Translation

Administrator
English
Key English Finnish Actions
{moderator} deleted an event named "{title}" {moderator} deleted an event named "{title}" {moderator} poisti tapahtuman ”{title)”
Register on this instance Register on this instance Rekisteröidy tälle instanssille
To activate more notifications, head over to the notification settings. To activate more notifications, head over to the notification settings. Aktivoi lisäilmoitukset ilmoitusasetuksista.
We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time. We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time. Aikavyöhyketiedon avulla saat tapahtumailmoitukset oikeaan aikaan.
Your timezone was detected as {timezone}. Your timezone was detected as {timezone}. Aikavyöhykkeeksesi tunnistettiin {timezone}.
Let's define a few settings Let's define a few settings Määritellään joitakin asetuksia
All good, let's continue! All good, let's continue! Kaikki kunnossa, eteenpäin!
Login status Login status Kirjautumisen tila
Suspended Suspended Estetty
Active Active Aktiivinen
Local Local Paikallinen
User User Käyttäjä
Confirmed Confirmed Vahvistettu
Confirmed at Confirmed at Vahvistettu
Language Language Kieli
Administrator Administrator Ylläpitäjä
Moderator Moderator Moderaattori
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa
Begins on Begins on Alkaa
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (oletuksena)
Participations Participations Osallistumiset
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
{moderator} suspended profile {profile} {moderator} suspended profile {profile} {moderator} esti profiilin {profile}
Suspend Suspend Estä
Unsuspend Unsuspend Poista esto
None None Ei mitään
Disabled Disabled Pois käytöstä
Activated Activated Käytössä
No profile matches the filters No profile matches the filters Ei suodattimia vastaavia profiileja
Mobilizon Mobilizon Mobilizon
Key English Finnish Actions
Add an instance Add an instance Lisää instanssi
Add a note Add a note Lisää merkintä
+ Add a resource + Add a resource + Lisää resurssi
Add a todo Add a todo Lisää tehtävä
Additional comments Additional comments Lisäkommentit
Add link Add link
Add new… Add new… Lisää uusi…
Add picture Add picture
Add / Remove… Add / Remove… Lisää/poista…
Add some tags Add some tags Lisää tunnisteita
Add to my calendar Add to my calendar Lisää kalenteriini
A discussion has been created or updated A discussion has been created or updated Keskustelu on luotu tai päivitetty
Admin Admin Ylläpitäjä
Admin dashboard Admin dashboard
Administration Administration Ylläpito
Administrator Administrator Ylläpitäjä
Admin settings Admin settings Ylläpitoasetukset
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Ylläpitoasetukset tallennettu.
A federated software A federated software Federoitu ohjelmisto
A fediverse account URL to follow for event updates A fediverse account URL to follow for event updates Fediverse-tilin URL tapahtuman päivitysten seuraamiseksi
A link to a page presenting the event schedule A link to a page presenting the event schedule Linkki tapahtuman aikataulun näyttävälle sivulle
A link to a page presenting the price options A link to a page presenting the price options Linkki hintavaihtoehdot sisältävälle sivulle
All All
All activities All activities Kaikki toiminta
All good, let's continue! All good, let's continue! Kaikki kunnossa, eteenpäin!
Allow all comments from users with accounts Allow all comments from logged-in users Salli kommentit kirjautuneilta käyttäjiltä
Allow registrations Allow registrations Salli rekisteröityminen
All the places have already been taken All the places have already been taken Kaikki paikat on jo varattu
A member has been updated A member has been updated Käyttäjä on päivitetty
A member requested to join one of my groups A member requested to join one of my groups Käyttäjä pyysi liittyä yhteen ryhmistäni
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Mobilizon/Frontend
The following string has different context, but the same source.
Empty Mobilizon/Backend

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Administrator
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 500