Translation

Reject
English
Key English Finnish Actions
explore the groups explore the groups tutustua ryhmiin
Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Do you wish to {create_group} or {explore_groups}? Haluatko {create_group} vai {explore_groups}?
Type or select a date… Type or select a date… Syötä tai valitse päivämäärä…
Getting there Getting there Reittiohjeet
Groups are not enabled on this instance. Groups are not enabled on this instance. Ryhmät eivät ole käytössä tällä instanssilla.
The events you created are not shown here. The events you created are not shown here. Luomiasi tapahtumia ei näytetä tässä.
There's no discussions yet There's no discussions yet Keskustelua ei vielä ole
Only group members can access discussions Only group members can access discussions Vain ryhmän jäsenet voivat päästä keskusteluihin
Return to the group page Return to the group page Palaa ryhmän sivulle
It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. Sisältö ei ole käytettävissä tämän palvelimen kautta mahdollisesti siksi, että tämä instanssi on estänyt sisällön taustalla olevat profiilit tai ryhmät.
Atom feed for events and posts Atom feed for events and posts Tapahtumien ja julkaisujen Atom-syöte
ICS feed for events ICS feed for events Tapahtumien ICS-syöte
ICS/WebCal Feed ICS/WebCal Feed ICS/WebCal-syöte
Group Followers Group Followers Ryhmän seuraajat
Follower Follower Seuraaja
Reject Reject Hylkää
No follower matches the filters No follower matches the filters Ei suodatinta vastaavia seuraajia
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected Käyttäjän @{username} seuraamispyyntö hylättiin
Followers will receive new public events and posts. Followers will receive new public events and posts. Seuraajat saavat tiedon uusista julkisista tapahtumista ja julkaisuista.
Manually approve new followers Manually approve new followers Hyväksy uudet seuraajat käsin
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Tapahtui virhe. Yritä ladata sivu uudelleen.
What can I do to help? What can I do to help? Kuinka voin auttaa?
We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): Parannamme tätä ohjelmistoa palautteesi takia. Jotta saamme tietää tästä ongelmasta, kaksi mahdollisuutta (molemmat vaativat ikävä kyllä käyttäjätunnuksen luomista):
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Laita niin monta yksityiskohtaa kuin mahdollista, jotta voimme tunnistaa ongelman.
Technical details Technical details Tekniset tiedot
Error message Error message Virheilmoitus
Error stacktrace Error stacktrace Virheen jäljitys
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Virheen tekniset yksityiskohdat voivat auttaa kehittäjiä ratkaisemaan ongelman helpommin. Lisää ne palautteeseesi, kiitos.
Error details copied! Error details copied! Virheen yksityiskohdat kopioitu!
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Kopioi yksityiskohdat leikepöydälle
{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} on {mobilizon_link} -instanssi, yhteisön luoma vapaa ohjelmisto.
Key English Finnish Actions
Redirecting in progress… Redirecting in progress… Uudelleenohjaus käynnissä…
Redirecting to content… Redirecting to content… Ohjataan sisältöön…
Redirecting to Mobilizon Redirecting to Mobilizon
Redo Redo
Refresh profile Refresh profile Päivitä profiili
Regenerate new links Regenerate new links Luo linkit uudelleen
Region Region Alue
Register Register Rekisteröidy
Register an account on {instanceName}! Register an account on {instanceName}! Rekisteröi tili instanssille {instanceName}!
Register on this instance Register on this instance Rekisteröidy tälle instanssille
Registration is allowed, anyone can register. Registration is allowed, anyone can register. Rekisteröityminen on sallittu, kuka tahansa voi rekisteröityä.
Registration is closed. Registration is closed. Rekisteröityminen on pois käytöstä.
Registration is currently closed. Registration is currently closed. Rekisteröityminen on tällä hetkellä pois käytöstä.
Registrations Registrations Rekisteröitymiset
Registrations are restricted by allowlisting. Registrations are restricted by allowlisting. Rekisteröinnit sallittu vain listatuille käyttäjille.
Reject Reject Hylkää
Rejected Rejected Hylätty
Reject follow Reject follow
Reject member Reject member
Remember my participation in this browser Remember my participation in this browser Muista osallistumiseni tässä selaimessa
Remove Remove Poista
Remove link Remove link
Rename Rename Nimeä uudelleen
Rename resource Rename resource Nimeä resurssi uudelleen
Reopen Reopen Avaa uudelleen
Replay Replay Uudelleentoisto
Reply Reply Vastaa
Report Report Raportoi
Reported Reported Raportoitu
Reported by Reported by Raportoinut

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Reject
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 818