Translation

On {date}
English
Key English Finnish Actions
No instance to reject|Reject instance|Reject {number} instances No instance to reject|Reject instance|Reject {number} instances Ei hylättäviä instansseja|Hylkää instanssi|Hylkää {number} instanssia
No instance to remove|Remove instance|Remove {number} instances No instances to remove|Remove instance|Remove {number} instances Ei poistettavia instansseja|Poista instanssi|Poista {number} instanssia
No message No message Ei viestiä
No open reports yet No open reports yet Avoimia raportteja ei vielä ole
No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants Ei osallistujia hyväksyttäväksi|Hyväksy osallistuja|Hyväksy {number} osallistujaa
No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants Ei osallistujia hylättäväksi|Hylkää osallistuja|Hylkää {number} osallistujaa
No resolved reports yet No resolved reports yet Ratkaistuja raportteja ei vielä ole
No results for "{queryText}" No results for "{queryText}" Ei tuloksia haulle ”{queryText}”
Notes Notes Merkinnät
Number of places Number of places Paikkojen määrä
OK OK OK
Old password Old password Vanha salasana
On {date} ending at {endTime} On {date} ending at {endTime} {date}, päättyy {endTime}
On {date} from {startTime} to {endTime} On {date} from {startTime} to {endTime} {date} klo {startTime}–{endTime}
On {date} starting at {startTime} On {date} starting at {startTime} {date} klo {startTime}
On {date} On {date} {date}
Only accessible through link (private) Only accessible through link (private) Pääsy vain linkin kautta (yksityinen)
Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported. Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported. Vain pieniä kirjaimia (a-z), numeroita ja alaviivaa voi käyttää.
Open Open Avoin
Opened reports Opened reports Avatut raportit
Or Or Tai
Organized by {name} Organized by {name} Järjestää {name}
Organized Organized Järjestetty
Organizer Organizer Järjestäjä
Other software may also support this. Other software may also support this. Myös muut ohjelmat voivat tukea tätä.
Otherwise this identity will just be removed from the group administrators. Otherwise this identity will just be removed from the group administrators. Muussa tapauksessa tämä identiteetti vain poistetaan ryhmän ylläpitäjistä.
Page limited to my group (asks for auth) Page limited to my group (asks for auth) Sivu rajattu omalle ryhmälle (vaatii tunnistautumista)
Page Page Sivu
Participant Participant Osallistuja
Participants Participants Osallistujat
Participate using your email address Participate using your email address Osallistu sähköpostiosoitteella
Key English Finnish Actions
Notify participants Notify participants Ilmoita osallistujille
Notify the user of the change Notify the user of the change
No user matches the filter No user matches the filter
No user matches the filters No user matches the filters
Now, create your first profile: Now, create your first profile: Luo seuraavaksi ensimmäinen profiilisi:
{number} members {number} members {number} jäsentä
{number} memberships {number} memberships {number} jäsenyyttä
Number of places Number of places Paikkojen määrä
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista
{number} posts No posts|One post|{number} posts Ei julkaisuja|Yksi julkaisu|{number} julkaisua
{number} seats left {number} seats left
OK OK OK
{old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} nimettiin uudelleen ryhmäksi {group}.
Old password Old password Vanha salasana
On {date} On {date} {date}
On {date} ending at {endTime} On {date} ending at {endTime} {date}, päättyy {endTime}
On {date} from {startTime} to {endTime} On {date} from {startTime} to {endTime} {date} klo {startTime}–{endTime}
On {date} starting at {startTime} On {date} starting at {startTime} {date} klo {startTime}
On {instance} and other federated instances On {instance} and other federated instances Instanssi {instance} ja muilla federoiduilla instansseilla
Online Online
Online ticketing Online ticketing Lipunmyynti verkossa
Only accessible through link Only accessible through link Pääsy vain linkistä
Only accessible through link (private) Only accessible through link (private) Pääsy vain linkin kautta (yksityinen)
Only accessible to members of the group Only accessible to members of the group Pääsy vain ryhmän jäsenillä
Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported. Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported. Vain pieniä kirjaimia (a-z), numeroita ja alaviivaa voi käyttää.
Only group members can access discussions Only group members can access discussions Vain ryhmän jäsenet voivat päästä keskusteluihin
Only group moderators can create, edit and delete events. Only group moderators can create, edit and delete events. Vain ryhmän moderaattorit voivat luoda, muokata ja poistaa tapahtumia.
Only group moderators can create, edit and delete posts. Only group moderators can create, edit and delete posts. Vain ryhmän moderaattorit voivat luode, muokata ja poistaa viestejä.
Only Mobilizon instances can be followed

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
On {date}
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 225