Translation

The event is fully online
English
Key English Finnish Actions
Privacy Privacy
Interact Interact
Account settings Account settings
Admin dashboard Admin dashboard
Admin settings Admin settings Ylläpitoasetukset
Group profiles Group profiles
Reports list Reports list
Create identity Create identity
Resent confirmation email Resent confirmation email
Send password reset Send password reset
Email validate Email validate
Skip to main content Skip to main content
{timezoneLongName} ({timezoneShortName}) {timezoneLongName} ({timezoneShortName})
Back to top Back to top
Powered by Mobilizon Powered by Mobilizon
The event is fully online The event is fully online
Follow Follow
Cancel follow request Cancel follow request
Unfollow Unfollow
your notification settings your notification settings
You will receive notifications about this group's public activity depending on %{notification_settings}. You will receive notifications about this group's public activity depending on %{notification_settings}.
Online Online
That you follow or of which you are a member That you follow or of which you are a member
{number} seats left {number} seats left
Published by {name} Published by {name}
Share this post Share this post
This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This post is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.
Post URL Post URL
Are you sure you want to delete this post? This action cannot be reverted. Are you sure you want to delete this post? This action cannot be reverted.
Attending Attending
From my groups From my groups
Key English Finnish Actions
The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance. The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance. Koska tapahtumasivu sijaitsee toisella instanssilla, osallistujien todellinen määrä voi poiketa tästä.
The Big Blue Button video teleconference URL The Big Blue Button video teleconference URL Big Blue Button -videokokouksen URL
The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report? The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report ? Sisältö on peräisin toiselta instanssilta. Lähetetäänkö raportista sinne nimetön kopio?
The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. Käytössä on {default_privacy_policy}. Ne käännetään käyttäjän valitsemalle kielelle.
The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language. The {default_terms} will be used. They will be translated in the user's language. {default_terms} ovat käytössä. Ne käännetään käyttäjän kielelle.
The draft event has been updated The draft event has been updated Tapahtumaluonnosta on päivitetty
The event {event} was created by {profile}. The event {event} was created by {profile}. Tapahtuman {event} loi {profile}.
The event {event} was deleted by {profile}. The event {event} was deleted by {profile}. Tapahtuman {event} poisti {profile}.
The event {event} was updated by {profile}. The event {event} was updated by {profile}. Tapahtumaa {event} päivitti {profile}.
The event has a sign language interpreter The event has a sign language interpreter Tapahtumalla on viittomakielen tulkki
The event has been created as a draft The event has been created as a draft Tapahtuma on luotu luonnoksena
The event has been published The event has been published Tapahtuma on julkaistu
The event has been updated The event has been updated Tapahtuma on päivitetty
The event has been updated and published The event has been updated and published Tapahtuma on päivitetty ja julkaistu
The event hasn't got a sign language interpreter The event hasn't got a sign language interpreter Tapahtumalla ei ole viittomakielen tulkkia
The event is fully online The event is fully online
The event live video contains subtitles The event live video contains subtitles Tapahtuman live-lähetys sisältää tekstitykset
The event live video does not contain subtitles The event live video does not contain subtitles Tapahtuman live-lähetys ei sisällä tekstityksiä
The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? Tapahtuman järjestäjä haluaa hyväksyä osallistujat käsin. Haluatko lisätä maininnan, jossa kerrot, miksi haluat osallistua tapahtumaan?
The event organizer didn't add any description. The event organizer didn't add any description. Tapahtuman järjestäjä ei ole lisännyt kuvausta.
The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. Tapahtuman järjestäjä hyväksyy osallistujat käsin. Koska olet päättänyt osallistua ilman tiliä, kerro, miksi haluat osallistua tapahtumaan.
The events you created are not shown here. The events you created are not shown here. Luomiasi tapahtumia ei näytetä tässä.
The event title will be ellipsed. The event title will be ellipsed. Tapahtuman otsikkoa lyhennetään.
The event will show as attributed to this group. The event will show as attributed to this group. Tapahtuma näytetään liitettynä tähän ryhmään.
The event will show as attributed to this profile. The event will show as attributed to this profile. Tapahtuma näkyy liitettynä tähän profiiliin.
The event will show as attributed to your personal profile. The event will show as attributed to your personal profile. Tapahtuma näytetään liitettynä henkilökohtaiseen profiiliisi.
The geolocation prompt was denied. The geolocation prompt was denied.
The Google Meet video teleconference URL The Google Meet video teleconference URL Google Meet -videokokouksen URL
The group can now be joined by anyone. The group can now be joined by anyone. Ryhmään voivat nyt liittyä kaikki.
The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
The event is fully online
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 1202