Translation

No posts yet
English
Key English Finnish Actions
This weekend This weekend Tänä viikonloppuna
This week This week Tällä viikolla
Next week Next week Ensi viikolla
This month This month Tässä kuussa
Next month Next month Ensi kuussa
Any day Any day Milloin vain
{nb} km {nb} km {nb} km
any distance any distance miten kaukana tahansa
Group visibility Group visibility Ryhmän näkyvyys
The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. Ryhmä näkyy julkisissa hakutuloksissa, ja sitä voidaan esitellä esittelyosiossa. Esittelysivulla näytetään vain julkisia tietoja.
Group address Group address Ryhmän osoite
Events tagged with {tag} Events tagged with {tag} Tapahtumat tunnisteella {tag}
Explore events Explore events Tutustu tapahtumiin
#{tag} #{tag} #{tag}
No resources yet No resources yet Ei resursseja vielä
No posts yet No posts yet Ei julkaisuja vielä
No discussions yet No discussions yet Ei keskusteluja vielä
Add / Remove… Add / Remove… Lisää/poista…
You have been removed from this group's members. You have been removed from this group's members. Sinut on poistettu ryhmän jäsenistä.
Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Koska olet uusi jäsen, yksityisen sisällön näkymisessä voi kestää joitakin minuutteja.
Remove Remove Poista
Update Update Päivitä
Edited {ago} Edited {ago} Muokattu {ago}
[This comment has been deleted by it's author] [This comment has been deleted by it's author] [Kommentin kirjoittaja on poistanut kommentin]
Promote Promote Nosta
Demote Demote Häivytä
{number} members {number} members {number} jäsentä
{number} posts No posts|One post|{number} posts Ei julkaisuja|Yksi julkaisu|{number} julkaisua
Publication date Publication date Julkaisupäivä
Refresh profile Refresh profile Päivitä profiili
Suspend group Suspend group Estä ryhmä
Key English Finnish Actions
No members found No members found Käyttäjiä ei löydy
No memberships found No memberships found Jäsenyyksiä ei löytynyt
No message No message Ei viestiä
No moderation logs yet No moderation logs yet Moderointilokia ei vielä ole
No more activity to display. No more activity to display. Toimintaa ei ole enää näytettävänä.
None None Ei mitään
No one is participating|One person participating|{going} people participating No one is participating|One person participating|{going} people participating Ei osallistujia|Yksi osallistuja|{going} osallistujaa
No open reports yet No open reports yet Avoimia raportteja ei vielä ole
No organized events found No organized events found Järjestettyjä tapahtumia ei löydy
No organized events listed No organized events listed Ei järjestettyjä tapahtumia listattuna
No participant matches the filters No participant matches the filters Ei suodattimia vastaavia osallistujia
No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants Ei osallistujia hyväksyttäväksi|Hyväksy osallistuja|Hyväksy {number} osallistujaa
No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants Ei osallistujia hylättäväksi|Hylkää osallistuja|Hylkää {number} osallistujaa
No participations listed No participations listed Ei osallistumisia listattuna
No posts found No posts found Viestejä ei löytynyt
No posts yet No posts yet Ei julkaisuja vielä
No profile matches the filters No profile matches the filters Ei suodattimia vastaavia profiileja
No public upcoming events No public upcoming events Ei julkisia tulevia tapahtumia
No resolved reports yet No resolved reports yet Ratkaistuja raportteja ei vielä ole
No resources in this folder No resources in this folder Tässä kansiossa ei ole resursseja
No resources selected No resources selected|One resources selected|{count} resources selected Ei valittuja resursseja|Yksi resurssi valittu|{count} resurssia valittu
No resources yet No resources yet Ei resursseja vielä
No results for "{queryText}" No results for "{queryText}" Ei tuloksia haulle ”{queryText}”
No results for {search} No results for {search} Ei tuloksia haulle {search}
No rules defined yet. No rules defined yet. Sääntöjä ei ole vielä määritelty.
Not accessible with a wheelchair Not accessible with a wheelchair Ei pääse pyörätuolilla
Not approved Not approved Ei hyväksytty
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
Notes Notes Merkinnät
NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. HUOM! Oletusehdot eivät ole juristin tarkistamia, joten instanssin ylläpitäjän ei ole syytä luottaa niiden tarjoamaan juridiseen suojaan. Niitä ei ole myöskään sovitettu eri maiden ja lainkäyttöalueiden olosuhteisiin. Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme tarkistuttamaan ehdot lakiasiantuntijalla.

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
No posts yet
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 643