Translation

Mobilizon
English
Key English Hungarian Actions
Administrator Administrator Adminisztrátor
Moderator Moderator Moderátor
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Nincsenek szervezett események|Egy szervezett esemény|{number} szervezett esemény
Begins on Begins on Ekkor kezdődik
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Nincsenek részvételek|Egy részvétel|{number} részvétel
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (alapértelmezetten)
Participations Participations Részvételek
Not confirmed Not confirmed Nincs megerősítve
{moderator} suspended profile {profile} {moderator} suspended profile {profile} {moderator} felfüggesztette ezt a profilt: {profile}
Suspend Suspend Felfüggesztés
Unsuspend Unsuspend Felfüggesztés visszavonása
None None Nincs
Disabled Disabled Letiltva
Activated Activated Aktiválva
No profile matches the filters No profile matches the filters Nincs a szűrőkre illeszkedő profil
Mobilizon Mobilizon Mobilizon
{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. A(z) {instanceName} a {mobilizon} szoftver egy példánya.
Instance Rules Instance Rules Példány szabályai
Rules Rules Szabályok
No rules defined yet. No rules defined yet. Még nincsenek szabályok meghatározva.
full rules full rules szabályokat
instance rules instance rules példány szabályait
terms of service terms of service szolgáltatás feltételeit
I agree to the {instanceRules} and {termsOfService} I agree to the {instanceRules} and {termsOfService} Elfogadom a {instanceRules} és a {termsOfService}
Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. A gépházban: {mobilizon}. © 2018 - {date} A Mobilizon közreműködői – {contributors} pénzügyi támogatásával készült.
more than 1360 contributors more than 1360 contributors Több mint 1360 hozzájáruló
{moderator} has unsuspended profile {profile} {moderator} has unsuspended profile {profile} {moderator} visszavonta ennek a profilnak felfüggesztését: {profile}
{moderator} has deleted user {user} {moderator} has deleted user {user} {moderator} törölte ezt a felhasználót: {user}
Change timezone Change timezone Időzóna megváltoztatása
Select a language Select a language Nyelv kiválasztása
This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. Ez az esemény csak a hivatkozásán keresztül érhető el. Legyen óvatos, hogy hova küldi be ezt a hivatkozást.
Key English Hungarian Actions
Mark as resolved Mark as resolved Megjelölés megoldottként
(Masked) (Masked) (Elfedve)
Member Member Tag
{member} accepted the invitation to join the group. {member} accepted the invitation to join the group. {member} elfogadta a meghívását a csoporthoz való csatlakozáshoz.
{member} joined the group. {member} joined the group. {member} csatlakozott a csoporthoz.
{member} rejected the invitation to join the group. {member} rejected the invitation to join the group. {member} visszautasította a meghívását a csoporthoz való csatlakozáshoz.
{member} requested to join the group. {member} requested to join the group. {member} kérelmezte a csoporthoz való csatlakozást.
Members Members Tagok
Membership requests will be approved by a group moderator Membership requests will be approved by a group moderator
Memberships Memberships
Members-only post Members-only post Csak tagoknak szóló bejegyzés
{member} was invited by {profile}. {member} was invited by {profile}. {member} tagot meghívta {profile}.
Mentions Mentions Említések
Message Message Üzenet
Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams
Mobilizon Mobilizon Mobilizon
mobilizon-instance.tld mobilizon-instance.tld
Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server. Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server. A Mobilizon egy föderált hálózat. Interakcióba léphet ezzel az eseménnyel egy eltérő kiszolgálóról is.
Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. A Mobilizon egy föderált szoftver, ami azt jelenti, hogy az adminisztrátor föderációs beállításaitól függően interakcióba léphet más példányokról származó tartalommal, vagyis csatlakozhat olyan csoportokhoz vagy eseményekhez, amelyeket máshol hoztak létre.
Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. A Mobilizon egy olyan eszköz, amely segít Önnek <b>eseményeket keresni, létrehozni és szervezni</b>.
Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. A Mobilizon nem egy hatalmas platform, hanem <b>kölcsönösen összekapcsolt Mobilizon weboldalak sokasága</b>.
Mobilizon software Mobilizon software Mobilizon szoftver
Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. A Mobilizon profilok rendszerét használja a tevékenységei beosztásához. Annyi profilt tud létrehozni, amennyit csak szeretne.
Mobilizon version Mobilizon version Mobilizon verziója
Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc. Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc. A Mobilizon egy e-mail fog küldeni Önnek, ha fontos változtatások történnek azoknál az eseményeknél, amelyeken részt vesz: dátum és idő, cím, megerősítés vagy törlés stb.
Moderated comments (shown after approval) Moderated comments (shown after approval) Moderált hozzászólások (jóváhagyás után megjelenítve)
Moderate new members Moderate new members Új tagok moderálása
Moderation Moderation Moderálás
Moderation log Moderation log Moderálási napló
Moderation logs Moderation logs Moderálási naplók
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Mobilizon/Frontend
The following strings have different contexts, but the same source.
Locked Translated Mobilizon/Android App Metadata
Empty Mobilizon/Mobilizon
Translated Mobilizon/Android App

Loading…

User avatar urbalazs

Translation uploaded

Mobilizon / FrontendHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
Mobilizon Mobilizon

String information

Key
Mobilizon
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/hu.json, string 515