Translation

Recap every week
English
Key English Finnish Actions
Create a calc Create a calc Luo taulukko
Create a videoconference Create a videoconference Luo videokokous
Task lists Task lists Tehtäväluettelot
Add a todo Add a todo Lisää tehtävä
List title List title Luettelon otsikko
Create a new list Create a new list Luo uusi luettelo
Your timezone is currently set to {timezone}. Your timezone is currently set to {timezone}. Nykyinen aikavyöhykkeesi on {timezone}.
Timezone detected as {timezone}. Timezone detected as {timezone}. Aikavyöhykkeeksi tunnistettu {timezone}.
Bold Bold Lihavoitu
Italic Italic Kursivoitu
Duplicate Duplicate Monista
Home Home Alkuun
Notification on the day of the event Notification on the day of the event Ilmoitus tapahtumapäivänä
We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event. We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event. Tapahtumapäivän aamuna lähetetään muistutus, ja siihen hyödynnetään aikavyöhykeasetusta.
You can pick your timezone into your preferences. You can pick your timezone into your preferences. Voit valita aikavyöhykkeen asetuksistasi.
Recap every week Recap every week Muistutus joka viikko
You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any. You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any. Saat joka maanantai muistutuksen viikon mahdollisista tulevista tapahtumista.
Notification before the event Notification before the event Ilmoitus ennen tapahtumaa
We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it. We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it. Saat sähköpostimuistutuksen tapahtumasta tuntia ennen sen alkua.
Timezone Timezone Aikavyöhyke
Select a timezone Select a timezone Valitse aikavyöhyke
Other Other Muu
No moderation logs yet No moderation logs yet Moderointilokia ei vielä ole
Participation notifications Participation notifications Osallistumisilmoitukset
Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc. Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc. Mobilizon lähettää sähköpostia, jos tapahtumissa, joihin olet osallistumassa, tapahtuu olennaisia muutoksia: aika, osoite, vahvistus tai peruutus jne.
Other notification options: Other notification options: Muut ilmoitusvalinnat:
Organizer notifications Organizer notifications Järjestäjän ilmoitukset
Notifications for manually approved participations to an event Notifications for manually approved participations to an event Ilmoitukset tapahtuman käsin hyväksytyistä osallistumisista
Do not receive any mail Do not receive any mail Älä vastaanota mitään sähköpostia
Receive one email per request Receive one email per request Vastaanota sähköposti jokaisesta pyynnöstä
Hourly email summary Hourly email summary Yhteenvetosähköposti tunneittain
Key English Finnish Actions
Public Public Julkinen
Publication date Publication date Julkaisupäivä
Public comment moderation Public comment moderation Julkisten kommenttien moderointi
Public event Public event Julkinen tapahtuma
Public feeds Public feeds Julkiset syötteet
Public iCal Feed Public iCal Feed Julkinen iCal-syöte
Public page Public page Julkinen sivu
Public preview Public preview Julkinen esikatselu
Public RSS/Atom Feed Public RSS/Atom Feed Julkinen RSS/Atom-syöte
Publish Publish Julkaise
Published by {name} Published by {name}
Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations Julkaistuissa tapahtumissa <b>{comments}</b> kommenttia ja <b>{participations}</b> vahvistettua osallistumista
Push Push Push
Quote Quote
Radius Radius Säde
Recap every week Recap every week Muistutus joka viikko
Receive one email for each activity Receive one email for each activity Vastaanota yksi sähköposti jokaista toimintoa kohden
Receive one email per request Receive one email per request Vastaanota sähköposti jokaisesta pyynnöstä
Redirecting in progress… Redirecting in progress… Uudelleenohjaus käynnissä…
Redirecting to content… Redirecting to content… Ohjataan sisältöön…
Redirecting to Mobilizon Redirecting to Mobilizon
Redo Redo
Refresh profile Refresh profile Päivitä profiili
Regenerate new links Regenerate new links Luo linkit uudelleen
Region Region Alue
Register Register Rekisteröidy
Register an account on {instanceName}! Register an account on {instanceName}! Rekisteröi tili instanssille {instanceName}!
Register on this instance Register on this instance Rekisteröidy tälle instanssille
Registration is allowed, anyone can register. Registration is allowed, anyone can register. Rekisteröityminen on sallittu, kuka tahansa voi rekisteröityä.
Registration is closed. Registration is closed. Rekisteröityminen on pois käytöstä.

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Recap every week
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 462