Translation

Privacy Policy
English
Key English Finnish Actions
Password (confirmation) Password (confirmation) Salasana (varmistus)
Password reset Password reset Salasanan palautus
Password Password Salasana
Past events Passed events Menneet tapahtumat
Pending Pending Odottaa
Pick an identity Pick an identity Valitse identiteetti
Please check your spam folder if you didn't receive the email. Please check your spam folder if you didn't receive the email. Jos et saanut sähköpostia, tarkista roskapostikansio.
Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake. Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake. Jos epäilet tätä virheeksi, ota yhteyttä tämän instanssin Mobilizon-ylläpitäjään.
Please enter your password to confirm this action. Please enter your password to confirm this action. Vahvista toimenpide syöttämällä salasanasi.
Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved. Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved. Varmista, että osoite on oikein eikä sivua ole siirretty.
Post a comment Post a comment Lähetä kommentti
Post a reply Post a reply Lähetä vastaus
Postal Code Postal Code Postinumero
Preferences Preferences Valinnat
Previous page Previous page Edellinen sivu
Privacy Policy Privacy Policy Tietosuojakäytäntö
Private event Private event Yksityistapahtuma
Private feeds Private feeds Yksityissyötteet
Profiles Profiles Profiilit
Public RSS/Atom Feed Public RSS/Atom Feed Julkinen RSS/Atom-syöte
Public comment moderation Public comment moderation Julkisten kommenttien moderointi
Public event Public event Julkinen tapahtuma
Public feeds Public feeds Julkiset syötteet
Public iCal Feed Public iCal Feed Julkinen iCal-syöte
Publish Publish Julkaise
Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations Julkaistuissa tapahtumissa <b>{comments}</b> kommenttia ja <b>{participations}</b> vahvistettua osallistumista
RSS/Atom Feed RSS/Atom Feed RSS/Atom-syöte
Region Region Alue
Registration is allowed, anyone can register. Registration is allowed, anyone can register. Rekisteröityminen on sallittu, kuka tahansa voi rekisteröityä.
Registration is closed. Registration is closed. Rekisteröityminen on pois käytöstä.
Registration is currently closed. Registration is currently closed. Rekisteröityminen on tällä hetkellä pois käytöstä.
Key English Finnish Actions
Post a reply Post a reply Lähetä vastaus
Post body Post body
Post {eventTitle} reported Post {eventTitle} reported
Posts Posts Julkaisut
Post URL Post URL
Powered by Mobilizon Powered by Mobilizon
Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Voimanlähteenä {mobilizon}. © 2018–{date} Mobilizon-kehittäjät – Taloudellista tukea on antanut {contributors}.
Preferences Preferences Valinnat
Previous Previous Edellinen
Previous email Previous email
Previous month Previous month
Previous page Previous page Edellinen sivu
Price sheet Price sheet Hintalappu
Privacy Privacy
Privacy policy Privacy policy Tietosuojakäytäntö
Privacy Policy Privacy Policy Tietosuojakäytäntö
Private event Private event Yksityistapahtuma
Private feeds Private feeds Yksityissyötteet
Profile Profile Profiili
{profile} added the member {member}. {profile} added the member {member}. {profile} lisäsi käyttäjän {member}.
{profile} approved {member}'s membership. {profile} approved {member}'s membership.
{profile} archived the discussion {discussion}. {profile} archived the discussion {discussion}. {profile} arkistoi keskustelun {discussion}.
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (oletuksena)
{profile} created the discussion {discussion}. {profile} created the discussion {discussion}. {profile} loi keskustelun {discussion}.
{profile} created the folder {resource}. {profile} created the folder {resource}. {profile} loi kansion {resource}.
{profile} created the group {group}. {profile} created the group {group}. {profile} loi ryhmän {group}.
{profile} created the resource {resource}. {profile} created the resource {resource}. {profile} loi resurssin {resource}.
{profile} deleted the discussion {discussion}. {profile} deleted the discussion {discussion}. {profile} poisti keskustelun {discussion}.
{profile} deleted the folder {resource}. {profile} deleted the folder {resource}. {profile} poisti kansion {resource}.
{profile} deleted the resource {resource}. {profile} deleted the resource {resource}. {profile} poisti resurssin {resource}.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Mobilizon/Frontend
The following string has different context, but the same source.
Translated Mobilizon/Backend

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Privacy Policy
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 260