Translation

Now, create your first profile:
English
Key English Finnish Actions
Group {groupTitle} reported Group {groupTitle} reported Ryhmä {groupTitle} raportoitu
Error while reporting group {groupTitle} Error while reporting group {groupTitle} Tapahtui virhe raportoidessa ryhmää {groupTitle}
Reported group Reported group Ryhmä raportoitu
Join group Join group Liity ryhmään
Created by {username} Created by {username} Luonut {username}
Accessible through link Accessible through link Pääsy linkin kautta
Accessible only to members Accessible only to members Pääsy vain jäsenille
Created by {name} Created by {name} Luonut {name}
View all posts View all posts Näytä kaikki viestit
Didn't receive the instructions? Didn't receive the instructions? Etkö saanut ohjeita?
Allow all comments from users with accounts Allow all comments from logged-in users Salli kommentit kirjautuneilta käyttäjiltä
This identifier is unique to your profile. It allows others to find you. This identifier is unique to your profile. It allows others to find you. Tämä on yksilöllinen tunniste profiiliisi. Sen avulla muut voivat löytää sinut.
Displayed nickname Displayed nickname Näytettävä nimimerkki
Short bio Short bio Lyhyt kuvaus
Congratulations, your account is now created! Congratulations, your account is now created! Onneksi olkoon, tunnuksesi on luotu!
Now, create your first profile: Now, create your first profile: Luo seuraavaksi ensimmäinen profiilisi:
If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below. If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below. Jos olet valinnut osallistujien manuaalisen vahvistuksen, Mobilizon lähettää sinulle viestin uusista osallistujista jotka voit vahvistaa. Voit alla valita näiden viestien tiheyden.
You will be able to add an avatar and set other options in your account settings. You will be able to add an avatar and set other options in your account settings. Voit lisätä profiilikuvan ja antaa muita tietoja tunnuksen asetuksissasi.
Instance languages Instance languages Instanssin kielet
Main languages you/your moderators speak Main languages you/your moderators speak Pääkieli, jota sinä ja moderaattorisi puhuvat
Select languages Select languages Valitse kielet
No languages found No languages found Kieliä ei löytynyt
Your participation still has to be approved by the organisers. Your participation still has to be approved by the organisers. Järjestäjien pitää vielä hyväksyä osallistumisesi.
Your email Your email Sähköpostiosoitteesi
Go to the event page Go to the event page Siirry tapahtumasivulle
Request for participation confirmation sent Request for participation confirmation sent Pyyntö osallistumisen vahvistukseen lähetetty
Check your inbox (and your junk mail folder). Check your inbox (and your junk mail folder). Tarkista sähköpostisi (myös roskapostikansio).
You may now close this window, or {return_to_event}. You may now close this window, or {return_to_event}. Voit sulkea ikkunan tai {return_to_event}.
Create an account Create an account Luo käyttäjätunnus
You are not an administrator for this group. You are not an administrator for this group. Et ole ryhmän ylläpitäjä.
Why create an account? Why create an account? Miksi kannattaa tehdä tunnus?
Key English Finnish Actions
No rules defined yet. No rules defined yet. Sääntöjä ei ole vielä määritelty.
Not accessible with a wheelchair Not accessible with a wheelchair Ei pääse pyörätuolilla
Not approved Not approved Ei hyväksytty
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
Notes Notes Merkinnät
NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer. HUOM! Oletusehdot eivät ole juristin tarkistamia, joten instanssin ylläpitäjän ei ole syytä luottaa niiden tarjoamaan juridiseen suojaan. Niitä ei ole myöskään sovitettu eri maiden ja lainkäyttöalueiden olosuhteisiin. Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme tarkistuttamaan ehdot lakiasiantuntijalla.
Notification before the event Notification before the event Ilmoitus ennen tapahtumaa
Notification on the day of the event Notification on the day of the event Ilmoitus tapahtumapäivänä
Notifications Notifications Ilmoitukset
Notification settings Notification settings Ilmoitusasetukset
Notifications for manually approved participations to an event Notifications for manually approved participations to an event Ilmoitukset tapahtuman käsin hyväksytyistä osallistumisista
Notify participants Notify participants Ilmoita osallistujille
Notify the user of the change Notify the user of the change
No user matches the filter No user matches the filter
No user matches the filters No user matches the filters
Now, create your first profile: Now, create your first profile: Luo seuraavaksi ensimmäinen profiilisi:
{number} members {number} members {number} jäsentä
{number} memberships {number} memberships {number} jäsenyyttä
Number of places Number of places Paikkojen määrä
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista
{number} posts No posts|One post|{number} posts Ei julkaisuja|Yksi julkaisu|{number} julkaisua
{number} seats left {number} seats left
OK OK OK
{old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} nimettiin uudelleen ryhmäksi {group}.
Old password Old password Vanha salasana
On {date} On {date} {date}
On {date} ending at {endTime} On {date} ending at {endTime} {date}, päättyy {endTime}
On {date} from {startTime} to {endTime} On {date} from {startTime} to {endTime} {date} klo {startTime}–{endTime}
On {date} starting at {startTime} On {date} starting at {startTime} {date} klo {startTime}

Loading…

User avatar cos

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Now, create your first profile:
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 715