Translation

The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback.
English
Key English Galician
ICS/WebCal Feed ICS/WebCal Feed Fonte ICS/WebCal
Group Followers Group Followers Agrupar seguidoras
Follower Follower Seguidora
Reject Reject Rexeitar
No follower matches the filters No follower matches the filters Ningunha seguidora supera o filtro
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected A solicitude de seguimento de @{username} foi rexeitada
Followers will receive new public events and posts. Followers will receive new public events and posts. As seguidoras recibirán os novos eventos públicos e publicacións.
Manually approve new followers Manually approve new followers Aprobar manualmente novas solicitudes
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Algo fallou, lamentámolo. Podes intentar recargar a páxina.
What can I do to help? What can I do to help? Que podo facer para axudar?
We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): Melloramos este software grazas á túa colaboración. Infórmanos acerca deste asunto, tes dúas posibilidades (desafortunadamente as dúas requiren a creación dunha conta):
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Por favor engade tódolos detalles posibles para axudarnos a identificar o problema.
Technical details Technical details Detalles técnicos
Error message Error message Mensaxe do erro
Error stacktrace Error stacktrace Informe do erro
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Os detalles técnicos do erro axudan ás desenvolvedoras a solucionar o problema máis facilmente. Engádeos ao teu informe.
Error details copied! Error details copied! Detalles do erro copiados!
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Copiar detalles ao portapapeis
{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} é unha instancia de {mobilizon_link}, software libre feito para a comunidade.
Open a topic on our forum Open a topic on our forum Abrir un tema no noso foro
Open an issue on our bug tracker (advanced users) Open an issue on our bug tracker (advanced users) Abrir un informe no noso seguimento de fallos (usuarias avanzadas)
Unable to copy to clipboard Unable to copy to clipboard Non se puido copiar ao portapapeis
{count} km {count} km {count} km
City or region City or region Cidade ou rexión
Select a radius Select a radius Elixe o radio
Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. A túa cidade ou rexión e o radio só se utilizará para suxerirche eventos próximos. O radio do evento será considerado desde o centro da área administrativa.
Your upcoming events Your upcoming events Os teus próximos eventos
Last published events Last published events Últimos eventos publicados
Events nearby Events nearby Pechar eventos
Within {number} kilometers of {place} |Within one kilometer of {place}|Within {number} kilometers of {place} |Menos dun quilómetro de {place}|A menos de {number} quilometros de {place}
@{username} @{username} @{username}
Key English Galician
The organiser has chosen to close comments. The organiser has chosen to close comments. A organización escolleu pechar os comentarios.
The page you're looking for doesn't exist. The page you're looking for doesn't exist. A páxina que buscas non existe.
The password was successfully changed The password was successfully changed Cambiouse correctamente o contrasinal
The post {post} was created by {profile}. The post {post} was created by {profile}. {profile} creou a publicación {post}.
The post {post} was deleted by {profile}. The post {post} was deleted by {profile}. A publicación {post} foi eliminada por {profile}.
The post {post} was updated by {profile}. The post {post} was updated by {profile}. A publicación {post} foi actualizada por {profile}.
There are {participants} participants. There are {participants} participants. Hai {participants} participantes.
There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. Aínda non hai actividade. Aparecerán aquí as cousas que vaias facendo.
The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. A denuncia vaise enviar á moderación da instancia. Podes explicar aquí abaixo as razóns para denunciar.
There's no discussions yet There's no discussions yet Aínda non hai conversas
There will be no way to recover your data. There will be no way to recover your data. Non hai xeito de recuperar os teus datos.
These events may interest you These events may interest you Estos eventos poderían interesarche
These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. Estas fontes conteñen datos de eventos para calquera dos teus perfís nos que es participante ou creadora. Deberías mantelas privadas. Podes atopar fontes para perfís específicos en cada páxina de edición do perfil.
These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. Estas fontes conteñen datos dos eventos dos que este perfil é participante ou creador. Deberías mantelas privadas. Podes atopar fontes nos axustes de notificacións para tódolos teus perfís.
The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. A imaxe seleccionada é demasiado grande. Debes escoller un ficheiro menor de {size}.
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Os detalles técnicos do erro axudan ás desenvolvedoras a solucionar o problema máis facilmente. Engádeos ao teu informe.
The URL of a pad where notes are being taken collaboratively The URL of a pad where notes are being taken collaboratively
The URL of a poll where the choice for the event date is happening The URL of a poll where the choice for the event date is happening
The URL where the event can be watched live The URL where the event can be watched live
The URL where the event live can be watched again after it has ended The URL where the event live can be watched again after it has ended
The user has been disabled The user has been disabled
The Zoom video teleconference URL The Zoom video teleconference URL
[This comment has been deleted] [This comment has been deleted] [Este comentario foi eliminado]
[This comment has been deleted by it's author] [This comment has been deleted by it's author] [Este comentario foi eliminado pola súa autora]
This event has been cancelled. This event has been cancelled. Este evento foi cancelado.
This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. Este evento só é accesible coa súa ligazón. Ten tino de onde publicas esta ligazón.
(this folder) (this folder) (este cartafol)
This group doesn't have a description yet. This group doesn't have a description yet. Este grupo aínda non ten descrición.
This group is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This group is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. Este grupo é accesible só a través da súa ligazón. Pon tino sobre onde compartes esta ligazón.
This group is invite-only This group is invite-only Acceso ó grupo só por convite

Loading…

User avatar XoseM

New translation

Mobilizon / FrontendGalician

11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback.
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
js/src/i18n/gl.json, string 830