Translation

Getting there
English
Key English Finnish
Unable to load event for participation. The error details are provided below: Unable to load event for participation. The error details are provided below: Tapahtumaa ei voi ladata osallistumista varten. Tarkemmat tiedot virheestä:
Unable to save your participation in this browser. Unable to save your participation in this browser. Osallistumistasi ei voi tallentaa tässä selaimessa.
return to the event's page return to the event's page palata tapahtuman sivulle
View all events View all events Näytä kaikki tapahtumat
You will find here all the events you have created or of which you are a participant, as well as events organized by groups you follow or are a member of. You will find here all the events you have created or of which you are a participant, as well as events organized by groups you follow or are a member of.
Create event Create event Luo tapahtuma
You didn't create or join any event yet. You didn't create or join any event yet. Et ole vielä luonut tapahtumaa tai liittynyt mihinkään tapahtumaan.
create an event create an event luoda tapahtuman
explore the events explore the events tutustua tapahtumiin
Do you wish to {create_event} or {explore_events}? Do you wish to {create_event} or {explore_events}? Haluatko {create_event} vai {explore_events}?
You are not part of any group. You are not part of any group. Et kuulu mihinkään ryhmään.
create a group create a group luoda ryhmän
explore the groups explore the groups tutustua ryhmiin
Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Haluatko {create_group} vai {explore_groups}?
Type or select a date… Type or select a date… Syötä tai valitse päivämäärä…
Getting there Getting there Reittiohjeet
Groups are not enabled on this instance. Groups are not enabled on this instance. Ryhmät eivät ole käytössä tällä instanssilla.
The events you created are not shown here. The events you created are not shown here. Luomiasi tapahtumia ei näytetä tässä.
There's no discussions yet There's no discussions yet Keskustelua ei vielä ole
Only group members can access discussions Only group members can access discussions Vain ryhmän jäsenet voivat päästä keskusteluihin
Return to the group page Return to the group page Palaa ryhmän sivulle
It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. Sisältö ei ole käytettävissä tämän palvelimen kautta mahdollisesti siksi, että tämä instanssi on estänyt sisällön taustalla olevat profiilit tai ryhmät.
Atom feed for events and posts Atom feed for events and posts Tapahtumien ja julkaisujen Atom-syöte
ICS feed for events ICS feed for events Tapahtumien ICS-syöte
ICS/WebCal Feed ICS/WebCal Feed ICS/WebCal-syöte
Group Followers Group Followers Ryhmän seuraajat
Follower Follower Seuraaja
Reject Reject Hylkää
No follower matches the filters No follower matches the filters Ei suodatinta vastaavia seuraajia
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected Käyttäjän @{username} seuraamispyyntö hylättiin
Followers will receive new public events and posts. Followers will receive new public events and posts. Seuraajat saavat tiedon uusista julkisista tapahtumista ja julkaisuista.
Key English Finnish
For instance: London, Taekwondo, Architecture… For instance: London, Taekwondo, Architecture… Esimerkiksi: Tampere, taekwondo, arkkitehtuuri, …
Framadate poll Framadate poll Framadate-kysely
From my groups From my groups
From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} Alkaa {startDate} klo {startTime} ja päättyy {endDate}
From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime} From the {startDate} at {startTime} to the {endDate} at {endTime} Alkaa {startDate} klo {startTime} ja päättyy {endDate} klo {endTime}
From the {startDate} to the {endDate} From the {startDate} to the {endDate} Alkaa {startDate} ja päättyy {endDate}
From yourself From yourself Sinulta
full rules full rules säännöt kokonaan
Fully accessible with a wheelchair Fully accessible with a wheelchair Pääsee täysin pyörätuolilla
Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize Kokoonnu ⋅ Järjestä ⋅ Mobilisoi
General General Yleinen
General information General information Yleiset tiedot
General settings General settings Yleiset asetukset
Geolocation was not determined in time. Geolocation was not determined in time.
Getting location Getting location Haetaan sijaintia
Getting there Getting there Reittiohjeet
Glossary Glossary Sanasto
Go Go Siirry
Google Meet Google Meet Google Meet
Go to the event page Go to the event page Siirry tapahtumasivulle
@{group} @{group} @{group}
Group Group Ryhmä
Group activity Group activity Ryhmän muutokset
{group} activity timeline {group} activity timeline {group} toiminnan aikajana
Group address Group address Ryhmän osoite
Group description body Group description body
Group display name Group display name Ryhmän näyttönimi
Group {displayName} created Group {displayName} created Ryhmä {displayName} luotu
{group} events {group} events {group} tapahtumat
Group Followers Group Followers Ryhmän seuraajat

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
User avatar Stoori

Comment added

Mobilizon / FrontendFinnish

What does this even mean? Is it like ”hold on a minute, we're working on it” or ”here are the instructions to get there”?

a year ago
Browse all component changes
User avatar Stoori

Translation comment

What does this even mean? Is it like ”hold on a minute, we're working on it” or ”here are the instructions to get there”?

a year ago

Things to check

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Getting there
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 807