Translation

Please add as many details as possible to help identify the problem.
English
Key English Finnish Actions
Return to the group page Return to the group page Palaa ryhmän sivulle
It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. Sisältö ei ole käytettävissä tämän palvelimen kautta mahdollisesti siksi, että tämä instanssi on estänyt sisällön taustalla olevat profiilit tai ryhmät.
Atom feed for events and posts Atom feed for events and posts Tapahtumien ja julkaisujen Atom-syöte
ICS feed for events ICS feed for events Tapahtumien ICS-syöte
ICS/WebCal Feed ICS/WebCal Feed ICS/WebCal-syöte
Group Followers Group Followers Ryhmän seuraajat
Follower Follower Seuraaja
Reject Reject Hylkää
No follower matches the filters No follower matches the filters Ei suodatinta vastaavia seuraajia
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected Käyttäjän @{username} seuraamispyyntö hylättiin
Followers will receive new public events and posts. Followers will receive new public events and posts. Seuraajat saavat tiedon uusista julkisista tapahtumista ja julkaisuista.
Manually approve new followers Manually approve new followers Hyväksy uudet seuraajat käsin
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Tapahtui virhe. Yritä ladata sivu uudelleen.
What can I do to help? What can I do to help? Kuinka voin auttaa?
We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): Parannamme tätä ohjelmistoa palautteesi takia. Jotta saamme tietää tästä ongelmasta, kaksi mahdollisuutta (molemmat vaativat ikävä kyllä käyttäjätunnuksen luomista):
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Laita niin monta yksityiskohtaa kuin mahdollista, jotta voimme tunnistaa ongelman.
Technical details Technical details Tekniset tiedot
Error message Error message Virheilmoitus
Error stacktrace Error stacktrace Virheen jäljitys
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Virheen tekniset yksityiskohdat voivat auttaa kehittäjiä ratkaisemaan ongelman helpommin. Lisää ne palautteeseesi, kiitos.
Error details copied! Error details copied! Virheen yksityiskohdat kopioitu!
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Kopioi yksityiskohdat leikepöydälle
{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} on {mobilizon_link} -instanssi, yhteisön luoma vapaa ohjelmisto.
Open a topic on our forum Open a topic on our forum Luo uusi aihe foorumillamme
Open an issue on our bug tracker (advanced users) Open an issue on our bug tracker (advanced users) Avaa vikailmoitus virheenjäljittimessämme (edistyneet käyttäjät)
Unable to copy to clipboard Unable to copy to clipboard Ei pystytty kopioimaan leikepöydälle
{count} km {count} km {count} km
City or region City or region Kaupunki tai alue
Select a radius Select a radius Valitse säde
Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Kaupunkisi tai alueesi ja säde käytetään vain ehdottamaan sinulle tapahtumia läheltä. Tapahtuman säde ottaa huomioon alueen hallinnollisen keskustan.
Your upcoming events Your upcoming events Tulevat tapahtumasi
Key English Finnish Actions
Participations Participations Osallistumiset
Participation with account Participation with account
Participation without account Participation without account
Password Password Salasana
Password (confirmation) Password (confirmation) Salasana (varmistus)
Password reset Password reset Salasanan palautus
Past events Passed events Menneet tapahtumat
PeerTube live PeerTube live PeerTube-livelähetys
PeerTube replay PeerTube replay PeerTube-uudelleentoisto
Pending Pending Odottaa
Personal feeds Personal feeds Henkilökohtaiset syötteet
Pick Pick Valitse
Pick an identity Pick an identity Valitse identiteetti
Pick an instance Pick an instance Valitse instanssi
Pick a profile or a group Pick a profile or a group Valitse profiili tai ryhmä
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Laita niin monta yksityiskohtaa kuin mahdollista, jotta voimme tunnistaa ongelman.
Please check your spam folder if you didn't receive the email. Please check your spam folder if you didn't receive the email. Jos et saanut sähköpostia, tarkista roskapostikansio.
Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake. Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake. Jos epäilet tätä virheeksi, ota yhteyttä tämän instanssin Mobilizon-ylläpitäjään.
Please do not use it in any real way. Please do not use it in any real way. Älä käytä todellisiin tarkoituksiin.
Please enter your password to confirm this action. Please enter your password to confirm this action. Vahvista toimenpide syöttämällä salasanasi.
Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved. Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved. Varmista, että osoite on oikein eikä sivua ole siirretty.
Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators. Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators. Ole hyvä ja lue {fullRules} jotka {instance}:n ylläpito on kirjoittanut.
Post Post Julkaisu
Post a comment Post a comment Lähetä kommentti
Postal Code Postal Code Postinumero
Post a reply Post a reply Lähetä vastaus
Post body Post body
Post {eventTitle} reported Post {eventTitle} reported
Posts Posts Julkaisut
Post URL Post URL

Loading…

User avatar Rynach

Translation changed

Mobilizon / FrontendFinnish

11 months ago
User avatar Rynach

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Please add as many details as possible to help identify the problem.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 826