Translation

Suspend
English
Key English Finnish Actions
Active Active Aktiivinen
Local Local Paikallinen
User User Käyttäjä
Confirmed Confirmed Vahvistettu
Confirmed at Confirmed at Vahvistettu
Language Language Kieli
Administrator Administrator Ylläpitäjä
Moderator Moderator Moderaattori
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa
Begins on Begins on Alkaa
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (oletuksena)
Participations Participations Osallistumiset
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
{moderator} suspended profile {profile} {moderator} suspended profile {profile} {moderator} esti profiilin {profile}
Suspend Suspend Estä
Unsuspend Unsuspend Poista esto
None None Ei mitään
Disabled Disabled Pois käytöstä
Activated Activated Käytössä
No profile matches the filters No profile matches the filters Ei suodattimia vastaavia profiileja
Mobilizon Mobilizon Mobilizon
{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} on {mobilizon}-ohjelmaa käyttävä instanssi.
Instance Rules Instance Rules Instanssin säännöt
Rules Rules Säännöt
No rules defined yet. No rules defined yet. Sääntöjä ei ole vielä määritelty.
full rules full rules säännöt kokonaan
instance rules instance rules Instanssin säännöt
terms of service terms of service käyttöehdot
I agree to the {instanceRules} and {termsOfService} I agree to the {instanceRules} and {termsOfService} Hyväksyn {instanceRules} ja {termsOfService}
Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Voimanlähteenä {mobilizon}. © 2018–{date} Mobilizon-kehittäjät – Taloudellista tukea on antanut {contributors}.
Key English Finnish Actions
Sign up Sign up Luo tili
Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Koska olet uusi jäsen, yksityisen sisällön näkymisessä voi kestää joitakin minuutteja.
Skip to main content Skip to main content
Social Social Sosiaalinen
Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Joidenkin seuraavassa tekstissä käytettyjen teknisten ja muiden termien tarkoittamat käsitteet voivat olla mutkikkaita. Tämä sanasto auttaa niiden ymmärtämisessä:
Sorry, we wen't able to save your feedback. Don't worry, we'll try to fix this issue anyway. Sorry, we wen't able to save your feedback. Don't worry, we'll try to fix this issue anyway.
SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL ja sitä edeltänyt TLS ovat salausteknologioita, joilla suojataan palvelun käyttöön liittyvää tietoliikennettä. Salatun yhteyden tunnistaa selaimen osoiteriviltä siitä, että osoitteen alussa on näkyvissä {https} ja siihen liittyvä lukkokuvake.
SSL/TLS SSL/TLS SSL/TLS
+ Start a discussion + Start a discussion + Aloita keskustelu
Starts on… Starts on… Alkaa…
Status Status Tila
Stop following instance Stop following instance
Street Street Katuosoite
Submit Submit Lähetä
Subtitles Subtitles Tekstitykset
Suspend Suspend Estä
Suspended Suspended Estetty
Suspend group Suspend group Estä ryhmä
Suspend the account Suspend the account
Suspend the account? Suspend the account?
#{tag} #{tag} #{tag}
Tag search Tag search
Task lists Task lists Tehtäväluettelot
Technical details Technical details Tekniset tiedot
Tentative Tentative Alustava
Tentative: Will be confirmed later Tentative: Will be confirmed later Alustava: vahvistetaan myöhemmin
Terms Terms Käyttöehdot
terms of service terms of service käyttöehdot
Terms of service Terms of service Käyttöehdot
Text Text Teksti

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
suspend hyllyttää Mobilizon

String information

Key
Suspend
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 509