Translation

Not approved
English
Key English Finnish
No rules defined yet. No rules defined yet. Sääntöjä ei ole vielä määritelty.
full rules full rules säännöt kokonaan
instance rules instance rules Instanssin säännöt
terms of service terms of service käyttöehdot
I agree to the {instanceRules} and {termsOfService} I agree to the {instanceRules} and {termsOfService} Hyväksyn {instanceRules} ja {termsOfService}
Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Voimanlähteenä {mobilizon}. © 2018–{date} Mobilizon-kehittäjät – Taloudellista tukea on antanut {contributors}.
more than 1360 contributors more than 1360 contributors yli 1360 tukijaa
{moderator} has unsuspended profile {profile} {moderator} has unsuspended profile {profile} {moderator} on poistanut profiilin {profile} eston
{moderator} has deleted user {user} {moderator} has deleted user {user} {moderator} on poistanut käyttäjän {user}
Change timezone Change timezone Vaihda aikavyöhykettä
Select a language Select a language Valitse kieli
This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. Tapahtumasivulle on pääsy vain linkin kautta. Ole tarkkana, missä julkaiset linkin.
This event has been cancelled. This event has been cancelled. Tapahtuma on peruttu.
Actions Actions Toimenpiteet
Everything Everything Kaikki
Not approved Not approved Ei hyväksytty
No participant matches the filters No participant matches the filters Ei suodattimia vastaavia osallistujia
Send the confirmation email again Send the confirmation email again Lähetä vahvistussähköposti uudelleen
Forgot your password? Forgot your password? Unohditko salasanan?
Enter your email address below, and we'll email you instructions on how to change your password. Enter your email address below, and we'll email you instructions on how to change your password. Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat sähköpostitse ohjeet salasanan vaihtamiseen.
Submit Submit Lähetä
Email address Email address Sähköpostiosoite
Legal Legal Lait
Terms of service Terms of service Käyttöehdot
Privacy policy Privacy policy Tietosuojakäytäntö
Instance rules Instance rules Instanssin säännöt
Glossary Glossary Sanasto
Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Joidenkin seuraavassa tekstissä käytettyjen teknisten ja muiden termien tarkoittamat käsitteet voivat olla mutkikkaita. Tämä sanasto auttaa niiden ymmärtämisessä:
Instance Instance Instanssi
Mobilizon software Mobilizon software Mobilizon-ohjelma
Instance administrator Instance administrator Instanssin ylläpitäjä
Key English Finnish
No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants Ei osallistujia hyväksyttäväksi|Hyväksy osallistuja|Hyväksy {number} osallistujaa
No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants Ei osallistujia hylättäväksi|Hylkää osallistuja|Hylkää {number} osallistujaa
No participations listed No participations listed Ei osallistumisia listattuna
No posts found No posts found Viestejä ei löytynyt
No posts yet No posts yet Ei julkaisuja vielä
No profile matches the filters No profile matches the filters Ei suodattimia vastaavia profiileja
No public upcoming events No public upcoming events Ei julkisia tulevia tapahtumia
No resolved reports yet No resolved reports yet Ratkaistuja raportteja ei vielä ole
No resources in this folder No resources in this folder Tässä kansiossa ei ole resursseja
No resources selected No resources selected|One resources selected|{count} resources selected Ei valittuja resursseja|Yksi resurssi valittu|{count} resurssia valittu
No resources yet No resources yet Ei resursseja vielä
No results for "{queryText}" No results for "{queryText}" Ei tuloksia haulle ”{queryText}”
No results for {search} No results for {search} Ei tuloksia haulle {search}
No rules defined yet. No rules defined yet. Sääntöjä ei ole vielä määritelty.
Not accessible with a wheelchair Not accessible with a wheelchair Ei pääse pyörätuolilla
Not approved Not approved Ei hyväksytty
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
Notes Notes Merkinnät
NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. HUOM! Oletusehdot eivät ole juristin tarkistamia, joten instanssin ylläpitäjän ei ole syytä luottaa niiden tarjoamaan juridiseen suojaan. Niitä ei ole myöskään sovitettu eri maiden ja lainkäyttöalueiden olosuhteisiin. Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme tarkistuttamaan ehdot lakiasiantuntijalla.
Notification before the event Notification before the event Ilmoitus ennen tapahtumaa
Notification on the day of the event Notification on the day of the event Ilmoitus tapahtumapäivänä
Notifications Notifications Ilmoitukset
Notification settings Notification settings Ilmoitusasetukset
Notifications for manually approved participations to an event Notifications for manually approved participations to an event Ilmoitukset tapahtuman käsin hyväksytyistä osallistumisista
Notify participants Notify participants Ilmoita osallistujille
Notify the user of the change Notify the user of the change
No user matches the filter No user matches the filter
No user matches the filters No user matches the filters
Now, create your first profile: Now, create your first profile: Luo seuraavaksi ensimmäinen profiilisi:
{number} members {number} members {number} jäsentä
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Mobilizon/Frontend
The following string has different context, but the same source.
Empty Mobilizon/Backend

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Not approved
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 535