Translation

Timezone
English
Key English Dutch Actions
List title List title Lijst naam
Create a new list Create a new list Maak een nieuwe lijst
Your timezone is currently set to {timezone}. Your timezone is currently set to {timezone}. Uw tijdzone is op dit moment ingesteld op {timezone}.
Timezone detected as {timezone}. Timezone detected as {timezone}. Gedetecteerde tijdzone: {timezone}.
Bold Bold Vet
Italic Italic Cursief
Duplicate Duplicate Duplicaat
Home Home Home
Notification on the day of the event Notification on the day of the event Notificatie op de dag van het evenement
We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event. We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event. We zullen uw tijdzone instellingen gebruiken om een samenvatting te sturen op de ochtend van het evenement.
You can pick your timezone into your preferences. You can pick your timezone into your preferences. U kunt uw tijdzone naar uw voorkeur instellen.
Recap every week Recap every week Iedere week een samenvatting
You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any. You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any. U krijgt elke maandag een samenvatting van aankomende evenementen als u die heeft.
Notification before the event Notification before the event Notificatie voor het evenement
We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it. We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it. We zullen u een uur voordat het evenement een e-mail sturen zodat u het niet vergeet.
Timezone Timezone Tijdzone
Select a timezone Select a timezone Selecteer een tijdzone
Other Other Anders
No moderation logs yet No moderation logs yet Nog geen moderatie logs
Participation notifications Participation notifications Deelname notificatie
Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc. Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc. Mobilizon stuurt u een e-mail bij belangrijke wijzigingen zoals, datum/tijd, adres, bevestiging of annulering, etc..
Other notification options: Other notification options: Ander notificatie opties:
Organizer notifications Organizer notifications Organisator notificaties
Notifications for manually approved participations to an event Notifications for manually approved participations to an event Notificaties voor handmatig goedgekeurde deelnames aan een evenement
Do not receive any mail Do not receive any mail Geen e-mail ontvangen
Receive one email per request Receive one email per request Een e-mail per verzoek ontvangen
Hourly email summary Hourly email summary Uurlijkse e-mail samenvatting
Daily email summary Daily email summary Dagelijkse e-mail samenvatting
report #{report_number} report #{report_number} Rapport #{report_number}
{moderator} closed {report} {moderator} closed {report} {moderator} sloot {report}
a non-existent report a non-existent report Een niet bestaand rapport
Key English Dutch Actions
This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.
This profile is from another instance, the informations shown here may be incomplete. This profile is from another instance, the informations shown here may be incomplete.
This profile is located on this instance, so you need to {access_the_corresponding_account} to suspend it. This profile is located on this instance, so you need to {access_the_corresponding_account} to suspend it.
This profile was not found This profile was not found
This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language. This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language. Deze instelling wordt gebruikt om de website weer te geven en u e-mails in de juiste taal te sturen.
This URL doesn't seem to be valid This URL doesn't seem to be valid Deze URL lijkt niet valide
This URL is not supported This URL is not supported Deze URL wordt niet ondersteund
This user doesn't have any profiles This user doesn't have any profiles
This user was not found This user was not found
This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone). This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone). Deze website wordt niet gemodereerd en de gegevens die je invoert worden elke dag automatisch om 00:01 (tijdzone Parijs) vernietigd.
This week This week Deze week
This weekend This weekend Dit weekend
This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity. This will delete / anonymize all content (events, comments, messages, participations…) created from this identity. Dit zal alle inhoud (evenementen, opmerkingen, berichten, deelnames…) die aangemaakt is met deze identiteit verwijderen / anonimiseren.
Time in your timezone ({timezone}) Time in your timezone ({timezone})
Times in your timezone ({timezone}) Times in your timezone ({timezone})
Timezone Timezone Tijdzone
Timezone detected as {timezone}. Timezone detected as {timezone}. Gedetecteerde tijdzone: {timezone}.
{timezoneLongName} ({timezoneShortName}) {timezoneLongName} ({timezoneShortName})
Title Title Titel
{title} ({count} todos) {title} ({count} todos) {title} ({count} todo's
To activate more notifications, head over to the notification settings. To activate more notifications, head over to the notification settings. Ga om meer notificaties in te stellen naar de notificatie instellingen.
To confirm, type your event title "{eventTitle}" To confirm, type your event title "{eventTitle}" Typ de titel van uw evenement "{eventTitle}" om te bevestigen
To confirm, type your identity username "{preferredUsername}" To confirm, type your identity username "{preferredUsername}" Typ de gebruikersnaam van uw identiteit "{preferredUsername}" om te bevestigen
To create and manage multiples identities from a same account To create and manage multiples identities from a same account Om meerdere identiteiten aan te maken en te beheren vanaf het zelfde account
To create and manage your events To create and manage your events Om je evenementen aan te maken en te beheren
To create or join an group and start organizing with other people To create or join an group and start organizing with other people Om een groep aan te maken of er aan deel te nemen en te starten met samen organiseren
Today Today Vandaag
To follow groups and be informed of their latest events To follow groups and be informed of their latest events
Tomorrow Tomorrow Morgen
Tools Tools Gereedschappen

Loading…

User avatar Mecallie

New translation

Mobilizon / FrontendDutch

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Timezone
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 466