Translation

{timezoneLongName} ({timezoneShortName})
English
Key English Persian Actions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key English Persian Actions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loading…

No matching activity found.
Browse all string changes

Glossary

English Persian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
{timezoneLongName} ({timezoneShortName})
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fa.json, string 1203