Translation

Accessible only by link
English
Key English Finnish Actions
You will receive notifications about this group's public activity depending on %{notification_settings}. You will receive notifications about this group's public activity depending on %{notification_settings}.
Online Online
That you follow or of which you are a member That you follow or of which you are a member
{number} seats left {number} seats left
Published by {name} Published by {name}
Share this post Share this post
This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.
Post URL Post URL
Are you sure you want to delete this post? This action cannot be reverted. Are you sure you want to delete this post? This action cannot be reverted.
Attending Attending
From my groups From my groups
You don't have any upcoming events. Maybe try another filter? You don't have any upcoming events. Maybe try another filter?
Leave group Leave group Poistu ryhmästä
Are you sure you want to leave the group {groupName}? You'll loose access to this group's private content. This action cannot be undone. Are you sure you want to leave the group {groupName}? You'll loose access to this group's private content. This action cannot be undone.
Upcoming events from your groups Upcoming events from your groups
Accessible only by link Accessible only by link
Report this post Report this post
Post {eventTitle} reported Post {eventTitle} reported
You have attended {count} events in the past. You have not attended any events in the past.|You have attended one event in the past.|You have attended {count} events in the past.
Showing events starting on Showing events starting on
Showing events before Showing events before
Clear date filter field Clear date filter field
{count} members or followers No members or followers|One member or follower|{count} members or followers
This profile is from another instance, the informations shown here may be incomplete. This profile is from another instance, the informations shown here may be incomplete.
View full profile View full profile
Any type Any type
In person In person
In the past In the past
Only registered users may fetch remote events from their URL. Only registered users may fetch remote events from their URL.
Moderate new members Moderate new members
Anyone can request being a member, but an administrator needs to approve the membership. Anyone can request being a member, but an administrator needs to approve the membership.
Key English Finnish Actions
0 Bytes 0 Bytes
Abandon editing Abandon editing Hylkää muutokset
About About Tietoja
About anonymous participation About anonymous participation Tietoa nimettömästä osallistumisesta
About {instance} About {instance} Tietoja {instance}:sta
About instance About instance
About Mobilizon About Mobilizon Tietoa Mobilizonista
About this event About this event Tietoa tapahtumasta
About this instance About this instance Tietoa tästä instanssista
Accept Accept Hyväksy
Accepted Accepted Hyväksytty
Accept follow Accept follow
Accessibility Accessibility Saavutettavuus
Accessible only by link Accessible only by link
Accessible only to members Accessible only to members Pääsy vain jäsenille
Accessible through link Accessible through link Pääsy linkin kautta
access the corresponding account access the corresponding account
access to the group's private content as well access to the group's private content as well
Account Account Tili
Account settings Account settings
A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. Evästeellä tarkoitetaan sellaista tietoa, jonka palvelun tarjoajan palvelin lähettää käyttäjän selainohjelmalle pyytäen selainta tallentamaan tiedon käyttäjän päätelaitteelle ja jota kyseinen palvelun tarjoajan palvelin voi myöhemmin pyytää takaisin. Kyse on käytännössä pienestä tietomäärästä, tyypillisesti lyhyestä tekstistä. Voit asettaa selaimen kieltäytymään kaikista evästeistä, mutta tämä saattaa rikkoa joitakin toiminnallisuuksia.
Actions Actions Toimenpiteet
Activate browser push notifications Activate browser push notifications Ota käyttöön selaimen push-ilmoitukset
Activated Activated Käytössä
Activate notifications Activate notifications
Active Active Aktiivinen
Activity Activity Toiminta
Actor Actor Toimija

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Accessible only by link
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 1222