Translation

Remove
English
Key English Finnish Actions
Any day Any day Milloin vain
{nb} km {nb} km {nb} km
any distance any distance miten kaukana tahansa
Group visibility Group visibility Ryhmän näkyvyys
The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. Ryhmä näkyy julkisissa hakutuloksissa, ja sitä voidaan esitellä esittelyosiossa. Esittelysivulla näytetään vain julkisia tietoja.
Group address Group address Ryhmän osoite
Events tagged with {tag} Events tagged with {tag} Tapahtumat tunnisteella {tag}
Explore events Explore events Tutustu tapahtumiin
#{tag} #{tag} #{tag}
No resources yet No resources yet Ei resursseja vielä
No posts yet No posts yet Ei julkaisuja vielä
No discussions yet No discussions yet Ei keskusteluja vielä
Add / Remove… Add / Remove… Lisää/poista…
You have been removed from this group's members. You have been removed from this group's members. Sinut on poistettu ryhmän jäsenistä.
Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Koska olet uusi jäsen, yksityisen sisällön näkymisessä voi kestää joitakin minuutteja.
Remove Remove Poista
Update Update Päivitä
Edited {ago} Edited {ago} Muokattu {ago}
[This comment has been deleted by it's author] [This comment has been deleted by it's author] [Kommentin kirjoittaja on poistanut kommentin]
Promote Promote Nosta
Demote Demote Häivytä
{number} members {number} members {number} jäsentä
{number} posts No posts|One post|{number} posts Ei julkaisuja|Yksi julkaisu|{number} julkaisua
Publication date Publication date Julkaisupäivä
Refresh profile Refresh profile Päivitä profiili
Suspend group Suspend group Estä ryhmä
Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data. Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data. Haluatko varmasti <b>estää</b> tämän ryhmän? Koska ryhmä toimii instanssilta {instance} käsin, estäminen poistaa siitä paikalliset jäsenet ja paikalliset tiedot sekä estää kaikki ryhmään liittyvät myöhemmät tiedot.
Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Haluatko varmasti <b>estää</b> tämän ryhmän? Kaikille jäsenille (myös muilla instanssilla oleville) ilmoitetaan asiasta ja heidät poistetaan ryhmästä, ja <b>kaikki ryhmän tiedot (tapahtumat, julkaisut, keskustelut, tehtävät jne.) poistetaan pysyvästi</b>.
Delete group Delete group Poista ryhmä
Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Haluatko varmasti <b>poistaa ryhmän kokonaan</b>? Kaikille jäsenille (myös muilla instanssilla oleville) ilmoitetaan asiasta ja heidät poistetaan ryhmästä, ja <b>kaikki ryhmän tiedot (tapahtumat, julkaisut, keskustelut, tehtävät jne.) poistetaan pysyvästi</b>.
Group display name Group display name Ryhmän näyttönimi
Key English Finnish Actions
Regenerate new links Regenerate new links Luo linkit uudelleen
Region Region Alue
Register Register Rekisteröidy
Register an account on {instanceName}! Register an account on {instanceName}! Rekisteröi tili instanssille {instanceName}!
Register on this instance Register on this instance Rekisteröidy tälle instanssille
Registration is allowed, anyone can register. Registration is allowed, anyone can register. Rekisteröityminen on sallittu, kuka tahansa voi rekisteröityä.
Registration is closed. Registration is closed. Rekisteröityminen on pois käytöstä.
Registration is currently closed. Registration is currently closed. Rekisteröityminen on tällä hetkellä pois käytöstä.
Registrations Registrations Rekisteröitymiset
Registrations are restricted by allowlisting. Registrations are restricted by allowlisting. Rekisteröinnit sallittu vain listatuille käyttäjille.
Reject Reject Hylkää
Rejected Rejected Hylätty
Reject follow Reject follow
Reject member Reject member
Remember my participation in this browser Remember my participation in this browser Muista osallistumiseni tässä selaimessa
Remove Remove Poista
Remove link Remove link
Rename Rename Nimeä uudelleen
Rename resource Rename resource Nimeä resurssi uudelleen
Reopen Reopen Avaa uudelleen
Replay Replay Uudelleentoisto
Reply Reply Vastaa
Report Report Raportoi
Reported Reported Raportoitu
Reported by Reported by Raportoinut
Reported by {reporter} Reported by {reporter} Raportoinut {reporter}
Reported by someone on {domain} Reported by someone on {domain} Raportoitu instanssilta {domain}
Reported group Reported group Ryhmä raportoitu
Reported identity Reported identity Raportoitu identiteetti
report #{report_number} report #{report_number} raportti #{report_number}

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Remove
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 648