Translation

Your timezone was detected as {timezone}.
English
Key English Finnish Actions
Notifications for manually approved participations to an event Notifications for manually approved participations to an event Ilmoitukset tapahtuman käsin hyväksytyistä osallistumisista
Do not receive any mail Do not receive any mail Älä vastaanota mitään sähköpostia
Receive one email per request Receive one email per request Vastaanota sähköposti jokaisesta pyynnöstä
Hourly email summary Hourly email summary Yhteenvetosähköposti tunneittain
Daily email summary Daily email summary Yhteenvetosähköposti päivittäin
report #{report_number} report #{report_number} raportti #{report_number}
{moderator} closed {report} {moderator} closed {report} {moderator} sulki: {report}
a non-existent report a non-existent report raporttia ei ole
{moderator} reopened {report} {moderator} reopened {report} {moderator} avasi uudelleen: {report}
{moderator} marked {report} as resolved {moderator} marked {report} as resolved {moderator} merkitsi ratkaistuksi: {report}
{moderator} added a note on {report} {moderator} added a note on {report} {moderator} lisäsi huomautuksen: {report}
{moderator} deleted an event named "{title}" {moderator} deleted an event named "{title}" {moderator} poisti tapahtuman ”{title)”
Register on this instance Register on this instance Rekisteröidy tälle instanssille
To activate more notifications, head over to the notification settings. To activate more notifications, head over to the notification settings. Aktivoi lisäilmoitukset ilmoitusasetuksista.
We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time. We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time. Aikavyöhyketiedon avulla saat tapahtumailmoitukset oikeaan aikaan.
Your timezone was detected as {timezone}. Your timezone was detected as {timezone}. Aikavyöhykkeeksesi tunnistettiin {timezone}.
Let's define a few settings Let's define a few settings Määritellään joitakin asetuksia
All good, let's continue! All good, let's continue! Kaikki kunnossa, eteenpäin!
Login status Login status Kirjautumisen tila
Suspended Suspended Estetty
Active Active Aktiivinen
Local Local Paikallinen
User User Käyttäjä
Confirmed Confirmed Vahvistettu
Confirmed at Confirmed at Vahvistettu
Language Language Kieli
Administrator Administrator Ylläpitäjä
Moderator Moderator Moderaattori
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa
Begins on Begins on Alkaa
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista
Key English Finnish Actions
your notification settings your notification settings
Your participation has been confirmed Your participation has been confirmed Osallistumisesi on vahvistettu
Your participation has been rejected Your participation has been rejected Osallistumisesi on hylätty
Your participation has been requested Your participation has been requested Osallistumispyyntösi on tehty
Your participation request has been validated Your participation has been validated Osallistumisesi on vahvistettu
Your participation request is being validated Your participation is being validated Osallistumistasi vahvistetaan
Your participation status has been changed Your participation status has been changed Osallistumisesi tilaa on muutettu
Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed. Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed. Osallistumisesi tila tallennetaan vain tälle laitteelle, ja se poistetaan kuukauden kuluttua tapahtuman päättymisestä.
Your participation still has to be approved by the organisers. Your participation still has to be approved by the organisers. Järjestäjien pitää vielä hyväksyä osallistumisesi.
Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email. Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email. Osallistumisesi vahvistetaan, kun napsautat sähköpostin vahvistuslinkkiä.
Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation. Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation. Osallistumisesi vahvistetaan, kun napsautat sähköpostin vahvistuslinkkiä, minkä jälkeen järjestäjä vahvistaa osallistumisesi käsin.
Your position was not available. Your position was not available.
Your profile will be shown as contact. Your profile will be shown as contact. Profiilisi näytetään kontaktina.
Your timezone is currently set to {timezone}. Your timezone is currently set to {timezone}. Nykyinen aikavyöhykkeesi on {timezone}.
Your timezone {timezone} isn't supported. Your timezone {timezone} isn't supported. Aikavyöhykkeesi {timezone} ei ole tuettu.
Your timezone was detected as {timezone}. Your timezone was detected as {timezone}. Aikavyöhykkeeksesi tunnistettiin {timezone}.
Your upcoming events Your upcoming events Tulevat tapahtumasi
YouTube live YouTube live YouTube-lähetys
YouTube replay YouTube replay YouTube-uudelleentoisto
You updated the event {event}. You updated the event {event}. Päivitit tapahtumaa {event}.
You updated the group {group}. You updated the group {group}. Päivitit ryhmän {group}.
You updated the member {member}. You updated the member {member}. Päivitit käyttäjää {member}.
You updated the post {post}. You updated the post {post}. Päivitit viestiä {post}.
You were demoted to an unknown role by {profile}. You were demoted to an unknown role by {profile}. {profile} alensi roolisi tuntemattomaan rooliin.
You were demoted to moderator by {profile}. You were demoted to moderator by {profile}. {profile} alensi roolisi moderaattoriksi.
You were demoted to simple member by {profile}. You were demoted to simple member by {profile}. {profile} alensi roolisi yksinkertaiseksi käyttäjäksi.
You were promoted to administrator by {profile}. You were promoted to administrator by {profile}. {profile} ylensi sinut ylläpitäjäksi.
You were promoted to an unknown role by {profile}. You were promoted to an unknown role by {profile}. {profile} ylensi sinut tuntemattomaan rooliin.
You were promoted to moderator by {profile}. You were promoted to moderator by {profile}. {profile} ylensi sinut moderaattoriksi.
You will be able to add an avatar and set other options in your account settings. You will be able to add an avatar and set other options in your account settings. Voit lisätä profiilikuvan ja antaa muita tietoja tunnuksen asetuksissasi.

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Your timezone was detected as {timezone}.
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 489