Translation

We will redirect you to your instance in order to interact with this event
English
Key English Finnish
Upcoming Upcoming Tulossa
Update event {name} Update event {name} Päivitä tapahtumaa {name}
Update my event Update my event Päivitä omaa tapahtumaa
Updated Updated Päivitetty
Use my location Use my location Käytä sijaintiani
Username Username Käyttäjänimi
Users Users Käyttäjät
View a reply |View one reply|View {totalReplies} replies |Näytä vastaus|Näytä {totalReplies} vastausta
View event page View event page Näytä tapahtumasivu
View everything View everything Näytä kaikki
View page on {hostname} (in a new window) View page on {hostname} (in a new window) Näytä sivu instanssilla {hostname} (uudessa ikkunassa)
Visible everywhere on the web (public) Visible everywhere on the web (public) Näkyy kaikkialla verkossa (julkinen)
Waiting for organization team approval. Waiting for organization team approval. Odottaa järjestäjien hyväksyntää.
Warning Warning Varoitus
We just sent an email to {email} We just sent an email to {email} Lähetimme juuri sähköpostia osoitteeseen {email}
We will redirect you to your instance in order to interact with this event We will redirect you to your instance in order to interact with this event Ohjaamme sinut omalle instanssillesi, jotta voit osallistua tapahtumaan
Website / URL Website / URL Verkkosivu/URL
Welcome back {username}! Welcome back {username}! Tervetuloa takaisin, {username}!
Welcome back! Welcome back! Tervetuloa takaisin!
Welcome to Mobilizon, {username}! Welcome to Mobilizon, {username}! Tervetuloa Mobilizoniin, {username}!
Who can view this event and participate Who can view this event and participate Kuka voi nähdä tapahtuman ja osallistua siihen
You are participating in this event anonymously but didn't confirm participation You are participating in this event anonymously but didn't confirm participation Osallistut tapahtumaan nimettömänä, mutta et ole vahvistanut osallistumistasi
You are participating in this event anonymously You are participating in this event anonymously Osallistut tapahtumaan nimettömänä
You can add tags by hitting the Enter key or by adding a comma You can add tags by hitting the Enter key or by adding a comma Voit lisätä tunnisteita painamalla enteriä tai lisäämällä pilkun
You can try another search term or drag and drop the marker on the map You can try another search term or drag and drop the marker on the map Voit kokeilla toista hakuehtoa tai vetää merkin kartalle
You don't follow any instances yet. You don't follow any instances yet. Et seuraa vielä yhtäkään instanssia.
You have been disconnected You have been disconnected Yhteytesi on katkaistu
You have cancelled your participation You have cancelled your participation Olet perunut osallistumisesi
You have one event in {days} days. You have no events in {days} days | You have one event in {days} days. | You have {count} events in {days} days Sinulla ei ole tapahtumia seuraavien {days} päivän aikana | Sinulla on yksi tapahtuma seuraavien {days} päivän aikana | Sinulla on {count} tapahtumaa seuraavien {days} päivän aikana
You have one event today. You have no events today | You have one event today. | You have {count} events today Sinulla ei ole tapahtumia tänään | Sinulla on yksi tapahtuma tänään | Sinulla on {count} tapahtumaa tänään
You have one event tomorrow. You have no events tomorrow | You have one event tomorrow. | You have {count} events tomorrow Sinulla ei ole tapahtumia huomenna | Sinulla on yksi tapahtuma huomenna | Sinulla on {count} tapahtumaa huomenna
Key English Finnish
Visible everywhere on the web (public) Visible everywhere on the web (public) Näkyy kaikkialla verkossa (julkinen)
Waiting for organization team approval. Waiting for organization team approval. Odottaa järjestäjien hyväksyntää.
Warning Warning Varoitus
Website Website Verkkosivu
Website / URL Website / URL Verkkosivu/URL
We couldn't save your participation inside this browser. Not to worry, you have successfully confirmed your participation, we just couldn't save it's status in this browser because of a technical issue. We couldn't save your participation inside this browser. Not to worry, you have successfully confirmed your participation, we just couldn't save it's status in this browser because of a technical issue. Emme voineet tallentaa osallistumistasi tässä selaimessa. Ei syytä huoleen, olet vahvistanut osallistumisesi, mutta se ei tallentunut tähän selaimeen jostain teknisestä syystä.
Weekly email summary Weekly email summary Viikottainen koostesähköposti
We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): Parannamme tätä ohjelmistoa palautteesi takia. Jotta saamme tietää tästä ongelmasta, kaksi mahdollisuutta (molemmat vaativat ikävä kyllä käyttäjätunnuksen luomista):
We just sent an email to {email} We just sent an email to {email} Lähetimme juuri sähköpostia osoitteeseen {email}
Welcome back! Welcome back! Tervetuloa takaisin!
Welcome back {username}! Welcome back {username}! Tervetuloa takaisin, {username}!
Welcome to Mobilizon, {username}! Welcome to Mobilizon, {username}! Tervetuloa Mobilizoniin, {username}!
We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it. We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it. Saat sähköpostimuistutuksen tapahtumasta tuntia ennen sen alkua.
We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event. We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event. Tapahtumapäivän aamuna lähetetään muistutus, ja siihen hyödynnetään aikavyöhykeasetusta.
We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time. We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time. Aikavyöhyketiedon avulla saat tapahtumailmoitukset oikeaan aikaan.
We will redirect you to your instance in order to interact with this event We will redirect you to your instance in order to interact with this event Ohjaamme sinut omalle instanssillesi, jotta voit osallistua tapahtumaan
We will redirect you to your instance in order to interact with this group We will redirect you to your instance in order to interact with this group Ohjaamme sinut omalle instanssillesi voidaksesi toimia tässä ryhmässä
What can I do to help? What can I do to help? Kuinka voin auttaa?
Wheelchair accessibility Wheelchair accessibility Saavutettavuus pyörätuoleille
When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. When a moderator from the group creates an event and attributes it to the group, it will show up here. Tässä näkyy tapahtumat, jotka moderaattori on luonut ja liittänyt tähän ryhmään.
When the event is private, you'll need to share the link around. When the event is private, you'll need to share the link around.
When the post is private, you'll need to share the link around. When the post is private, you'll need to share the link around.
Whether the event is accessible with a wheelchair Whether the event is accessible with a wheelchair Onko tapahtuma saavutettavissa pyörätuolilla
Whether the event is interpreted in sign language Whether the event is interpreted in sign language Onko tapahtuma tulkattu viittomakielellä
Whether the event live video is subtitled Whether the event live video is subtitled Onko tapahtuman live-lähetys tekstitetty
Who can post a comment? Who can post a comment?
Who can view this event and participate Who can view this event and participate Kuka voi nähdä tapahtuman ja osallistua siihen
Who can view this post Who can view this post Kuka voi nähdä tämän julkaisun
Who published {number} events Who published {number} events {number} julkaistua tapahtumaa
Why create an account? Why create an account? Miksi kannattaa tehdä tunnus?

Loading…

User avatar Rynach

Translation changed

Mobilizon / FrontendFinnish

5 months ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
instance palvelin Mobilizon

String information

Key
We will redirect you to your instance in order to interact with this event
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 363