Translation

Group settings
English
Key English Finnish Actions
Move resource to {folder} Move resource to {folder} Siirrä resurssi kansioon {folder}
Create a folder Create a folder Luo kansio
No resources in this folder No resources in this folder Tässä kansiossa ei ole resursseja
New discussion New discussion Uusi keskustelu
Create a discussion Create a discussion Luo keskustelu
Create the discussion Create the discussion Luo keskustelu
Sign in with Sign in with Kirjaudu käyttäen
Your email address was automatically set based on your {provider} account. Your email address was automatically set based on your {provider} account. Sähköpostiosoitteesi asetettiin automaattisesti {provider}-tilisi perusteella.
You can't change your password because you are registered through {provider}. You can't change your password because you are registered through {provider}. Et voi vaihtaa salasanaa, koska olet rekisteröitynyt palvelussa {provider}.
Error while login with {provider}. Retry or login another way. Error while login with {provider}. Retry or login another way. Virhe kirjauduttaessa {provider}-tilillä. Yritä uudelleen tai kirjaudu toista kautta.
Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Virhe kirjauduttaessa {provider}-tilillä. Tätä sisäänkirjautumispalvelua ei ole olemassa.
Post Post Julkaisu
Right now Right now Juuri nyt
Delete conversation Delete conversation Poista keskustelu
Fetch more Fetch more Hae lisää
Group settings Group settings Ryhmäasetukset
Member Member Jäsen
Invited Invited Kutsuttu
No member matches the filters No member matches the filters Ei suodattimia vastaavia jäseniä
Group short description Group short description Ryhmän lyhyt kuvaus
Update group Update group Päivitä ryhmä
Edit post Edit post Muokkaa julkaisua
Add a new post Add a new post Lisää uusi julkaisu
Who can view this post Who can view this post Kuka voi nähdä tämän julkaisun
Visible everywhere on the web Visible everywhere on the web Näkyy kaikkialle verkossa
Only accessible through link Only accessible through link Pääsy vain linkistä
Only accessible to members of the group Only accessible to members of the group Pääsy vain ryhmän jäsenillä
Delete post Delete post Poista julkaisu
Update post Update post Päivitä julkaisua
Posts Posts Julkaisut
Register an account on {instanceName}! Register an account on {instanceName}! Rekisteröi tili instanssille {instanceName}!
Key English Finnish Actions
{group} activity timeline {group} activity timeline {group} toiminnan aikajana
Group address Group address Ryhmän osoite
Group description body Group description body
Group display name Group display name Ryhmän näyttönimi
Group {displayName} created Group {displayName} created Ryhmä {displayName} luotu
{group} events {group} events {group} tapahtumat
Group Followers Group Followers Ryhmän seuraajat
Group {groupTitle} reported Group {groupTitle} reported Ryhmä {groupTitle} raportoitu
Group Members Group Members Ryhmän jäsenet
Group name Group name Ryhmän nimi
{group} posts {group} posts
Group profiles Group profiles
Groups Groups Ryhmät
Groups are not enabled on this instance. Groups are not enabled on this instance. Ryhmät eivät ole käytössä tällä instanssilla.
Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Ryhmät ovat tapahtumien järjestämiseen, koordinointiin ja valmisteluun sekä yhteisön hallinnointiin tarkoitettuja tiloja.
Group settings Group settings Ryhmäasetukset
Group settings saved Group settings saved Ryhmän asetukset tallennettu
{group}'s events {group}'s events Ryhmän {group} tapahtumat
Group short description Group short description Ryhmän lyhyt kuvaus
{group}'s todolists {group}'s todolists
group's upcoming public events group's upcoming public events
Group URL Group URL Ryhmän URL
Group visibility Group visibility Ryhmän näkyvyys
Heading Level 1 Heading Level 1
Heading Level 2 Heading Level 2
Heading Level 3 Heading Level 3
Headline picture Headline picture Otsikkokuva
Hide replies Hide replies Piilota vastaukset
Home Home Alkuun
Homepage Homepage

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Group settings
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 607