Translation

Pick an instance
English
Key English Finnish Actions
Comments are closed for everybody else. Comments are closed for everybody else. Kommentit on suljettu muilta.
Instance Slogan Instance Slogan Instanssin iskulause
A short tagline for your instance homepage. Defaults to "Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize" A short tagline for your instance homepage. Defaults to "Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize" Lyhyt teksti instanssisi kotisivulle. Oletuksena "Kokoonnu ⋅ Järjestä ⋅ Mobilizoi"
Learn more about {instance} Learn more about {instance} Lisätietoa {instance}:sta
Unable to detect timezone. Unable to detect timezone. Aikavyöhykettä ei pystytty tunnistamaan.
A practical tool A practical tool Kätevä työkalu
Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon on työkalu, jolla pystyt <b>hakemaan, luomaan ja järjestämään tapahtumia</b>.
An ethical alternative An ethical alternative Eettinen vaihtoehto
Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Ethical alternative to Facebook events, groups and pages, Mobilizon is a <b>tool designed to serve you</b>. Period. Eettinen vaihtoehto Facebookin tapahtumille, ryhmille ja sivuille. Mobilizon on työkalu, joka on <b>suunniteltu palvelemaan sinua</b>. Piste.
A federated software A federated software Federoitu ohjelmisto
Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon ei ole jättiläismäinen keskitetty alusta vaan <b>suuri joukko tosiinsa yhdistyneitä Mobilizon-instansseja</b>.
When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. Tässä näkyy tapahtumat, jotka moderaattori on luonut ja liittänyt tähän ryhmään.
Only group moderators can create, edit and delete posts. Only group moderators can create, edit and delete posts. Vain ryhmän moderaattorit voivat luode, muokata ja poistaa viestejä.
This group doesn't have a description yet. This group doesn't have a description yet. Ryhmällä ei ole vielä kuvausta.
Find another instance Find another instance Etsi toinen instanssi
Pick an instance Pick an instance Valitse instanssi
This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone). This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone). Tätä sivustoa ei moderoida ja kaikki tiedot mitä syötetään tuhotaan automaattisesti joka päivä kello 00:01 (Pariisin aikavyöhyke).
We will redirect you to your instance in order to interact with this group We will redirect you to your instance in order to interact with this group Ohjaamme sinut omalle instanssillesi voidaksesi toimia tässä ryhmässä
New members New members Uudet jäsenet
Anyone can join freely Anyone can join freely Kaikki voivat liittyä
Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page. Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page. Kaikki ryhmäsi jäsenet voivat liittyä ryhmäsi sivuilta.
Manually invite new members Manually invite new members Kutsu uusia jäseniä
The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. Ryhmääsi voidaan ottaa uusia jäseniä vain ylläpitäjän kutsumana.
Redirecting to content… Redirecting to content… Ohjataan sisältöön…
This URL is not supported This URL is not supported Osoite ei ole tuettu
This group is invite-only This group is invite-only Tämä ryhmä on vain kutsun saaneille
This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language. This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language. Tämän asetuksen perusteella sinulle näytetään verkkosivu ja lähetetään sähköpostit oikealla kielellä.
Previous Previous Edellinen
Next Next Seuraava
Your timezone {timezone} isn't supported. Your timezone {timezone} isn't supported. Aikavyöhykkeesi {timezone} ei ole tuettu.
Profiles and federation Profiles and federation Profiilit ja federointi
Key English Finnish Actions
Participation notifications Participation notifications Osallistumisilmoitukset
Participation requested! Participation requested! Osallistumista pyydetty!
Participations Participations Osallistumiset
Participation with account Participation with account
Participation without account Participation without account
Password Password Salasana
Password (confirmation) Password (confirmation) Salasana (varmistus)
Password reset Password reset Salasanan palautus
Past events Passed events Menneet tapahtumat
PeerTube live PeerTube live PeerTube-livelähetys
PeerTube replay PeerTube replay PeerTube-uudelleentoisto
Pending Pending Odottaa
Personal feeds Personal feeds Henkilökohtaiset syötteet
Pick Pick Valitse
Pick an identity Pick an identity Valitse identiteetti
Pick an instance Pick an instance Valitse instanssi
Pick a profile or a group Pick a profile or a group Valitse profiili tai ryhmä
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Laita niin monta yksityiskohtaa kuin mahdollista, jotta voimme tunnistaa ongelman.
Please check your spam folder if you didn't receive the email. Please check your spam folder if you didn't receive the email. Jos et saanut sähköpostia, tarkista roskapostikansio.
Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake. Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake. Jos epäilet tätä virheeksi, ota yhteyttä tämän instanssin Mobilizon-ylläpitäjään.
Please do not use it in any real way. Please do not use it in any real way. Älä käytä todellisiin tarkoituksiin.
Please enter your password to confirm this action. Please enter your password to confirm this action. Vahvista toimenpide syöttämällä salasanasi.
Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved. Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved. Varmista, että osoite on oikein eikä sivua ole siirretty.
Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators. Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators. Ole hyvä ja lue {fullRules} jotka {instance}:n ylläpito on kirjoittanut.
Post Post Julkaisu
Post a comment Post a comment Lähetä kommentti
Postal Code Postal Code Postinumero
Post a reply Post a reply Lähetä vastaus
Post body Post body
Post {eventTitle} reported Post {eventTitle} reported
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Mobilizon/Frontend
The following string has different context, but the same source.
Translated Mobilizon/Android App Valitse instanssipalvelin

Loading…

User avatar Rynach

Translation changed

Mobilizon / FrontendFinnish

10 months ago
User avatar Rynach

Translation changed

Mobilizon / FrontendFinnish

10 months ago
User avatar cos

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
instance palvelin Mobilizon

Har valgt "udbyder" da flere ved hvad det betyder end "instans"

String information

Key
Pick an instance
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 758