Translation

No posts found
English
Key English Finnish Actions
Group display name Group display name Ryhmän näyttönimi
Federated Group Name Federated Group Name Ryhmän federaationimi
This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique. This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique. Tämä on ryhmän käyttäjätunnus (<code>{username}</code>) fediversumissa. Sen avulla ryhmä voidaan yksilöidysti löytää muiden instanssien kautta.
Banner Banner Banneri
Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Ryhmät ovat tapahtumien järjestämiseen, koordinointiin ja valmisteluun sekä yhteisön hallinnointiin tarkoitettuja tiloja.
Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Pidä kaikki aiheeseen liittyvä keskustelu samassa paikassa.
Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates. Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates. Luo tehtävälistoja, jaa tehtäviä ja aseta niille määräaikoja.
A place to store links to documents or resources of any type. A place to store links to documents or resources of any type. Paikka, johon voit tallentaa linkkejä dokumentteihin tai muihin resursseihin.
{group}'s events {group}'s events Ryhmän {group} tapahtumat
View all View all Näytä kaikki
+ Start a discussion + Start a discussion + Aloita keskustelu
+ Add a resource + Add a resource + Lisää resurssi
+ Create an event + Create an event + Luo tapahtuma
A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. Evästeellä tarkoitetaan sellaista tietoa, jonka palvelun tarjoajan palvelin lähettää käyttäjän selainohjelmalle pyytäen selainta tallentamaan tiedon käyttäjän päätelaitteelle ja jota kyseinen palvelun tarjoajan palvelin voi myöhemmin pyytää takaisin. Kyse on käytännössä pienestä tietomäärästä, tyypillisesti lyhyestä tekstistä. Voit asettaa selaimen kieltäytymään kaikista evästeistä, mutta tämä saattaa rikkoa joitakin toiminnallisuuksia.
A place to publish something to the whole world, your community or just your group members. A place to publish something to the whole world, your community or just your group members. Paikka, jossa voit julkaista asioita koko maailmalle, yhteisöllesi tai pelkästään ryhmäsi jäsenille.
No posts found No posts found Viestejä ei löytynyt
Last sign-in Last sign-in Edellinen sisäänkirjautuminen
Last IP adress Last IP adress Edellinen IP-osoite
You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. Sinun täytyy jakaa linkki ryhmään, jotta käyttäjät voivat päästä ryhmän profiilisivulle. Ryhmä ei näy Mobilizonin haussa tai tavallisilla hakukoneilla.
Leave Leave Poistu
Group settings saved Group settings saved Ryhmän asetukset tallennettu
Error Error Virhe
Registrations are restricted by allowlisting. Registrations are restricted by allowlisting. Rekisteröinnit sallittu vain listatuille käyttäjille.
Resend confirmation email Resend confirmation email Lähetä vahvistussähköposti uudelleen
By {group} By {group} Tekijä {group}
Pick a profile or a group Pick a profile or a group Valitse profiili tai ryhmä
Add a contact Add a contact Lisää kontakti
Your profile will be shown as contact. Your profile will be shown as contact. Profiilisi näytetään kontaktina.
Pick Pick Valitse
The event will show as attributed to your personal profile. The event will show as attributed to your personal profile. Tapahtuma näytetään liitettynä henkilökohtaiseen profiiliisi.
The event will show as attributed to this group. The event will show as attributed to this group. Tapahtuma näytetään liitettynä tähän ryhmään.
Key English Finnish Actions
No member matches the filters No member matches the filters Ei suodattimia vastaavia jäseniä
No members found No members found Käyttäjiä ei löydy
No memberships found No memberships found Jäsenyyksiä ei löytynyt
No message No message Ei viestiä
No moderation logs yet No moderation logs yet Moderointilokia ei vielä ole
No more activity to display. No more activity to display. Toimintaa ei ole enää näytettävänä.
None None Ei mitään
No one is participating|One person participating|{going} people participating No one is participating|One person participating|{going} people participating Ei osallistujia|Yksi osallistuja|{going} osallistujaa
No open reports yet No open reports yet Avoimia raportteja ei vielä ole
No organized events found No organized events found Järjestettyjä tapahtumia ei löydy
No organized events listed No organized events listed Ei järjestettyjä tapahtumia listattuna
No participant matches the filters No participant matches the filters Ei suodattimia vastaavia osallistujia
No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants No participant to approve|Approve participant|Approve {number} participants Ei osallistujia hyväksyttäväksi|Hyväksy osallistuja|Hyväksy {number} osallistujaa
No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants No participant to reject|Reject participant|Reject {number} participants Ei osallistujia hylättäväksi|Hylkää osallistuja|Hylkää {number} osallistujaa
No participations listed No participations listed Ei osallistumisia listattuna
No posts found No posts found Viestejä ei löytynyt
No posts yet No posts yet Ei julkaisuja vielä
No profile matches the filters No profile matches the filters Ei suodattimia vastaavia profiileja
No public upcoming events No public upcoming events Ei julkisia tulevia tapahtumia
No resolved reports yet No resolved reports yet Ratkaistuja raportteja ei vielä ole
No resources in this folder No resources in this folder Tässä kansiossa ei ole resursseja
No resources selected No resources selected|One resources selected|{count} resources selected Ei valittuja resursseja|Yksi resurssi valittu|{count} resurssia valittu
No resources yet No resources yet Ei resursseja vielä
No results for "{queryText}" No results for "{queryText}" Ei tuloksia haulle ”{queryText}”
No results for {search} No results for {search} Ei tuloksia haulle {search}
No rules defined yet. No rules defined yet. Sääntöjä ei ole vielä määritelty.
Not accessible with a wheelchair Not accessible with a wheelchair Ei pääse pyörätuolilla
Not approved Not approved Ei hyväksytty
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
Notes Notes Merkinnät

Loading…

User avatar cos

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
No posts found
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 678