Translation

default Mobilizon terms
English
Key English Finnish
Your account is nearly ready, {username} Your account is nearly ready, {username} Tilisi on melkein valmis, {username}
Your current email is {email}. You use it to log in. Your current email is {email}. You use it to log in. Nykyinen sähköpostiosoitteesi on {email}. Kirjaudu sisään sillä.
Your email has been changed Your email has been changed Sähköpostiosoitteesi on vaihdettu
Your email is being changed Your email is being changed Sähköpostiosoitetta vaihdetaan
Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Your email will only be used to confirm that you're a real person and send you eventual updates for this event. It will NOT be transmitted to other instances or to the event organizer. Sähköpostiosoitettasi käytetään vain vahvistamaan se, että olet todellinen ihminen, sekä lähettämään mahdollisia päivityksiä tapahtuman tietoihin. Osoitetta EI luovuteta muille instansseille tai tapahtuman järjestäjälle.
Your federated identity Your federated identity Identiteettisi fediversumissa
Your participation has been confirmed Your participation has been confirmed Osallistumisesi on vahvistettu
Your participation has been rejected Your participation has been rejected Osallistumisesi on hylätty
Your participation has been requested Your participation has been requested Osallistumispyyntösi on tehty
Your participation request has been validated Your participation has been validated Osallistumisesi on vahvistettu
Your participation request is being validated Your participation is being validated Osallistumistasi vahvistetaan
Your participation status has been changed Your participation status has been changed Osallistumisesi tilaa on muutettu
[This comment has been deleted] [This comment has been deleted] [Kommentti on poistettu]
[deleted] [deleted] [poistettu]
as {identity} as {identity} identiteetillä {identity}
default Mobilizon terms default Mobilizon terms Mobilizonin oletuskäyttöehdot
e.g. 10 Rue Jangot e.g. 10 Rue Jangot esim. Hämeenkatu 10
iCal Feed iCal Feed iCal-syöte
profile@instance profile@instance profiili@instanssi
with another identity… with another identity… toisella identiteetillä…
{approved} / {total} seats {approved} / {total} seats {approved} / {total} paikkaa
{count} participants No participants yet | One participant | {count} participants Ei osallistujia vielä | Yksi osallistuja | {count} osallistujaa
{count} requests waiting {count} requests waiting {count} pyyntöä odottamassa
© The OpenStreetMap Contributors © The OpenStreetMap Contributors © OpenStreetMap-tekijät
@{username} ({role}) @{username} ({role}) @{username} ({role)}
@{group} @{group} @{group}
{title} ({count} todos) {title} ({count} todos) {title} ({count} tehtävää)
My groups My groups Omat ryhmät
Assigned to Assigned to Yhdistetty
Due on Due on Aikaa jäljellä
Organizers Organizers Järjestäjät

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
default Mobilizon terms
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 401