Translation

Mobilizon
English
Key English Finnish Actions
Administrator Administrator Ylläpitäjä
Moderator Moderator Moderaattori
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa
Begins on Begins on Alkaa
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (oletuksena)
Participations Participations Osallistumiset
Not confirmed Not confirmed Vahvistamaton
{moderator} suspended profile {profile} {moderator} suspended profile {profile} {moderator} esti profiilin {profile}
Suspend Suspend Estä
Unsuspend Unsuspend Poista esto
None None Ei mitään
Disabled Disabled Pois käytöstä
Activated Activated Käytössä
No profile matches the filters No profile matches the filters Ei suodattimia vastaavia profiileja
Mobilizon Mobilizon Mobilizon
{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} on {mobilizon}-ohjelmaa käyttävä instanssi.
Instance Rules Instance Rules Instanssin säännöt
Rules Rules Säännöt
No rules defined yet. No rules defined yet. Sääntöjä ei ole vielä määritelty.
full rules full rules säännöt kokonaan
instance rules instance rules Instanssin säännöt
terms of service terms of service käyttöehdot
I agree to the {instanceRules} and {termsOfService} I agree to the {instanceRules} and {termsOfService} Hyväksyn {instanceRules} ja {termsOfService}
Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Voimanlähteenä {mobilizon}. © 2018–{date} Mobilizon-kehittäjät – Taloudellista tukea on antanut {contributors}.
more than 1360 contributors more than 1360 contributors yli 1360 tukijaa
{moderator} has unsuspended profile {profile} {moderator} has unsuspended profile {profile} {moderator} on poistanut profiilin {profile} eston
{moderator} has deleted user {user} {moderator} has deleted user {user} {moderator} on poistanut käyttäjän {user}
Change timezone Change timezone Vaihda aikavyöhykettä
Select a language Select a language Valitse kieli
This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. Tapahtumasivulle on pääsy vain linkin kautta. Ole tarkkana, missä julkaiset linkin.
Key English Finnish Actions
Mark as resolved Mark as resolved Merkitse ratkaistuksi
(Masked) (Masked) (Peitetty)
Member Member Jäsen
{member} accepted the invitation to join the group. {member} accepted the invitation to join the group. {member} hyväksyi liittymiskutsun.
{member} joined the group. {member} joined the group.
{member} rejected the invitation to join the group. {member} rejected the invitation to join the group. {member} hylkäsi kutsun ryhmään liittymiseen.
{member} requested to join the group. {member} requested to join the group. {member} pyysi liittymistä ryhmään.
Members Members Jäsenet
Membership requests will be approved by a group moderator Membership requests will be approved by a group moderator
Memberships Memberships
Members-only post Members-only post Vain jäsenille näkyvä viesti
{member} was invited by {profile}. {member} was invited by {profile}. Käyttäjän {member} kutsui {profile}.
Mentions Mentions Maininnat
Message Message Viesti
Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams
Mobilizon Mobilizon Mobilizon
mobilizon-instance.tld mobilizon-instance.tld
Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server. Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server. Mobilizon on federoituva verkosto. Tätä tapahtumasivua voi käyttää myös toiselta instanssilta.
Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon on federoitu palvelu, minkä ansiosta voit viestiä myös muilla instansseilla olevien käyttäjien ja ryhmien kanssa ja ilmoittautua niillä oleviin tapahtumiin.
Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>. Mobilizon on työkalu, jolla pystyt <b>hakemaan, luomaan ja järjestämään tapahtumia</b>.
Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>. Mobilizon ei ole jättiläismäinen keskitetty alusta vaan <b>suuri joukko tosiinsa yhdistyneitä Mobilizon-instansseja</b>.
Mobilizon software Mobilizon software Mobilizon-ohjelma
Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon käyttää profiilijärjestelmää, jonka avulla voit esiintyä eri profiileilla eri tarkoituksiin. Voit luoda niin monta profiilia kuin haluat.
Mobilizon version Mobilizon version Mobilizon-versio
Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc. Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc. Mobilizon lähettää sähköpostia, jos tapahtumissa, joihin olet osallistumassa, tapahtuu olennaisia muutoksia: aika, osoite, vahvistus tai peruutus jne.
Moderated comments (shown after approval) Moderated comments (shown after approval) Moderoidut kommentit (näytetään hyväksymisen jälkeen)
Moderate new members Moderate new members
Moderation Moderation Moderointi
Moderation log Moderation log Moderointiloki
Moderation logs Moderation logs
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Mobilizon/Frontend
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Mobilizon/Android App
Empty Mobilizon/Mobilizon
Locked Translated Mobilizon/Android App Metadata

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
Mobilizon Mobilizon

String information

Key
Mobilizon
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 515