Translation

Congratulations, your account is now created!
English
Key English Dutch Actions
Report this group Report this group Rapporteer deze groep
Group {groupTitle} reported Group {groupTitle} reported {groupTitle} gerapporteerd
Error while reporting group {groupTitle} Error while reporting group {groupTitle} Fout tijdens rapporteren van {groupTitle}
Reported group Reported group Gerapporteerde groep
Join group Join group Deelnemen aan groep
Created by {username} Created by {username} Aangemaakt door {username}
Accessible through link Accessible through link Toegankelijk via link
Accessible only to members Accessible only to members Alleen toegankelijk voor leden
Created by {name} Created by {name} Aangemaakt door {name}
View all posts View all posts Bekijk alle berichten
Didn't receive the instructions? Didn't receive the instructions? Geen instructies ontvangen?
Allow all comments from users with accounts Allow all comments from logged-in users Alle reacties van ingelogde gebruikers toestaan
This identifier is unique to your profile. It allows others to find you. This identifier is unique to your profile. It allows others to find you. Deze identifier is uniek voor uw profiel. Het stelt anderen in staat je te vinden.
Displayed nickname Displayed nickname Weergegeven bijnaam
Short bio Short bio Korte bio
Congratulations, your account is now created! Congratulations, your account is now created! Gefeliciteerd, uw account is nu aangemaakt!
Now, create your first profile: Now, create your first profile: Creëer nu uw eerste profiel:
If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below. If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below. Indien u heeft gekozen voor handmatige validatie van deelnemers, stuurt Mobilizon u een e-mail om u te informeren over nieuwe te verwerken deelnames. U kunt hieronder de frequentie van deze meldingen kiezen.
You will be able to add an avatar and set other options in your account settings. You will be able to add an avatar and set other options in your account settings. Bij uw account settings kunt u een avatar toevoegen en andere instellingen wijzigen.
Instance languages Instance languages Instance talen
Main languages you/your moderators speak Main languages you/your moderators speak Hoofdtalen die u spreekt/uw moderators spreken
Select languages Select languages Selecteer talen
No languages found No languages found Geen talen gevonden
Your participation still has to be approved by the organisers. Your participation still has to be approved by the organisers. Uw deelname moet nog goedgekeurd worden door de organisator.
Your email Your email Uw e-mail adres
Go to the event page Go to the event page Ga naar de evenement pagina
Request for participation confirmation sent Request for participation confirmation sent Deelname verzoek bevestiging verstuurd
Check your inbox (and your junk mail folder). Check your inbox (and your junk mail folder). Controleer uw inbox en uw spam box.
You may now close this window, or {return_to_event}. You may now close this window, or {return_to_event}. U kunt dit venster nu sluiten, of {return_to_event}.
Create an account Create an account Account aanmaken
You are not an administrator for this group. You are not an administrator for this group. U bent geen administrator voor deze groep.
Key English Dutch Actions
Close comments for all (except for admins) Close comments for all (except for admins) Opmerkingen sluiten voor iedereen (behalve beheerders)
Closed Closed Gesloten
Comment body Comment body
Comment deleted Comment deleted Opmerking verwijderd
Comment from @{username} reported Comment from @{username} reported Opmerking van @{username} gemeld
Comments Comments Opmerkingen
Comments are closed for everybody else. Comments are closed for everybody else. Reacties zijn voor ieder ander gesloten.
Comment text can't be empty Comment text can't be empty Commentaar veld mag niet leeg zijn
Confirmed Confirmed Bevestigd
Confirmed at Confirmed at Bevestigd om
Confirmed: Will happen Confirmed: Will happen Bevestigd: gaat door
Confirm my participation Confirm my participation Mijn deelname bevestigen
Confirm my particpation Confirm my particpation Mijn deelname bevestigen
Confirm participation Confirm participation
Confirm user Confirm user
Congratulations, your account is now created! Congratulations, your account is now created! Gefeliciteerd, uw account is nu aangemaakt!
Contact Contact Contact
contact uninformed contact uninformed Contactpersoon nog niet bevestigd
Continue editing Continue editing Verder gaan met bewerken
Cookies and Local storage Cookies and Local storage Cookies en lokale opslag
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Kopieer details naar het klembord
Copy URL to clipboard Copy URL to clipboard
{count} km {count} km {count} km
{count} members No members|One member|{count} members
{count} members or followers No members or followers|One member or follower|{count} members or followers
{count} participants No participants yet | One participant | {count} participants Nog geen deelnemers | Eén deelnemer | {count} deelnemers
{count} requests waiting {count} requests waiting {count} aanvragen in afwachting
Country Country Land
Create Create Aanmaken
Create a calc Create a calc Maak een calculator

Loading…

User avatar Mecallie

New translation

Mobilizon / FrontendDutch

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Congratulations, your account is now created!
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 714