Translation

Participation with account
English
Key English Finnish Actions
Otherwise this identity will just be removed from the group administrators. Otherwise this identity will just be removed from the group administrators. Muussa tapauksessa tämä identiteetti vain poistetaan ryhmän ylläpitäjistä.
Page Page Sivu
Page limited to my group (asks for auth) Page limited to my group (asks for auth) Sivu rajattu omalle ryhmälle (vaatii tunnistautumista)
Page not found Page not found Sivua ei löydy
Parent folder Parent folder Yläkansio
Partially accessible with a wheelchair Partially accessible with a wheelchair Pääsee osittain pyörätuolilla
Participant Participant Osallistuja
Participants Participants Osallistujat
Participate Participate Osallistu
Participate using your email address Participate using your email address Osallistu sähköpostiosoitteella
Participation approval Participation approval Osallistumisen hyväksyntä
Participation confirmation Participation confirmation Osallistumisvahvistus
Participation notifications Participation notifications Osallistumisilmoitukset
Participation requested! Participation requested! Osallistumista pyydetty!
Participations Participations Osallistumiset
Participation with account Participation with account
Participation without account Participation without account
Password Password Salasana
Password (confirmation) Password (confirmation) Salasana (varmistus)
Password reset Password reset Salasanan palautus
Past events Passed events Menneet tapahtumat
PeerTube live PeerTube live PeerTube-livelähetys
PeerTube replay PeerTube replay PeerTube-uudelleentoisto
Pending Pending Odottaa
Personal feeds Personal feeds Henkilökohtaiset syötteet
Pick Pick Valitse
Pick an identity Pick an identity Valitse identiteetti
Pick an instance Pick an instance Valitse instanssi
Pick a profile or a group Pick a profile or a group Valitse profiili tai ryhmä
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Laita niin monta yksityiskohtaa kuin mahdollista, jotta voimme tunnistaa ongelman.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Participation with account
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 1179