Translation

About this instance
English
Key English Finnish Actions
Please do not use it in any real way. Please do not use it in any real way. Älä käytä todellisiin tarkoituksiin.
A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. Käyttäjäystävällinen, osallistava ja eettinen työkalu tapahtumien järjestämiseen, organisointiin ja mobilisointiin.
A validation email was sent to {email} A validation email was sent to {email} Vahvistussähköposti lähetettiin osoitteeseen {email}
Abandon editing Abandon editing Hylkää muutokset
About Mobilizon About Mobilizon Tietoa Mobilizonista
About this event About this event Tietoa tapahtumasta
About this instance About this instance Tietoa tästä instanssista
About About Tietoja
Accepted Accepted Hyväksytty
Account Account Tili
Add a note Add a note Lisää merkintä
Add an address Add an address Lisää osoite
Add an instance Add an instance Lisää instanssi
Add some tags Add some tags Lisää tunnisteita
Add to my calendar Add to my calendar Lisää kalenteriini
Add Add Lisää
Additional comments Additional comments Lisäkommentit
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Ylläpitoasetukset tallennettu.
Admin Admin Ylläpitäjä
Administration Administration Ylläpito
All the places have already been taken All the places have already been taken Kaikki paikat on jo varattu
Allow registrations Allow registrations Salli rekisteröityminen
Key English Finnish Actions
0 Bytes 0 Bytes
Abandon editing Abandon editing Hylkää muutokset
About About Tietoja
About anonymous participation About anonymous participation Tietoa nimettömästä osallistumisesta
About {instance} About {instance} Tietoja {instance}:sta
About instance About instance
About Mobilizon About Mobilizon Tietoa Mobilizonista
About this event About this event Tietoa tapahtumasta
About this instance About this instance Tietoa tästä instanssista
Accept Accept Hyväksy
Accepted Accepted Hyväksytty
Accept follow Accept follow
Accessibility Accessibility Saavutettavuus
Accessible only by link Accessible only by link
Accessible only to members Accessible only to members Pääsy vain jäsenille
Accessible through link Accessible through link Pääsy linkin kautta
access the corresponding account access the corresponding account
access to the group's private content as well access to the group's private content as well
Account Account Tili
Account settings Account settings
A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. Evästeellä tarkoitetaan sellaista tietoa, jonka palvelun tarjoajan palvelin lähettää käyttäjän selainohjelmalle pyytäen selainta tallentamaan tiedon käyttäjän päätelaitteelle ja jota kyseinen palvelun tarjoajan palvelin voi myöhemmin pyytää takaisin. Kyse on käytännössä pienestä tietomäärästä, tyypillisesti lyhyestä tekstistä. Voit asettaa selaimen kieltäytymään kaikista evästeistä, mutta tämä saattaa rikkoa joitakin toiminnallisuuksia.
Actions Actions Toimenpiteet
Activate browser push notifications Activate browser push notifications Ota käyttöön selaimen push-ilmoitukset

Loading…

User avatar Rynach

Translation changed

Mobilizon / FrontendFinnish

10 months ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
instance palvelin Mobilizon

Har valgt "udbyder" da flere ved hvad det betyder end "instans"

String information

Key
About this instance
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 7