Translation

Parent folder
English
Key English Finnish Actions
Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template. Enter your own terms. HTML tags allowed. The {mobilizon_terms} are provided as template. Kirjoita omat ehdot. HTML-tunnisteet sallittuja. {mobilizon_terms} toimivat mallina.
Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template. Enter your own privacy policy. HTML tags allowed. The {mobilizon_privacy_policy} is provided as template. Kirjoita oma tietosuojakäytäntö. HTML-tunnisteet sallittuja. {mobilizon_privacy_policy} toimii mallina.
Default Mobilizon terms Default Mobilizon terms Mobilizonin oletusehdot
Default Mobilizon privacy policy Default Mobilizon privacy policy Mobilizonin oletustietosuojakäytäntö
NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. HUOM! Oletusehdot eivät ole juristin tarkistamia, joten instanssin ylläpitäjän ei ole syytä luottaa niiden tarjoamaan juridiseen suojaan. Niitä ei ole myöskään sovitettu eri maiden ja lainkäyttöalueiden olosuhteisiin. Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme tarkistuttamaan ehdot lakiasiantuntijalla.
Instance Short Description Instance Short Description Instanssin lyhyt kuvaus
Instance Long Description Instance Long Description Instanssin pitkä kuvaus
Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph. Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph. Näytetään aloitussivulla ja metatunnisteissa. Kerro yhdessä kappaleessa, mikä on Mobilizon ja mikä tässä instanssissa on erityistä.
A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags. A place to explain who you are and the things that set your instance apart. You can use HTML tags. Tässä voi esitellä ylläpitäjätahoa ja tämän instanssin erityispiirteitä. HTML-tunnisteita voi käyttää.
A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags. A place for your code of conduct, rules or guidelines. You can use HTML tags. Käytössäännöille, säännöille ja ohjeille varattu tila. HTML-tunnisteita voi käyttää.
contact uninformed contact uninformed yhteyshenkilölle ei ilmoitettu
Can be an email or a link, or just plain text. Can be an email or a link, or just plain text. Voi olla sähköpostiosoite, linkki tai pelkkää tekstiä.
URL copied to clipboard URL copied to clipboard Osoite kopioitu leikepöydälle
Report #{reportNumber} Report #{reportNumber} Raportti nro {reportNumber}
Move "{resourceName}" Move "{resourceName}" Siirrä ”{resourceName}”
Parent folder Parent folder Yläkansio
(this folder) (this folder) (tämä kansio)
(this link) (this link) (tämä linkki)
Move resource to {folder} Move resource to {folder} Siirrä resurssi kansioon {folder}
Create a folder Create a folder Luo kansio
No resources in this folder No resources in this folder Tässä kansiossa ei ole resursseja
New discussion New discussion Uusi keskustelu
Create a discussion Create a discussion Luo keskustelu
Create the discussion Create the discussion Luo keskustelu
Sign in with Sign in with Kirjaudu käyttäen
Your email address was automatically set based on your {provider} account. Your email address was automatically set based on your {provider} account. Sähköpostiosoitteesi asetettiin automaattisesti {provider}-tilisi perusteella.
You can't change your password because you are registered through {provider}. You can't change your password because you are registered through {provider}. Et voi vaihtaa salasanaa, koska olet rekisteröitynyt palvelussa {provider}.
Error while login with {provider}. Retry or login another way. Error while login with {provider}. Retry or login another way. Virhe kirjauduttaessa {provider}-tilillä. Yritä uudelleen tai kirjaudu toista kautta.
Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Error while login with {provider}. This login provider doesn't exist. Virhe kirjauduttaessa {provider}-tilillä. Tätä sisäänkirjautumispalvelua ei ole olemassa.
Post Post Julkaisu
Right now Right now Juuri nyt
Key English Finnish Actions
Organized by {name} Organized by {name} Järjestää {name}
Organized events Organized events
Organizer Organizer Järjestäjä
Organizer notifications Organizer notifications Järjestäjän ilmoitukset
Organizers Organizers Järjestäjät
Other Other Muu
Other actions Other actions Muut toiminnat
Other notification options: Other notification options: Muut ilmoitusvalinnat:
Other software may also support this. Other software may also support this. Myös muut ohjelmat voivat tukea tätä.
Other users with the same email domain Other users with the same email domain
Other users with the same IP address Other users with the same IP address
Otherwise this identity will just be removed from the group administrators. Otherwise this identity will just be removed from the group administrators. Muussa tapauksessa tämä identiteetti vain poistetaan ryhmän ylläpitäjistä.
Page Page Sivu
Page limited to my group (asks for auth) Page limited to my group (asks for auth) Sivu rajattu omalle ryhmälle (vaatii tunnistautumista)
Page not found Page not found Sivua ei löydy
Parent folder Parent folder Yläkansio
Partially accessible with a wheelchair Partially accessible with a wheelchair Pääsee osittain pyörätuolilla
Participant Participant Osallistuja
Participants Participants Osallistujat
Participate Participate Osallistu
Participate using your email address Participate using your email address Osallistu sähköpostiosoitteella
Participation approval Participation approval Osallistumisen hyväksyntä
Participation confirmation Participation confirmation Osallistumisvahvistus
Participation notifications Participation notifications Osallistumisilmoitukset
Participation requested! Participation requested! Osallistumista pyydetty!
Participations Participations Osallistumiset
Participation with account Participation with account
Participation without account Participation without account
Password Password Salasana
Password (confirmation) Password (confirmation) Salasana (varmistus)

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Parent folder
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 589