Translation

Admin
English
Key English Basque Actions
Abandon editing Abandon editing
About Mobilizon About Mobilizon Mobilizon-i buruz
About this event About this event Ekitaldi honi buruz
About this instance About this instance Instantzia honi buruz
About About Honi buruz
Accepted Accepted Onartua
Account Account Kontua
Add a note Add a note Gehitu ohar bat
Add an address Add an address Gehitu helbide bat
Add an instance Add an instance Gehitu instantzia bat
Add some tags Add some tags Gehitu etiketa batzuk
Add to my calendar Add to my calendar Gehitu nire egutegira
Add Add Gehitu
Additional comments Additional comments Iruzkin gehigarriak
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Administradorearen ezarpenak ongi gordeak.
Admin Admin Administradorea
Administration Administration Administrazioa
All the places have already been taken All the places have already been taken Leku guztiak hartu dira|Leku bat geratzen da|{places} leku daude oraindik eskuragai
Allow registrations Allow registrations Erregistroak baimendu
Anonymous participant Anonymous participant Partehartzaile anonimoa
Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Partehartzaile anonimoek parthartzea eposta bidez konfirmatu beharko dute.
Anonymous participations Anonymous participations Partehartze anonimoak
Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. Ziur zaude zure kontu guztia ezabatu bahi duzula? Dena galduko duzu. Identitateak, ezarpenak, sortutako ekitaldiak, mezuak eta partehartzeak betirako galduko dira.
Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone. Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone. Ziur zaude iruzkin hau <b>ezabatu</b> nahi duzula? Ekintza hau ezin da desegin.
Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead. Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead. Ziur zaude ekitaldi hau <b>ezabatu</b>nahi duzula? Ekintza hau ezin da desegin. Ekitaldiaren sortzailearekin hitz egin dezakezu edo editatu besterik gabe.
Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. Ziur zaude ekitaldiaren sortzea utzi nahi duzula? Aldaketa guztiak galduko dituzu.
Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. Ziur zaude ekitaldiaren edizioa utzi nahi duzula? Aldaketa guztiak galduko dituzu.
Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? Ziur zaude "{title}" ekitaldian zure partehartzea utzi nahi duzula?
Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted. Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.
Avatar Avatar
Back to previous page Back to previous page

Loading…

User avatar atxamart

New translation

Mobilizon / FrontendBasque

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Admin
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/eu.json, string 19