Translation

{moderator} suspended profile {profile}
English
Key English Finnish Actions
Suspended Suspended Estetty
Active Active Aktiivinen
Local Local Paikallinen
User User Käyttäjä
Confirmed Confirmed Vahvistettu
Confirmed at Confirmed at Vahvistettu
Language Language Kieli
Administrator Administrator Ylläpitäjä
Moderator Moderator Moderaattori
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa
Begins on Begins on Alkaa
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (oletuksena)
Participations Participations Osallistumiset
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
{moderator} suspended profile {profile} {moderator} suspended profile {profile} {moderator} esti profiilin {profile}
Suspend Suspend Estä
Unsuspend Unsuspend Poista esto
None None Ei mitään
Disabled Disabled Pois käytöstä
Activated Activated Käytössä
No profile matches the filters No profile matches the filters Ei suodattimia vastaavia profiileja
Mobilizon Mobilizon Mobilizon
{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} on {mobilizon}-ohjelmaa käyttävä instanssi.
Instance Rules Instance Rules Instanssin säännöt
Rules Rules Säännöt
No rules defined yet. No rules defined yet. Sääntöjä ei ole vielä määritelty.
full rules full rules säännöt kokonaan
instance rules instance rules Instanssin säännöt
terms of service terms of service käyttöehdot
I agree to the {instanceRules} and {termsOfService} I agree to the {instanceRules} and {termsOfService} Hyväksyn {instanceRules} ja {termsOfService}
Key English Finnish Actions
Moderation log Moderation log Moderointiloki
Moderation logs Moderation logs
Moderator Moderator Moderaattori
{moderator} added a note on {report} {moderator} added a note on {report} {moderator} lisäsi huomautuksen: {report}
{moderator} closed {report} {moderator} closed {report} {moderator} sulki: {report}
{moderator} deleted an event named "{title}" {moderator} deleted an event named "{title}" {moderator} poisti tapahtuman ”{title)”
{moderator} has deleted a comment from {author} {moderator} has deleted a comment from {author} {moderator} poisti kommentin henkilöltä {author}
{moderator} has deleted a comment from {author} under the event {event} {moderator} has deleted a comment from {author} under the event {event} {moderator} poisti kommentin henkilöltä {author} joka liittyi tapahtumaan {event}
{moderator} has deleted user {user} {moderator} has deleted user {user} {moderator} on poistanut käyttäjän {user}
{moderator} has done an unknown action {moderator} has done an unknown action {moderator} teki jotain tuntematonta
{moderator} has unsuspended group {profile} {moderator} has unsuspended group {profile} {moderator} poisti ryhmän jäädytyksen {profile}
{moderator} has unsuspended profile {profile} {moderator} has unsuspended profile {profile} {moderator} on poistanut profiilin {profile} eston
{moderator} marked {report} as resolved {moderator} marked {report} as resolved {moderator} merkitsi ratkaistuksi: {report}
{moderator} reopened {report} {moderator} reopened {report} {moderator} avasi uudelleen: {report}
{moderator} suspended group {profile} {moderator} suspended group {profile} {moderator} jäädytti ryhmän {profile}
{moderator} suspended profile {profile} {moderator} suspended profile {profile} {moderator} esti profiilin {profile}
more than 1360 contributors more than 1360 contributors yli 1360 tukijaa
Move Move Siirrä
Move "{resourceName}" Move "{resourceName}" Siirrä ”{resourceName}”
Move resource to {folder} Move resource to {folder} Siirrä resurssi kansioon {folder}
Move resource to the root folder Move resource to the root folder Siirrä resurssi juurikansioon
My account My account Oma tili
My events My events Omat tapahtumat
My groups My groups Omat ryhmät
My identities My identities Omat identiteetit
Name Name Nimi
Navigated to {pageTitle} Navigated to {pageTitle}
{nb} km {nb} km {nb} km
New discussion New discussion Uusi keskustelu
New email New email Uusi sähköpostiosoite

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
suspended hyllytetty Mobilizon

String information

Key
{moderator} suspended profile {profile}
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 508