Translation

Membership requests will be approved by a group moderator
English
Key English Finnish Actions
Login on Mobilizon! Login on Mobilizon! Kirjaudu sisään Mobilizoniin!
Login status Login status Kirjautumisen tila
Log out Log out Kirjaudu ulos
Main languages you/your moderators speak Main languages you/your moderators speak Pääkieli, jota sinä ja moderaattorisi puhuvat
Manage participations Manage participations Hallinnoi osallistumisia
Manually approve new followers Manually approve new followers Hyväksy uudet seuraajat käsin
Manually invite new members Manually invite new members Kutsu uusia jäseniä
Mark as resolved Mark as resolved Merkitse ratkaistuksi
(Masked) (Masked) (Peitetty)
Member Member Jäsen
{member} accepted the invitation to join the group. {member} accepted the invitation to join the group. {member} hyväksyi liittymiskutsun.
{member} joined the group. {member} joined the group.
{member} rejected the invitation to join the group. {member} rejected the invitation to join the group. {member} hylkäsi kutsun ryhmään liittymiseen.
{member} requested to join the group. {member} requested to join the group. {member} pyysi liittymistä ryhmään.
Members Members Jäsenet
Membership requests will be approved by a group moderator Membership requests will be approved by a group moderator
Memberships Memberships
Members-only post Members-only post Vain jäsenille näkyvä viesti
{member} was invited by {profile}. {member} was invited by {profile}. Käyttäjän {member} kutsui {profile}.
Mentions Mentions Maininnat
Message Message Viesti
Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams
Mobilizon Mobilizon Mobilizon
mobilizon-instance.tld mobilizon-instance.tld
Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server. Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server. Mobilizon on federoituva verkosto. Tätä tapahtumasivua voi käyttää myös toiselta instanssilta.
Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon on federoitu palvelu, minkä ansiosta voit viestiä myös muilla instansseilla olevien käyttäjien ja ryhmien kanssa ja ilmoittautua niillä oleviin tapahtumiin.
Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon on työkalu, jolla pystyt <b>hakemaan, luomaan ja järjestämään tapahtumia</b>.
Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon ei ole jättiläismäinen keskitetty alusta vaan <b>suuri joukko tosiinsa yhdistyneitä Mobilizon-instansseja</b>.
Mobilizon software Mobilizon software Mobilizon-ohjelma
Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon käyttää profiilijärjestelmää, jonka avulla voit esiintyä eri profiileilla eri tarkoituksiin. Voit luoda niin monta profiilia kuin haluat.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / FrontendFinnish

 
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Membership requests will be approved by a group moderator
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 1332