Translation

Language
English
Key English Finnish Actions
{moderator} added a note on {report} {moderator} added a note on {report} {moderator} lisäsi huomautuksen: {report}
{moderator} deleted an event named "{title}" {moderator} deleted an event named "{title}" {moderator} poisti tapahtuman ”{title)”
Register on this instance Register on this instance Rekisteröidy tälle instanssille
To activate more notifications, head over to the notification settings. To activate more notifications, head over to the notification settings. Aktivoi lisäilmoitukset ilmoitusasetuksista.
We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time. We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time. Aikavyöhyketiedon avulla saat tapahtumailmoitukset oikeaan aikaan.
Your timezone was detected as {timezone}. Your timezone was detected as {timezone}. Aikavyöhykkeeksesi tunnistettiin {timezone}.
Let's define a few settings Let's define a few settings Määritellään joitakin asetuksia
All good, let's continue! All good, let's continue! Kaikki kunnossa, eteenpäin!
Login status Login status Kirjautumisen tila
Suspended Suspended Estetty
Active Active Aktiivinen
Local Local Paikallinen
User User Käyttäjä
Confirmed Confirmed Vahvistettu
Confirmed at Confirmed at Vahvistettu
Language Language Kieli
Administrator Administrator Ylläpitäjä
Moderator Moderator Moderaattori
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa
Begins on Begins on Alkaa
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (oletuksena)
Participations Participations Osallistumiset
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
{moderator} suspended profile {profile} {moderator} suspended profile {profile} {moderator} esti profiilin {profile}
Suspend Suspend Estä
Unsuspend Unsuspend Poista esto
None None Ei mitään
Disabled Disabled Pois käytöstä
Activated Activated Käytössä
No profile matches the filters No profile matches the filters Ei suodattimia vastaavia profiileja
Key English Finnish Actions
I participate I participate Osallistun
Italic Italic Kursivoitu
It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. Sisältö ei ole käytettävissä tämän palvelimen kautta mahdollisesti siksi, että tämä instanssi on estänyt sisällön taustalla olevat profiilit tai ryhmät.
I've been mentionned in a comment under an event I've been mentionned in a comment under an event Minut on mainittu tapahtuman kommentissa
I've been mentionned in a group discussion I've been mentionned in a group discussion Minut on mainittu ryhmäkeskustelussa
I've clicked on X, then on Y I've clicked on X, then on Y
I want to allow people to participate without an account. I want to allow people to participate without an account. Osallistuminen ilman käyttäjätiliä sallittu.
I want to approve every participation request I want to approve every participation request Haluan hyväksyä kaikki osallistumispyynnöt
Jitsi Meet Jitsi Meet Jitsi-tapaaminen
Join Join
Join <b>{instance}</b>, a Mobilizon instance Join <b>{instance}</b>, a Mobilizon instance Liity Mobilizon- instanssille <b>{instance}</b>
Join group Join group Liity ryhmään
Join group {group} Join group {group} Liity ryhmään {group}
Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Pidä kaikki aiheeseen liittyvä keskustelu samassa paikassa.
Key words Key words Avainsanat
Language Language Kieli
Last group created Last group created Viimeisin luotu ryhmä
Last IP adress Last IP adress Edellinen IP-osoite
Last published event Last published event Viimeisin julkaistu tapahtuma
Last published events Last published events Viimeksi julkaistut tapahtumat
Last seen on Last seen on
Last sign-in Last sign-in Edellinen sisäänkirjautuminen
Last week Last week Viime viikko
Latest posts Latest posts Viimeiset julkaisut
Learn more Learn more Lue lisää
Learn more about {instance} Learn more about {instance} Lisätietoa {instance}:sta
Learn more about Mobilizon Learn more about Mobilizon Lue lisää Mobilizonista
Leave Leave Poistu
Leave event Leave event Poistu tapahtumasta
Leave group Leave group Poistu ryhmästä

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Language
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 499