Translation

Refresh profile
English
Key English Finnish Actions
No resources yet No resources yet Ei resursseja vielä
No posts yet No posts yet Ei julkaisuja vielä
No discussions yet No discussions yet Ei keskusteluja vielä
Add / Remove… Add / Remove… Lisää/poista…
You have been removed from this group's members. You have been removed from this group's members. Sinut on poistettu ryhmän jäsenistä.
Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Koska olet uusi jäsen, yksityisen sisällön näkymisessä voi kestää joitakin minuutteja.
Remove Remove Poista
Update Update Päivitä
Edited {ago} Edited {ago} Muokattu {ago}
[This comment has been deleted by it's author] [This comment has been deleted by it's author] [Kommentin kirjoittaja on poistanut kommentin]
Promote Promote Nosta
Demote Demote Häivytä
{number} members {number} members {number} jäsentä
{number} posts No posts|One post|{number} posts Ei julkaisuja|Yksi julkaisu|{number} julkaisua
Publication date Publication date Julkaisupäivä
Refresh profile Refresh profile Päivitä profiili
Suspend group Suspend group Estä ryhmä
Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data. Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data. Haluatko varmasti <b>estää</b> tämän ryhmän? Koska ryhmä toimii instanssilta {instance} käsin, estäminen poistaa siitä paikalliset jäsenet ja paikalliset tiedot sekä estää kaikki ryhmään liittyvät myöhemmät tiedot.
Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Haluatko varmasti <b>estää</b> tämän ryhmän? Kaikille jäsenille (myös muilla instanssilla oleville) ilmoitetaan asiasta ja heidät poistetaan ryhmästä, ja <b>kaikki ryhmän tiedot (tapahtumat, julkaisut, keskustelut, tehtävät jne.) poistetaan pysyvästi</b>.
Delete group Delete group Poista ryhmä
Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Haluatko varmasti <b>poistaa ryhmän kokonaan</b>? Kaikille jäsenille (myös muilla instanssilla oleville) ilmoitetaan asiasta ja heidät poistetaan ryhmästä, ja <b>kaikki ryhmän tiedot (tapahtumat, julkaisut, keskustelut, tehtävät jne.) poistetaan pysyvästi</b>.
Group display name Group display name Ryhmän näyttönimi
Federated Group Name Federated Group Name Ryhmän federaationimi
This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique. This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique. Tämä on ryhmän käyttäjätunnus (<code>{username}</code>) fediversumissa. Sen avulla ryhmä voidaan yksilöidysti löytää muiden instanssien kautta.
Banner Banner Banneri
Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Ryhmät ovat tapahtumien järjestämiseen, koordinointiin ja valmisteluun sekä yhteisön hallinnointiin tarkoitettuja tiloja.
Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Pidä kaikki aiheeseen liittyvä keskustelu samassa paikassa.
Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates. Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates. Luo tehtävälistoja, jaa tehtäviä ja aseta niille määräaikoja.
A place to store links to documents or resources of any type. A place to store links to documents or resources of any type. Paikka, johon voit tallentaa linkkejä dokumentteihin tai muihin resursseihin.
{group}'s events {group}'s events Ryhmän {group} tapahtumat
View all View all Näytä kaikki
Key English Finnish Actions
Public preview Public preview Julkinen esikatselu
Public RSS/Atom Feed Public RSS/Atom Feed Julkinen RSS/Atom-syöte
Publish Publish Julkaise
Published by {name} Published by {name}
Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations Julkaistuissa tapahtumissa <b>{comments}</b> kommenttia ja <b>{participations}</b> vahvistettua osallistumista
Push Push Push
Quote Quote
Radius Radius Säde
Recap every week Recap every week Muistutus joka viikko
Receive one email for each activity Receive one email for each activity Vastaanota yksi sähköposti jokaista toimintoa kohden
Receive one email per request Receive one email per request Vastaanota sähköposti jokaisesta pyynnöstä
Redirecting in progress… Redirecting in progress… Uudelleenohjaus käynnissä…
Redirecting to content… Redirecting to content… Ohjataan sisältöön…
Redirecting to Mobilizon Redirecting to Mobilizon
Redo Redo
Refresh profile Refresh profile Päivitä profiili
Regenerate new links Regenerate new links Luo linkit uudelleen
Region Region Alue
Register Register Rekisteröidy
Register an account on {instanceName}! Register an account on {instanceName}! Rekisteröi tili instanssille {instanceName}!
Register on this instance Register on this instance Rekisteröidy tälle instanssille
Registration is allowed, anyone can register. Registration is allowed, anyone can register. Rekisteröityminen on sallittu, kuka tahansa voi rekisteröityä.
Registration is closed. Registration is closed. Rekisteröityminen on pois käytöstä.
Registration is currently closed. Registration is currently closed. Rekisteröityminen on tällä hetkellä pois käytöstä.
Registrations Registrations Rekisteröitymiset
Registrations are restricted by allowlisting. Registrations are restricted by allowlisting. Rekisteröinnit sallittu vain listatuille käyttäjille.
Reject Reject Hylkää
Rejected Rejected Hylätty
Reject follow Reject follow
Reject member Reject member

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Refresh profile
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 657