Translation

Not accessible with a wheelchair
English
Key English Finnish Actions
View less View less Katso vähemmän
View more View more Katso enemmän
Breadcrumbs Breadcrumbs Leivänmurut
Other actions Other actions Muut toiminnat
Only group moderators can create, edit and delete events. Only group moderators can create, edit and delete events. Vain ryhmän moderaattorit voivat luoda, muokata ja poistaa tapahtumia.
+ Create a post + Create a post + Luo viesti
Edited {relative_time} ago Edited {relative_time} ago Muokattu {relative_time} sitten
Members-only post Members-only post Vain jäsenille näkyvä viesti
This post is accessible only for members. You have access to it for moderation purposes only because you are an instance moderator. This post is accessible only for members. You have access to it for moderation purposes only because you are an instance moderator. Tämä viesti näkyy vain jäsenille. Näet sen vain moderointitarkoituksessa, koska olet instanssisi moderaattori.
Find or add an element Find or add an element Etsi tai lisää elementti
e.g. Accessibility, Twitch, PeerTube e.g. Accessibility, Twitch, PeerTube esim. Saavutettavuus, Twitch, PeerTube
Add new… Add new… Lisää uusi…
No results for {search} No results for {search} Ei tuloksia haulle {search}
Wheelchair accessibility Wheelchair accessibility Saavutettavuus pyörätuoleille
Whether the event is accessible with a wheelchair Whether the event is accessible with a wheelchair Onko tapahtuma saavutettavissa pyörätuolilla
Not accessible with a wheelchair Not accessible with a wheelchair Ei pääse pyörätuolilla
Partially accessible with a wheelchair Partially accessible with a wheelchair Pääsee osittain pyörätuolilla
Fully accessible with a wheelchair Fully accessible with a wheelchair Pääsee täysin pyörätuolilla
YouTube replay YouTube replay YouTube-uudelleentoisto
The URL where the event live can be watched again after it has ended The URL where the event live can be watched again after it has ended URL, jonka kautta tapahtuman live-esitystä voi katsoa uudestaan päättymisen jälkeen
Twitch replay Twitch replay Twitch-uudelleentoisto
PeerTube replay PeerTube replay PeerTube-uudelleentoisto
PeerTube live PeerTube live PeerTube-livelähetys
The URL where the event can be watched live The URL where the event can be watched live URL, jonka kautta tapahtumaa voi seurata tosiaikaisesti
Twitch live Twitch live Twitch-lähetys
YouTube live YouTube live YouTube-lähetys
Event metadata Event metadata Tapahtuman metadata
Framadate poll Framadate poll Framadate-kysely
The URL of a poll where the choice for the event date is happening The URL of a poll where the choice for the event date is happening Kyselyn URL, jonka kautta tapahtuu tapahtuman päivämäärän valinta
View account on {hostname} (in a new window) View account on {hostname} (in a new window) Katso tiliä {hostname} (avautuu uuteen ikkunaan)
Twitter account Twitter account Twitter-tili
Key English Finnish Actions
No participant matches the filters No participant matches the filters Ei suodattimia vastaavia osallistujia
No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants Ei osallistujia hyväksyttäväksi|Hyväksy osallistuja|Hyväksy {number} osallistujaa
No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants Ei osallistujia hylättäväksi|Hylkää osallistuja|Hylkää {number} osallistujaa
No participations listed No participations listed Ei osallistumisia listattuna
No posts found No posts found Viestejä ei löytynyt
No posts yet No posts yet Ei julkaisuja vielä
No profile matches the filters No profile matches the filters Ei suodattimia vastaavia profiileja
No public upcoming events No public upcoming events Ei julkisia tulevia tapahtumia
No resolved reports yet No resolved reports yet Ratkaistuja raportteja ei vielä ole
No resources in this folder No resources in this folder Tässä kansiossa ei ole resursseja
No resources selected No resources selected|One resources selected|{count} resources selected Ei valittuja resursseja|Yksi resurssi valittu|{count} resurssia valittu
No resources yet No resources yet Ei resursseja vielä
No results for "{queryText}" No results for "{queryText}" Ei tuloksia haulle ”{queryText}”
No results for {search} No results for {search} Ei tuloksia haulle {search}
No rules defined yet. No rules defined yet. Sääntöjä ei ole vielä määritelty.
Not accessible with a wheelchair Not accessible with a wheelchair Ei pääse pyörätuolilla
Not approved Not approved Ei hyväksytty
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
Notes Notes Merkinnät
NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. HUOM! Oletusehdot eivät ole juristin tarkistamia, joten instanssin ylläpitäjän ei ole syytä luottaa niiden tarjoamaan juridiseen suojaan. Niitä ei ole myöskään sovitettu eri maiden ja lainkäyttöalueiden olosuhteisiin. Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme tarkistuttamaan ehdot lakiasiantuntijalla.
Notification before the event Notification before the event Ilmoitus ennen tapahtumaa
Notification on the day of the event Notification on the day of the event Ilmoitus tapahtumapäivänä
Notifications Notifications Ilmoitukset
Notification settings Notification settings Ilmoitusasetukset
Notifications for manually approved participations to an event Notifications for manually approved participations to an event Ilmoitukset tapahtuman käsin hyväksytyistä osallistumisista
Notify participants Notify participants Ilmoita osallistujille
Notify the user of the change Notify the user of the change
No user matches the filter No user matches the filter
No user matches the filters No user matches the filters
Now, create your first profile: Now, create your first profile: Luo seuraavaksi ensimmäinen profiilisi:

Loading…

User avatar Rynach

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Not accessible with a wheelchair
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 1065