Translation

Account
English
Key English Hungarian
Please do not use it in any real way. Please do not use it in any real way. Ne használja semmilyen valódi módon.
A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. Egy felhasználóbarát, felszabadító és etikus eszköz összejövetelekhez, szervezéshez és mozgósításhoz.
A validation email was sent to {email} A validation email was sent to {email} Egy ellenőrző e-mail lett elküldve ide: {email}
Abandon editing Abandon editing Szerkesztés elhagyása
About Mobilizon About Mobilizon A Mobilizon névjegye
About this event About this event Erről az eseményről
About this instance About this instance Erről a példányról
About About Névjegy
Accepted Accepted Elfogadva
Account Account Fiók
Add a note Add a note Jegyzet hozzáadása
Add an address Add an address Cím hozzáadása
Add an instance Add an instance Példány hozzáadása
Add some tags Add some tags Címkék hozzáadása
Add to my calendar Add to my calendar Hozzáadás a naptáramhoz
Add Add Hozzáadás
Additional comments Additional comments További hozzászólások
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Az adminisztrátori beállítások sikeresen mentve.
Admin Admin Adminisztrátor
Administration Administration Adminisztráció
All the places have already been taken All the places have already been taken Már az összes helyet elfoglalták
Allow registrations Allow registrations Regisztrációk engedélyezése
Anonymous participant Anonymous participant Névtelen részvétel
Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. A névtelen résztvevők arra lesznek kérve, hogy erősítsék meg a részvételüket e-mailen keresztül.
Anonymous participations Anonymous participations Névtelen részvételek
Key English Hungarian
About anonymous participation About anonymous participation A névtelen részvételről
About {instance} About {instance} A(z) {instance} névjegye
About instance About instance A példány névjegye
About Mobilizon About Mobilizon A Mobilizon névjegye
About this event About this event Erről az eseményről
About this instance About this instance Erről a példányról
Accept Accept Elfogadás
Accepted Accepted Elfogadva
Accept follow Accept follow
Accessibility Accessibility Akadálymentesítés
Accessible only by link Accessible only by link Csak hivatkozáson keresztül érhető el
Accessible only to members Accessible only to members Csak tagoknak érhető el
Accessible through link Accessible through link Hivatkozáson keresztül érhető el
access the corresponding account access the corresponding account
access to the group's private content as well access to the group's private content as well hozzáfér a csoport magánjellegű tartalmaihoz is
Account Account Fiók
Account settings Account settings Fiókbeállítások
A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. A süti egy információt tartalmazó kis fájl, amelyet akkor küld el a számítógépe, ha meglátogat egy weboldalt. Amikor újra meglátogatja a weboldalt, akkor a süti lehetővé teszi annak az oldalnak, hogy felismerje a böngészőjét. A sütik tárolhatnak felhasználói beállításokat vagy egyéb információkat. Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy utasítson vissza minden sütit. Azonban ez azt eredményezheti, hogy néhány weboldalon a funkciók vagy a szolgáltatások csak részlegesen működnek. A helyi tároló hasonlóan működik, de több adat tárolását teszi lehetővé.
Actions Actions Műveletek
Activate browser push notifications Activate browser push notifications A böngésző leküldéses értesítéseinek aktiválása
Activated Activated Aktiválva
Active Active Aktív
Activity Activity Tevékenység
Actor Actor Szereplő
Add Add Hozzáadás
Add a contact Add a contact Kapcsolat hozzáadása
Add an address Add an address Cím hozzáadása
Add a new post Add a new post Új bejegyzés hozzáadása
Add an instance Add an instance Példány hozzáadása
Add a note Add a note Jegyzet hozzáadása
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Mobilizon/Frontend
The following string has different context, but the same source.
Translated Mobilizon/Android App

Loading…

User avatar urbalazs

Translation uploaded

Mobilizon / FrontendHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Account
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/hu.json, string 10