Translation

Add a note
English
Key English Finnish Actions
Please do not use it in any real way. Please do not use it in any real way. Älä käytä todellisiin tarkoituksiin.
A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. Käyttäjäystävällinen, osallistava ja eettinen työkalu tapahtumien järjestämiseen, organisointiin ja mobilisointiin.
A validation email was sent to {email} A validation email was sent to {email} Vahvistussähköposti lähetettiin osoitteeseen {email}
Abandon editing Abandon editing Hylkää muutokset
About Mobilizon About Mobilizon Tietoa Mobilizonista
About this event About this event Tietoa tapahtumasta
About this instance About this instance Tietoa tästä instanssista
About About Tietoja
Accepted Accepted Hyväksytty
Account Account Tili
Add a note Add a note Lisää merkintä
Add an address Add an address Lisää osoite
Add an instance Add an instance Lisää instanssi
Add some tags Add some tags Lisää tunnisteita
Add to my calendar Add to my calendar Lisää kalenteriini
Add Add Lisää
Additional comments Additional comments Lisäkommentit
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Ylläpitoasetukset tallennettu.
Admin Admin Ylläpitäjä
Administration Administration Ylläpito
All the places have already been taken All the places have already been taken Kaikki paikat on jo varattu
Allow registrations Allow registrations Salli rekisteröityminen
Anonymous participant Anonymous participant Nimetön osallistuja
Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Nimettömiä osallistujia pyydetään vahvistamaan osallistumisensa sähköpostitse.
Anonymous participations Anonymous participations Nimettömät osallistujat
Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. Haluatko varmasti poistaa koko tilisi? Tällöin kaikki poistetaan. Identiteetit, asetukset, luodut tapahtumat, viestit ja osallistumiset poistetaan pysyvästi.
Key English Finnish Actions
Account Account Tili
Account settings Account settings
A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. Evästeellä tarkoitetaan sellaista tietoa, jonka palvelun tarjoajan palvelin lähettää käyttäjän selainohjelmalle pyytäen selainta tallentamaan tiedon käyttäjän päätelaitteelle ja jota kyseinen palvelun tarjoajan palvelin voi myöhemmin pyytää takaisin. Kyse on käytännössä pienestä tietomäärästä, tyypillisesti lyhyestä tekstistä. Voit asettaa selaimen kieltäytymään kaikista evästeistä, mutta tämä saattaa rikkoa joitakin toiminnallisuuksia.
Actions Actions Toimenpiteet
Activate browser push notifications Activate browser push notifications Ota käyttöön selaimen push-ilmoitukset
Activated Activated Käytössä
Activate notifications Activate notifications
Active Active Aktiivinen
Activity Activity Toiminta
Actor Actor Toimija
Add Add Lisää
Add a contact Add a contact Lisää kontakti
Add an address Add an address Lisää osoite
Add a new post Add a new post Lisää uusi julkaisu
Add an instance Add an instance Lisää instanssi
Add a note Add a note Lisää merkintä
+ Add a resource + Add a resource + Lisää resurssi
Add a todo Add a todo Lisää tehtävä
Additional comments Additional comments Lisäkommentit
Add link Add link
Add new… Add new… Lisää uusi…
Add picture Add picture
Add / Remove… Add / Remove… Lisää/poista…
Add some tags Add some tags Lisää tunnisteita
Add to my calendar Add to my calendar Lisää kalenteriini
A discussion has been created or updated A discussion has been created or updated Keskustelu on luotu tai päivitetty
Admin Admin Ylläpitäjä
Admin dashboard Admin dashboard
Administration Administration Ylläpito
Administrator Administrator Ylläpitäjä

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
note merkintä Mobilizon

String information

Key
Add a note
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 11