Translation

Regenerate new links
English
Key English Finnish Actions
Delete this discussion Delete this discussion Poista tämä keskustelu
Are you sure you want to delete this entire discussion? Are you sure you want to delete this entire discussion? Oletko varma, että haluat poistaa koko tämän keskustelun?
Delete discussion Delete discussion Poista keskustelu
All activities All activities Kaikki toiminta
From yourself From yourself Sinulta
By others By others Muilta
You posted a comment on the event {event}. You posted a comment on the event {event}. Lähetit kommentin tapahtumaan {event}.
{profile} posted a comment on the event {event}. {profile} posted a comment on the event {event}. {profile} lähetti kommentin tapahtumaan {event}.
You replied to a comment on the event {event}. You replied to a comment on the event {event}. Vastasit kommenttiin tapahtumassa {event}.
{profile} replied to a comment on the event {event}. {profile} replied to a comment on the event {event}. {profile} vastasi kommenttiin tapahtumassa {event}.
New post New post Uusi viesti
Comment text can't be empty Comment text can't be empty Kommentin teksti ei voi olla tyhjä
Notifications Notifications Ilmoitukset
Profile feeds Profile feeds Profiilin syöte
These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. Nämä syötteet sisältävät tapahtumadataa tapahtumille, joissa tämä tietty profiili on osallistuja tai luoja. Sinun pitäisi pitää nämä yksityisinä. Voit löytää kaikkien profiiliesi syötteet ilmoitusasetuksista.
Regenerate new links Regenerate new links Luo linkit uudelleen
Create new links Create new links Luo uudet linkit
You'll need to change the URLs where there were previously entered. You'll need to change the URLs where there were previously entered. Verkko-osoitteet tulee muuttaa sieltä mistä ne oli aiemmin syötetty.
Personal feeds Personal feeds Henkilökohtaiset syötteet
These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. Nämä syötteet sisältävät tapahtumadataa tapahtumille, joissa jokin profiileistasi on osallistuja tai luoja. Sinun tulisi pitää nämä yksityisinä. Voit löytää syötteet tietyille profiileille jokaisen profiilin sivuilta.
The event will show as attributed to this profile. The event will show as attributed to this profile. Tapahtuma näkyy liitettynä tähän profiiliin.
You may show some members as contacts. You may show some members as contacts. Voit näyttää jotkut käyttäjät yhteyshenkilöinä.
The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. Valittu kuva on liian iso. Valitse tiedosto, joka on pienempi kuin {size}.
Unable to create the group. One of the pictures may be too heavy. Unable to create the group. One of the pictures may be too heavy. Ryhmää ei pystytty luomaan. Jokin kuvista voi olla liian iso.
Unable to update the profile. The avatar picture may be too heavy. Unable to update the profile. The avatar picture may be too heavy. Profiilia ei voitu päivittää. Profiilikuva saattaa olla liian raskas.
Unable to create the profile. The avatar picture may be too heavy. Unable to create the profile. The avatar picture may be too heavy. Profiilia ei voitu luoda. Profiilikuva saataa olla liian raskas.
Error while loading the preview Error while loading the preview Esikatselun latauksessa tapahtui virhe
Instance feeds Instance feeds Instanssin syötteet
{moderator} suspended group {profile} {moderator} suspended group {profile} {moderator} jäädytti ryhmän {profile}
{moderator} has unsuspended group {profile} {moderator} has unsuspended group {profile} {moderator} poisti ryhmän jäädytyksen {profile}
{moderator} has done an unknown action {moderator} has done an unknown action {moderator} teki jotain tuntematonta
Key English Finnish Actions
Public RSS/Atom Feed Public RSS/Atom Feed Julkinen RSS/Atom-syöte
Publish Publish Julkaise
Published by {name} Published by {name}
Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations Published events with <b>{comments}</b> comments and <b>{participations}</b> confirmed participations Julkaistuissa tapahtumissa <b>{comments}</b> kommenttia ja <b>{participations}</b> vahvistettua osallistumista
Push Push Push
Quote Quote
Radius Radius Säde
Recap every week Recap every week Muistutus joka viikko
Receive one email for each activity Receive one email for each activity Vastaanota yksi sähköposti jokaista toimintoa kohden
Receive one email per request Receive one email per request Vastaanota sähköposti jokaisesta pyynnöstä
Redirecting in progress… Redirecting in progress… Uudelleenohjaus käynnissä…
Redirecting to content… Redirecting to content… Ohjataan sisältöön…
Redirecting to Mobilizon Redirecting to Mobilizon
Redo Redo
Refresh profile Refresh profile Päivitä profiili
Regenerate new links Regenerate new links Luo linkit uudelleen
Region Region Alue
Register Register Rekisteröidy
Register an account on {instanceName}! Register an account on {instanceName}! Rekisteröi tili instanssille {instanceName}!
Register on this instance Register on this instance Rekisteröidy tälle instanssille
Registration is allowed, anyone can register. Registration is allowed, anyone can register. Rekisteröityminen on sallittu, kuka tahansa voi rekisteröityä.
Registration is closed. Registration is closed. Rekisteröityminen on pois käytöstä.
Registration is currently closed. Registration is currently closed. Rekisteröityminen on tällä hetkellä pois käytöstä.
Registrations Registrations Rekisteröitymiset
Registrations are restricted by allowlisting. Registrations are restricted by allowlisting. Rekisteröinnit sallittu vain listatuille käyttäjille.
Reject Reject Hylkää
Rejected Rejected Hylätty
Reject follow Reject follow
Reject member Reject member
Remember my participation in this browser Remember my participation in this browser Muista osallistumiseni tässä selaimessa

Loading…

User avatar jimbo

Translation changed

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
User avatar Rynach

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Regenerate new links
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 959