Translation

Registrations
English
Key English Finnish Actions
Instance administrator Instance administrator Instanssin ylläpitäjä
The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. Instanssin ylläpitäjä on tämän Mobilizon-instanssin toiminnasta vastaava henkilö tai taho.
Application Application Sovellus
In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance. In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance. Seuraavassa sovellus tarkoittaa Mobilizon-tiimin tai kolmannen osapuolen toimittamaa ohjelmaa, jonka kautta instanssia käytetään.
API API API
An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely. An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely. API eli ohjelmointirajapinta on tietoliikenneprotokolla, jonka avulla ohjelmistokomponentit voivat olla yhteydessä keskenään. Mobilizon-API voi esimerkiksi tarjota kolmansien osapuolten ohjelmistotyökaluille yhteyden Mobilizon-instansseihin erilaisten toimintojen, kuten tapahtumien julkaisemisen, suorittamiseksi automaattisesti ja etänä.
SSL/TLS SSL/TLS SSL/TLS
Cookies and Local storage Cookies and Local storage Evästeet ja paikallisesti tallennettavat tiedot
An instance is an installed version of the Mobilizon software running on a server. An instance can be run by anyone using the {mobilizon_software} or other federated apps, aka the “fediverse”. This instance's name is {instance_name}. Mobilizon is a federated network of multiple instances (just like email servers), users registered on different instances may communicate even though they didn't register on the same instance. An instance is an installed version of the Mobilizon software running on a server. An instance can be run by anyone using the {mobilizon_software} or other federated apps, aka the “fediverse”. This instance's name is {instance_name}. Mobilizon is a federated network of multiple instances (just like email servers), users registered on different instances may communicate even though they didn't register on the same instance. Instanssi tarkoittaa palvelintietokoneelle asennettua Mobilizon-ohjelmaa. Instanssi voi käyttää kuka tahansa, jolla on käytössään {mobilizon_software} tai jokin muu federoituva sovellus, eli se on osa niin kutsuttua fediversumia. Tämän instanssin nimi on {instance_name}. Mobilizon on useiden palvelinten muodostama federoituva verkosto (sähköpostipalvelinten tavaan), eli eri instansseille rekisteröityneet käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa vaikka eivät olisi rekisteröityneet samalle instanssille.
SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL ja sitä edeltänyt TLS ovat salausteknologioita, joilla suojataan palvelun käyttöön liittyvää tietoliikennettä. Salatun yhteyden tunnistaa selaimen osoiteriviltä siitä, että osoitteen alussa on näkyvissä {https} ja siihen liittyvä lukkokuvake.
Home to {number} users Home to {number} users {numbers} käyttäjän koti
Who published {number} events Who published {number} events {number} julkaistua tapahtumaa
And {number} comments And {number} comments {number} kommenttia
Instance configuration Instance configuration Instanssin asetukset
Mobilizon version Mobilizon version Mobilizon-versio
Registrations Registrations Rekisteröitymiset
Restricted Restricted Rajoitettu
Enabled Enabled Käytössä
If allowed by organizer If allowed by organizer Järjestäjän salliessa
Instance Privacy Policy Source Instance Privacy Policy Source Instanssin tietosuojakäytännön lähde
default Mobilizon privacy policy default Mobilizon privacy policy Mobilizonin oletustietosuojakäytäntö
Set an URL to a page with your own privacy policy. Set an URL to a page with your own privacy policy. Aseta osoitteeksi oman tietosuojakäytäntösivun osoite.
Instance Privacy Policy URL Instance Privacy Policy URL Instanssin tietosuojakäytännön osoite
Instance Privacy Policy Instance Privacy Policy Instanssin tietosuojakäytäntö
The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. Käytössä on {default_privacy_policy}. Ne käännetään käyttäjän valitsemalle kielelle.
Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template. Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template. Kirjoita omat ehdot. HTML-tunnisteet sallittuja. {mobilizon_terms} toimivat mallina.
Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template. Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template. Kirjoita oma tietosuojakäytäntö. HTML-tunnisteet sallittuja. {mobilizon_privacy_policy} toimii mallina.
Default Mobilizon terms Default Mobilizon terms Mobilizonin oletusehdot
Default Mobilizon privacy policy Default Mobilizon privacy policy Mobilizonin oletustietosuojakäytäntö
NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. HUOM! Oletusehdot eivät ole juristin tarkistamia, joten instanssin ylläpitäjän ei ole syytä luottaa niiden tarjoamaan juridiseen suojaan. Niitä ei ole myöskään sovitettu eri maiden ja lainkäyttöalueiden olosuhteisiin. Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme tarkistuttamaan ehdot lakiasiantuntijalla.
Instance Short Description Instance Short Description Instanssin lyhyt kuvaus
Key English Finnish Actions
Receive one email for each activity Receive one email for each activity Vastaanota yksi sähköposti jokaista toimintoa kohden
Receive one email per request Receive one email per request Vastaanota sähköposti jokaisesta pyynnöstä
Redirecting in progress… Redirecting in progress… Uudelleenohjaus käynnissä…
Redirecting to content… Redirecting to content… Ohjataan sisältöön…
Redirecting to Mobilizon Redirecting to Mobilizon
Redo Redo
Refresh profile Refresh profile Päivitä profiili
Regenerate new links Regenerate new links Luo linkit uudelleen
Region Region Alue
Register Register Rekisteröidy
Register an account on {instanceName}! Register an account on {instanceName}! Rekisteröi tili instanssille {instanceName}!
Register on this instance Register on this instance Rekisteröidy tälle instanssille
Registration is allowed, anyone can register. Registration is allowed, anyone can register. Rekisteröityminen on sallittu, kuka tahansa voi rekisteröityä.
Registration is closed. Registration is closed. Rekisteröityminen on pois käytöstä.
Registration is currently closed. Registration is currently closed. Rekisteröityminen on tällä hetkellä pois käytöstä.
Registrations Registrations Rekisteröitymiset
Registrations are restricted by allowlisting. Registrations are restricted by allowlisting. Rekisteröinnit sallittu vain listatuille käyttäjille.
Reject Reject Hylkää
Rejected Rejected Hylätty
Reject follow Reject follow
Reject member Reject member
Remember my participation in this browser Remember my participation in this browser Muista osallistumiseni tässä selaimessa
Remove Remove Poista
Remove link Remove link
Rename Rename Nimeä uudelleen
Rename resource Rename resource Nimeä resurssi uudelleen
Reopen Reopen Avaa uudelleen
Replay Replay Uudelleentoisto
Reply Reply Vastaa
Report Report Raportoi

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Registrations
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 564