep
Join group Join group Deelnemen aan groep
Created by {username} Created by {username} Aangemaakt door {username}
Accessible through link Accessible through link Toegankelijk via link
Key English Dutch
You requested to join the group. You requested to join the group.
Your federated identity Your federated identity Uw gefedereerde identiteit
Your membership was approved by {profile}. Your membership was approved by {profile}.
your notification settings your notification settings
Your participation has been confirmed Your participation has been confirmed Uw deelname is bevestigd
Your participation has been rejected Your participation has been rejected Uw deelname is afgewezen
Your participation has been requested Your participation has been requested Uw deelname is aangevraagd
Your participation request has been validated Your participation has been validated
Your participation request is being validated Your participation is being validated
Your participation status has been changed Your participation status has been changed Uw deelname is gewijzigd
Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed. Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed.
Your participation still has to be approved by the organisers. Your participation still has to be approved by the organisers.
Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email. Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email.
Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation. Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation.
Your position was not available. Your position was not available.
Your profile will be shown as contact. Your profile will be shown as contact. Uw profiel zal worden weergegeven als contactpersoon.
Your timezone is currently set to {timezone}. Your timezone is currently set to {timezone}. Uw tijdzone is op dit moment ingesteld op {timezone}.
Your timezone {timezone} isn't supported. Your timezone {timezone} isn't supported.
Your timezone was detected as {timezone}. Your timezone was detected as {timezone}. Uw tijdzone is herkend als timezone}.
Your upcoming events Your upcoming events
YouTube live YouTube live
YouTube replay YouTube replay
You updated the event {event}. You updated the event {event}.
You updated the group {group}. You updated the group {group}.
You updated the member {member}. You updated the member {member}.
You updated the post {post}. You updated the post {post}.
You were demoted to an unknown role by {profile}. You were demoted to an unknown role by {profile}.
You were demoted to moderator by {profile}. You were demoted to moderator by {profile}.
You were demoted to simple member by {profile}. You were demoted to simple member by {profile}.
You were promoted to administrator by {profile}. You were promoted to administrator by {profile}.

Loading…

User avatar Mecallie

New translation

Mobilizon / FrontendDutch

5 days ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Your profile will be shown as contact.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 691