Translation

Moderator
English
Key English Finnish Actions
Register on this instance Register on this instance Rekisteröidy tälle instanssille
To activate more notifications, head over to the notification settings. To activate more notifications, head over to the notification settings. Aktivoi lisäilmoitukset ilmoitusasetuksista.
We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time. We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time. Aikavyöhyketiedon avulla saat tapahtumailmoitukset oikeaan aikaan.
Your timezone was detected as {timezone}. Your timezone was detected as {timezone}. Aikavyöhykkeeksesi tunnistettiin {timezone}.
Let's define a few settings Let's define a few settings Määritellään joitakin asetuksia
All good, let's continue! All good, let's continue! Kaikki kunnossa, eteenpäin!
Login status Login status Kirjautumisen tila
Suspended Suspended Estetty
Active Active Aktiivinen
Local Local Paikallinen
User User Käyttäjä
Confirmed Confirmed Vahvistettu
Confirmed at Confirmed at Vahvistettu
Language Language Kieli
Administrator Administrator Ylläpitäjä
Moderator Moderator Moderaattori
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa
Begins on Begins on Alkaa
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (oletuksena)
Participations Participations Osallistumiset
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
{moderator} suspended profile {profile} {moderator} suspended profile {profile} {moderator} esti profiilin {profile}
Suspend Suspend Estä
Unsuspend Unsuspend Poista esto
None None Ei mitään
Disabled Disabled Pois käytöstä
Activated Activated Käytössä
No profile matches the filters No profile matches the filters Ei suodattimia vastaavia profiileja
Mobilizon Mobilizon Mobilizon
{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} on {mobilizon}-ohjelmaa käyttävä instanssi.
Key English Finnish Actions
Mobilizon Mobilizon Mobilizon
mobilizon-instance.tld mobilizon-instance.tld
Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server. Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server. Mobilizon on federoituva verkosto. Tätä tapahtumasivua voi käyttää myös toiselta instanssilta.
Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon on federoitu palvelu, minkä ansiosta voit viestiä myös muilla instansseilla olevien käyttäjien ja ryhmien kanssa ja ilmoittautua niillä oleviin tapahtumiin.
Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon on työkalu, jolla pystyt <b>hakemaan, luomaan ja järjestämään tapahtumia</b>.
Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon ei ole jättiläismäinen keskitetty alusta vaan <b>suuri joukko tosiinsa yhdistyneitä Mobilizon-instansseja</b>.
Mobilizon software Mobilizon software Mobilizon-ohjelma
Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon käyttää profiilijärjestelmää, jonka avulla voit esiintyä eri profiileilla eri tarkoituksiin. Voit luoda niin monta profiilia kuin haluat.
Mobilizon version Mobilizon version Mobilizon-versio
Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc. Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc. Mobilizon lähettää sähköpostia, jos tapahtumissa, joihin olet osallistumassa, tapahtuu olennaisia muutoksia: aika, osoite, vahvistus tai peruutus jne.
Moderated comments (shown after approval) Moderated comments (shown after approval) Moderoidut kommentit (näytetään hyväksymisen jälkeen)
Moderate new members Moderate new members
Moderation Moderation Moderointi
Moderation log Moderation log Moderointiloki
Moderation logs Moderation logs
Moderator Moderator Moderaattori
{moderator} added a note on {report} {moderator} added a note on {report} {moderator} lisäsi huomautuksen: {report}
{moderator} closed {report} {moderator} closed {report} {moderator} sulki: {report}
{moderator} deleted an event named "{title}" {moderator} deleted an event named "{title}" {moderator} poisti tapahtuman ”{title)”
{moderator} has deleted a comment from {author} {moderator} has deleted a comment from {author} {moderator} poisti kommentin henkilöltä {author}
{moderator} has deleted a comment from {author} under the event {event} {moderator} has deleted a comment from {author} under the event {event} {moderator} poisti kommentin henkilöltä {author} joka liittyi tapahtumaan {event}
{moderator} has deleted user {user} {moderator} has deleted user {user} {moderator} on poistanut käyttäjän {user}
{moderator} has done an unknown action {moderator} has done an unknown action {moderator} teki jotain tuntematonta
{moderator} has unsuspended group {profile} {moderator} has unsuspended group {profile} {moderator} poisti ryhmän jäädytyksen {profile}
{moderator} has unsuspended profile {profile} {moderator} has unsuspended profile {profile} {moderator} on poistanut profiilin {profile} eston
{moderator} marked {report} as resolved {moderator} marked {report} as resolved {moderator} merkitsi ratkaistuksi: {report}
{moderator} reopened {report} {moderator} reopened {report} {moderator} avasi uudelleen: {report}
{moderator} suspended group {profile} {moderator} suspended group {profile} {moderator} jäädytti ryhmän {profile}
{moderator} suspended profile {profile} {moderator} suspended profile {profile} {moderator} esti profiilin {profile}
more than 1360 contributors more than 1360 contributors yli 1360 tukijaa
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Mobilizon/Frontend
The following string has different context, but the same source.
Empty Mobilizon/Backend

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Moderator
Flags
ignore-same
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 501