Translation

Unable to copy to clipboard
English
Key English Galician Actions
Followers will receive new public events and posts. Followers will receive new public events and posts. As seguidoras recibirán os novos eventos públicos e publicacións.
Manually approve new followers Manually approve new followers Aprobar manualmente novas solicitudes
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Algo fallou, lamentámolo. Podes intentar recargar a páxina.
What can I do to help? What can I do to help? Que podo facer para axudar?
We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): Melloramos este software grazas á túa colaboración. Infórmanos acerca deste asunto, tes dúas posibilidades (desafortunadamente as dúas requiren a creación dunha conta):
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Por favor engade tódolos detalles posibles para axudarnos a identificar o problema.
Technical details Technical details Detalles técnicos
Error message Error message Mensaxe do erro
Error stacktrace Error stacktrace Informe do erro
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Os detalles técnicos do erro axudan ás desenvolvedoras a solucionar o problema máis facilmente. Engádeos ao teu informe.
Error details copied! Error details copied! Detalles do erro copiados!
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Copiar detalles ao portapapeis
{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} é unha instancia de {mobilizon_link}, software libre feito para a comunidade.
Open a topic on our forum Open a topic on our forum Abrir un tema no noso foro
Open an issue on our bug tracker (advanced users) Open an issue on our bug tracker (advanced users) Abrir un informe no noso seguimento de fallos (usuarias avanzadas)
Unable to copy to clipboard Unable to copy to clipboard Non se puido copiar ao portapapeis
{count} km {count} km {count} km
City or region City or region Cidade ou rexión
Select a radius Select a radius Elixe o radio
Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. A túa cidade ou rexión e o radio só se utilizará para suxerirche eventos próximos. O radio do evento será considerado desde o centro da área administrativa.
Your upcoming events Your upcoming events Os teus próximos eventos
Last published events Last published events Últimos eventos publicados
Events nearby Events nearby Pechar eventos
Within {number} kilometers of {place} |Within one kilometer of {place}|Within {number} kilometers of {place} |Menos dun quilómetro de {place}|A menos de {number} quilometros de {place}
@{username} @{username} @{username}
Yesterday Yesterday Onte
You created the event {event}. You created the event {event}. Creaches o evento {event}.
The event {event} was created by {profile}. The event {event} was created by {profile}. O evento {event} foi creado por {profile}.
You updated the event {event}. You updated the event {event}. Actualizaches o evento {event}.
The event {event} was updated by {profile}. The event {event} was updated by {profile}. {profile} actualizou o evento {evento}.
You deleted the event {event}. You deleted the event {event}. Eliminaches o evento {evento}.
Key English Galician Actions
To create and manage your events To create and manage your events Para crear e xestionar eventos
To create or join an group and start organizing with other people To create or join an group and start organizing with other people Para crear ou unirte a un grupo e comezar a organizar xunto a outras persoas
Today Today Hoxe
To follow groups and be informed of their latest events To follow groups and be informed of their latest events
Tomorrow Tomorrow Mañán
Tools Tools
To register for an event by choosing one of your identities To register for an event by choosing one of your identities Para rexistrar un evento escollendo unha das túas identidades
Total number of participations Total number of participations
Transfer to {outsideDomain} Transfer to {outsideDomain} Transferir a {outsideDomain}
Triggered profile refreshment Triggered profile refreshment Realizouse a actualización do perfil
Twitch live Twitch live
Twitch replay Twitch replay
Twitter account Twitter account
Type Type Tipo
Type or select a date… Type or select a date… Escribe o elixe unha data…
Unable to copy to clipboard Unable to copy to clipboard Non se puido copiar ao portapapeis
Unable to create the group. One of the pictures may be too heavy. Unable to create the group. One of the pictures may be too heavy. Non se puido crear o grupo. Unha das imaxes podería ser demasiado grande.
Unable to create the profile. The avatar picture may be too heavy. Unable to create the profile. The avatar picture may be too heavy. Non se puido crear o perfil. A imaxe do avatar podería ser demasiado grande.
Unable to detect timezone. Unable to detect timezone. Non se detectou a zona horaria.
Unable to load event for participation. The error details are provided below: Unable to load event for participation. The error details are provided below: Non se puido cargar a participación no evento. Aquí abaixo tes detalles do erro:
Unable to save your participation in this browser. Unable to save your participation in this browser. Non se puido gardar a túa participación neste navegador.
Unable to update the profile. The avatar picture may be too heavy. Unable to update the profile. The avatar picture may be too heavy. Non se puido actualizar o perfil. A imaxe do avatar podería ser demasiado grande.
Underline Underline
Undo Undo
Unfollow Unfollow
Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers. Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers. Desgraciadamente a túa solicitude de participación foi rexeitada pola organización.
Unknown Unknown Descoñecido
Unknown actor Unknown actor Actor descoñecido
Unknown error. Unknown error. Erro descoñecido.
Unknown value for the openness setting. Unknown value for the openness setting. Axuste descoñecido para o acceso ao grupo.

Loading…

User avatar XoseM

New translation

Mobilizon / FrontendGalician

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Unable to copy to clipboard
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/gl.json, string 836