Translation

terms
English
Context English Finnish Actions
You have one event today: Sinulla on tänään yksi tapahtuma:
%{inviter} just invited you to join their group %{group} %{inviter} kutsui sinut ryhmään %{group}
Come along! Tule mukaan!
Don't forget to go to %{title} Muista %{title}
Get ready for %{title} %{title} tulee, oletko valmis?
See my groups Näytä omat ryhmät
To accept this invitation, head over to your groups. Hyväksy kutsu siirtymällä omiin ryhmiisi.
View the event on: %{link} Katso päivitetty tapahtuma: %{linkki}
You have been invited by %{inviter} to join group %{group} %{inviter} kutsui sinut ryhmään %{group}
One event planned this week Yksi suunniteltu tapahtuma tällä viikolla
One participation request for event %{title} to process Yksi osallistujapyyntö tapahtumaan %{title} odottaa käsittelyä
You have one event this week: Sinulla on tällä viikolla yksi tapahtuma:
The event organizer didn't add any description. Tapahtuman järjestäjä ei ole lisännyt kuvausta.
terms We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you enter, submit, or access your personal information. Among other things, your browser session, as well as the traffic between your applications and the API, are secured with SSL/TLS, and your password is hashed using a strong one-way algorithm. Henkilötietojasi suojataan niiden syöttämisen, lähettämisen ja käyttämisen aikana erilaisin turvallisuustoimin. Muun muassa selainistunnon sekä sovellusten ja sovellusrajapinnan välinen tietoliikenne ovat SSL/TLS-suojattuja, ja salasanasi salataan vahvalla yksisuuntaisella algoritmilla.
terms No. We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our site, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. Emme myy tai muulla tavoin luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Tämä ei koske luotettuja kolmansia osapuolia, joita käytämme apuna sivuston toiminnassa, liiketoiminnassamme sekä palvelujen tuottamisessa. Myös nämä kolmannet osapuolet ovat sitoutuneet pitämään tiedot luottamuksellisina. Saatamme luovuttaa tietojasi myös siinä tapauksessa, jos katsomme sen olevan välttämätöntä lain tai sivustomme noudattamisen tahi meidän tai muiden oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemisen kannalta.
terms Accepting these Terms Ehtojen hyväksyminen
terms Changes to these Terms Ehtojen muutokset
terms A lot of the content on the Service is from you and others, and we don't review, verify or authenticate it, and it may include inaccuracies or false information. We make no representations, warranties, or guarantees relating to the quality, suitability, truth, accuracy or completeness of any content contained in the Service. You acknowledge sole responsibility for and assume all risk arising from your use of or reliance on any content. Suuri osa palvelun sisällöstä on peräisin suoraan käyttäjiltä. Sisältöä ei tarkisteta, vahvisteta tai todenneta, ja siinä voi olla epätäsmällisyyksiä tai virheellistä tietoa. Emme takaa palvelimella olevan sisällön laatua, käyttökelpoisuutta, totuudenmukaisuutta, täsmällisyyttä tai täydellisyyttä. Olet yksin vastuussa sisällön käyttämisestä, siihen luottamisesta ja siihen liittyvistä riskeistä.
terms Also, you agree that you will not do any of the following in connection with the Service or other users: Lisäksi sitoudut olemaan tekemättä palvelun tai muiden käyttäjien osalta mitään seuraavista:
terms Circumvent or attempt to circumvent any filtering, security measures, rate limits or other features designed to protect the Service, users of the Service, or third parties. palvelun, sen käytön tai kolmansien osapuolten suojaamiseksi tarkoitettujen suodatus- ja turvallisuuskeinojen, käyttömäärärajoitusten tai muiden vastaavien ominaisuuksien kiertäminen tai kiertämisen yritys
terms Collect any personal information about other users, or intimidate, threaten, stalk or otherwise harass other users of the Service; palvelun muiden käyttäjien henkilötietojen kerääminen tai heidän ahdisteleminen, uhkaaminen, seuraaminen tai häiritseminen muilla tavoin
terms Content that is illegal or unlawful, that would otherwise create liability; laittoman sisällön oikeudellisiin seuraamuksiin johtava lähettäminen
terms Content that may infringe or violate any patent, trademark, trade secret, copyright, right of privacy, right of publicity or other intellectual or other right of any party; minkä tahansa patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta, yksityisyydensuojaa, julkisuusoikeutta tai muuta immateriaali- tai muuta oikeutta loukkaavan sisällön lähettäminen
terms Creating Accounts Tilien luominen
terms Entire Agreement Koko sopimusteksti
terms Feedback Palaute
terms Hyperlinks and Third Party Content Linkit ja kolmansien osapuolten sisältö
terms If you breach any of these Terms, we have the right to suspend or disable your access to or use of the Service. Jos toimit näiden ehtojen vastaisesti, voimme poistaa tai keskeyttää käyttöoikeutesi palveluun.
terms Impersonate or post on behalf of any person or entity or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity; luvaton toisen henkilön tai tahon nimissä esiintyminen tai julkaiseminen tai muunlainen valheellisen yhteyden ilmaiseminen
terms Our Service allows you and other users to post, link and otherwise make available content. You are responsible for the content that you make available to the Service, including its legality, reliability, and appropriateness. Palvelumme sallii käyttäjien julkaista ja linkittää sisältöä sekä muulla tavoin saattaa sisältöä saataville. Olet itse vastuussa palvelun kautta saataville saattamastasi sisällöstä sekä sen laillisuudesta, luotettavuudesta ja sopivaisuudesta.
terms Privacy Policy Tietosuojakäytäntö

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / BackendFinnish

4 months ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / BackendFinnish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
terms
Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/web/templates/api/terms.html.heex:62
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
priv/gettext/fi/LC_MESSAGES/default.po, string 72