Translation

Previous
English
Key English Finnish Actions
Only group moderators can create, edit and delete posts. Only group moderators can create, edit and delete posts. Vain ryhmän moderaattorit voivat luode, muokata ja poistaa viestejä.
This group doesn't have a description yet. This group doesn't have a description yet. Ryhmällä ei ole vielä kuvausta.
Find another instance Find another instance Etsi toinen instanssi
Pick an instance Pick an instance Valitse instanssi
This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone). This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone). Tätä sivustoa ei moderoida ja kaikki tiedot mitä syötetään tuhotaan automaattisesti joka päivä kello 00:01 (Pariisin aikavyöhyke).
We will redirect you to your instance in order to interact with this group We will redirect you to your instance in order to interact with this group Ohjaamme sinut omalle instanssillesi voidaksesi toimia tässä ryhmässä
New members New members Uudet jäsenet
Anyone can join freely Anyone can join freely Kaikki voivat liittyä
Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page. Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page. Kaikki ryhmäsi jäsenet voivat liittyä ryhmäsi sivuilta.
Manually invite new members Manually invite new members Kutsu uusia jäseniä
The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. Ryhmääsi voidaan ottaa uusia jäseniä vain ylläpitäjän kutsumana.
Redirecting to content… Redirecting to content… Ohjataan sisältöön…
This URL is not supported This URL is not supported Osoite ei ole tuettu
This group is invite-only This group is invite-only Tämä ryhmä on vain kutsun saaneille
This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language. This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language. Tämän asetuksen perusteella sinulle näytetään verkkosivu ja lähetetään sähköpostit oikealla kielellä.
Previous Previous Edellinen
Next Next Seuraava
Your timezone {timezone} isn't supported. Your timezone {timezone} isn't supported. Aikavyöhykkeesi {timezone} ei ole tuettu.
Profiles and federation Profiles and federation Profiilit ja federointi
Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want. Mobilizon käyttää profiilijärjestelmää, jonka avulla voit esiintyä eri profiileilla eri tarkoituksiin. Voit luoda niin monta profiilia kuin haluat.
Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere. Mobilizon on federoitu palvelu, minkä ansiosta voit viestiä myös muilla instansseilla olevien käyttäjien ja ryhmien kanssa ja ilmoittautua niillä oleviin tapahtumiin.
This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name. This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name. Tämä instanssi, <b>{instanceName} ({domain})</b>, sisältää profiilisi joten älä unohda sen nimeä.
If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is: If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is: Jos sinulta kysytään federoitua käyttäjätunnustasi, se koostuu käyttäjätunnuksestasi ja instanssistasi. Esimerkiksi ensimmäisellä profiilillasi se on:
Uploaded media size Uploaded media size Lähetetyn median koko
Loading comments… Loading comments… Ladataan kommentteja…
Tentative Tentative Alustava
Cancelled Cancelled Peruttu
Click for more information Click for more information Lisätietoja napsauttamalla
About anonymous participation About anonymous participation Tietoa nimettömästä osallistumisesta
As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted. As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted. Tapahtuman järjestäjä vahvistaa osallistumispyynnöt käsin, joten osallistumisesi on vahvistettu vasta sitten, kun saat vahvistuksesta kertovan sähköpostin.
Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed. Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed. Osallistumisesi tila tallennetaan vain tälle laitteelle, ja se poistetaan kuukauden kuluttua tapahtuman päättymisestä.
Key English Finnish Actions
Please do not use it in any real way. Please do not use it in any real way. Älä käytä todellisiin tarkoituksiin.
Please enter your password to confirm this action. Please enter your password to confirm this action. Vahvista toimenpide syöttämällä salasanasi.
Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved. Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved. Varmista, että osoite on oikein eikä sivua ole siirretty.
Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators. Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators. Ole hyvä ja lue {fullRules} jotka {instance}:n ylläpito on kirjoittanut.
Post Post Julkaisu
Post a comment Post a comment Lähetä kommentti
Postal Code Postal Code Postinumero
Post a reply Post a reply Lähetä vastaus
Post body Post body
Post {eventTitle} reported Post {eventTitle} reported
Posts Posts Julkaisut
Post URL Post URL
Powered by Mobilizon Powered by Mobilizon
Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}. Voimanlähteenä {mobilizon}. © 2018–{date} Mobilizon-kehittäjät – Taloudellista tukea on antanut {contributors}.
Preferences Preferences Valinnat
Previous Previous Edellinen
Previous email Previous email
Previous month Previous month
Previous page Previous page Edellinen sivu
Price sheet Price sheet Hintalappu
Privacy Privacy
Privacy policy Privacy policy Tietosuojakäytäntö
Privacy Policy Privacy Policy Tietosuojakäytäntö
Private event Private event Yksityistapahtuma
Private feeds Private feeds Yksityissyötteet
Profile Profile Profiili
{profile} added the member {member}. {profile} added the member {member}. {profile} lisäsi käyttäjän {member}.
{profile} approved {member}'s membership. {profile} approved {member}'s membership.
{profile} archived the discussion {discussion}. {profile} archived the discussion {discussion}. {profile} arkistoi keskustelun {discussion}.
{profile} (by default) {profile} (by default) {profile} (oletuksena)

Loading…

User avatar cos

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Previous
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 770