Translation

A link to a page presenting the price options
English
Key English Finnish Actions
Fediverse account Fediverse account Fediverse-tili
A fediverse account URL to follow for event updates A fediverse account URL to follow for event updates Fediverse-tilin URL tapahtuman päivitysten seuraamiseksi
Element title Element title Elementin nimi
Element value Element value Elementin arvo
Subtitles Subtitles Tekstitykset
Whether the event live video is subtitled Whether the event live video is subtitled Onko tapahtuman live-lähetys tekstitetty
The event live video contains subtitles The event live video contains subtitles Tapahtuman live-lähetys sisältää tekstitykset
The event live video does not contain subtitles The event live video does not contain subtitles Tapahtuman live-lähetys ei sisällä tekstityksiä
Sign Language Sign Language Viittomakieli
Whether the event is interpreted in sign language Whether the event is interpreted in sign language Onko tapahtuma tulkattu viittomakielellä
The event has a sign language interpreter The event has a sign language interpreter Tapahtumalla on viittomakielen tulkki
The event hasn't got a sign language interpreter The event hasn't got a sign language interpreter Tapahtumalla ei ole viittomakielen tulkkia
Online ticketing Online ticketing Lipunmyynti verkossa
An URL to an external ticketing platform An URL to an external ticketing platform URL ulkoiselle lipunmyyntialustalle
Price sheet Price sheet Hintalappu
A link to a page presenting the price options A link to a page presenting the price options Linkki hintavaihtoehdot sisältävälle sivulle
Integrate this event with 3rd-party tools and show metadata for the event. Integrate this event with 3rd-party tools and show metadata for the event. Integroi tämä tapahtuma kolmannen osapuolen työkalujen kanssa ja näytä metadata tapahtumalle.
This URL doesn't seem to be valid This URL doesn't seem to be valid Tämä URL ei näytä olevan toimiva
Schedule Schedule Aikataulu
A link to a page presenting the event schedule A link to a page presenting the event schedule Linkki tapahtuman aikataulun näyttävälle sivulle
Accessibility Accessibility Saavutettavuus
Live Live Suora lähetys
Replay Replay Uudelleentoisto
Tools Tools Työkalut
Social Social Sosiaalinen
Details Details Yksityiskohdat
Booking Booking Varaus
Filter by profile or group name Filter by profile or group name Suodata profiilin tai ryhmän nimen mukaan
Filter by name Filter by name Suodata nimen mukaan
Redirecting in progress… Redirecting in progress… Uudelleenohjaus käynnissä…
Zoom in Zoom in Suurenna
Key English Finnish Actions
Add new… Add new… Lisää uusi…
Add picture Add picture
Add / Remove… Add / Remove… Lisää/poista…
Add some tags Add some tags Lisää tunnisteita
Add to my calendar Add to my calendar Lisää kalenteriini
A discussion has been created or updated A discussion has been created or updated Keskustelu on luotu tai päivitetty
Admin Admin Ylläpitäjä
Admin dashboard Admin dashboard
Administration Administration Ylläpito
Administrator Administrator Ylläpitäjä
Admin settings Admin settings Ylläpitoasetukset
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Ylläpitoasetukset tallennettu.
A federated software A federated software Federoitu ohjelmisto
A fediverse account URL to follow for event updates A fediverse account URL to follow for event updates Fediverse-tilin URL tapahtuman päivitysten seuraamiseksi
A link to a page presenting the event schedule A link to a page presenting the event schedule Linkki tapahtuman aikataulun näyttävälle sivulle
A link to a page presenting the price options A link to a page presenting the price options Linkki hintavaihtoehdot sisältävälle sivulle
All All
All activities All activities Kaikki toiminta
All good, let's continue! All good, let's continue! Kaikki kunnossa, eteenpäin!
Allow all comments from users with accounts Allow all comments from logged-in users Salli kommentit kirjautuneilta käyttäjiltä
Allow registrations Allow registrations Salli rekisteröityminen
All the places have already been taken All the places have already been taken Kaikki paikat on jo varattu
A member has been updated A member has been updated Käyttäjä on päivitetty
A member requested to join one of my groups A member requested to join one of my groups Käyttäjä pyysi liittyä yhteen ryhmistäni
An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely. An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely. API eli ohjelmointirajapinta on tietoliikenneprotokolla, jonka avulla ohjelmistokomponentit voivat olla yhteydessä keskenään. Mobilizon-API voi esimerkiksi tarjota kolmansien osapuolten ohjelmistotyökaluille yhteyden Mobilizon-instansseihin erilaisten toimintojen, kuten tapahtumien julkaisemisen, suorittamiseksi automaattisesti ja etänä.
And {number} comments And {number} comments {number} kommenttia
and {number} groups and {number} groups ja {number} ryhmää
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Tapahtui virhe. Yritä ladata sivu uudelleen.
An error has occured while refreshing the page. An error has occured while refreshing the page. Sivua päivitettäessä tapahtui virhe.
An ethical alternative An ethical alternative Eettinen vaihtoehto

Loading…

User avatar Rynach

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
A link to a page presenting the price options
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 1097