Translation

Jitsi Meet
English
Key English Finnish Actions
A link to a page presenting the event schedule A link to a page presenting the event schedule Linkki tapahtuman aikataulun näyttävälle sivulle
Accessibility Accessibility Saavutettavuus
Live Live Suora lähetys
Replay Replay Uudelleentoisto
Tools Tools Työkalut
Social Social Sosiaalinen
Details Details Yksityiskohdat
Booking Booking Varaus
Filter by profile or group name Filter by profile or group name Suodata profiilin tai ryhmän nimen mukaan
Filter by name Filter by name Suodata nimen mukaan
Redirecting in progress… Redirecting in progress… Uudelleenohjaus käynnissä…
Zoom in Zoom in Suurenna
Zoom out Zoom out Pienennä
Show me where I am Show me where I am Näytä missä olen
Video Conference Video Conference Videokokous
Jitsi Meet Jitsi Meet Jitsi-tapaaminen
The Jitsi Meet video teleconference URL The Jitsi Meet video teleconference URL Jitsi Meet -videokokouksen URL
Zoom Zoom Zoom
The Zoom video teleconference URL The Zoom video teleconference URL Zoom-videokokouksen URL
Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams
The Microsoft Teams video teleconference URL The Microsoft Teams video teleconference URL Microsoft Teams -videokokouksen URL
Google Meet Google Meet Google Meet
The Google Meet video teleconference URL The Google Meet video teleconference URL Google Meet -videokokouksen URL
Big Blue Button Big Blue Button Big Blue Button
The Big Blue Button video teleconference URL The Big Blue Button video teleconference URL Big Blue Button -videokokouksen URL
Etherpad notes Etherpad notes Etherpad-muistiinpanot
The URL of a pad where notes are being taken collaboratively The URL of a pad where notes are being taken collaboratively Muistikirjan URL, jossa muistiinpanoja tehdään yhdessä
https://mensuel.framapad.org/p/some-secret-token https://mensuel.framapad.org/p/some-secret-token
Failed to get location. Failed to get location.
The geolocation prompt was denied. The geolocation prompt was denied.
Your position was not available. Your position was not available.
Key English Finnish Actions
Interact with a remote content Interact with a remote content Vuorovaikuta ulkoisen sisällön kanssa
In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance. In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance. Seuraavassa sovellus tarkoittaa Mobilizon-tiimin tai kolmannen osapuolen toimittamaa ohjelmaa, jonka kautta instanssia käytetään.
In the past In the past
Invite a new member Invite a new member Kutsu uusi jäsen
Invited Invited Kutsuttu
Invite member Invite member Kutsu jäsen
IP Address IP Address
I participate I participate Osallistun
Italic Italic Kursivoitu
It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. Sisältö ei ole käytettävissä tämän palvelimen kautta mahdollisesti siksi, että tämä instanssi on estänyt sisällön taustalla olevat profiilit tai ryhmät.
I've been mentionned in a comment under an event I've been mentionned in a comment under an event Minut on mainittu tapahtuman kommentissa
I've been mentionned in a group discussion I've been mentionned in a group discussion Minut on mainittu ryhmäkeskustelussa
I've clicked on X, then on Y I've clicked on X, then on Y
I want to allow people to participate without an account. I want to allow people to participate without an account. Osallistuminen ilman käyttäjätiliä sallittu.
I want to approve every participation request I want to approve every participation request Haluan hyväksyä kaikki osallistumispyynnöt
Jitsi Meet Jitsi Meet Jitsi-tapaaminen
Join Join
Join <b>{instance}</b>, a Mobilizon instance Join <b>{instance}</b>, a Mobilizon instance Liity Mobilizon- instanssille <b>{instance}</b>
Join group Join group Liity ryhmään
Join group {group} Join group {group} Liity ryhmään {group}
Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Pidä kaikki aiheeseen liittyvä keskustelu samassa paikassa.
Key words Key words Avainsanat
Language Language Kieli
Last group created Last group created Viimeisin luotu ryhmä
Last IP adress Last IP adress Edellinen IP-osoite
Last published event Last published event Viimeisin julkaistu tapahtuma
Last published events Last published events Viimeksi julkaistut tapahtumat
Last seen on Last seen on
Last sign-in Last sign-in Edellinen sisäänkirjautuminen
Last week Last week Viime viikko

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Jitsi Meet
Flags
ignore-same
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 1116