Translation

English
English Finnish Actions
%{name} (%{domain}) just requested to follow your instance. %{name} (%{domain}) pyysi saada seurata palvelintasi.
%{name} requests to follow your instance %{name} pyytää saada seurata palvelintasi
If you accept, this instance will receive all of your public events. Jos hyväksyt, kyseiselle palvelimelle lähetetään kaikki julkiset tapahtumasi.
Instance %{name} (%{domain}) requests to follow your instance Palvelin %{name} (%{domain}) haluaa seurata palvelintasi
To accept this invitation, head over to the instance's admin settings. Hyväksy kutsu siirtymällä omiin ryhmiisi.
Want to connect? Haluatko yhdistää?
Note: %{name} (%{domain}) following you doesn't necessarily imply that you follow this instance, but you can ask to follow them too. Huom: vaikka %{name} (%{domain}) seuraa sinua, se ei tarkoita, että sinä seuraisit kyseistä palvelinta, mutta voit tietenkin lähettää sinne seuraamispyynnön.
Hi there! You just registered to join this event: « <b>%{title}</b> ». Please confirm the e-mail address you provided: Hei! Rekisteröidyit juuri tapahtumaan ”<b>%{title}</b>”. Vahvista ilmoittamasi sähköpostiosoite:
You issued a request to attend <b>%{title}</b>. Lähetit pyynnön osallistua tapahtumaan <b>%{title}</b>.
Event title Tapahtuman otsikko
There have been changes for <b>%{title}</b> so we'd thought we'd let you know. <b>%{title}</b> on joiltain osin muuttunut, ja ajattelimme ilmoittaa asiasta.
This page is not correct Sivua ei löydy
We're sorry, but something went wrong on our end. Pahoittelemme, tapahtui virhe palvelimen päässä.
This is a demonstration site to test Mobilizon. Tämä on koekäyttöön tarkoitettu Mobilizonin esittelysivu.
%{name}'s feed %{name} – syöte
%{actor}'s private events feed on %{instance} %{actor} – yksityistapahtumien syöte palvelimella %{instance}
%{actor}'s public events feed on %{instance} %{actor} – julkisten tapahtumien syöte palvelimella %{instance}
Feed for %{email} on %{instance} %{email}-syöte palvelimella %{instance}
If the issue persists, you may contact the server administrator at %{contact}. Jos ongelma jatkuu, voit ottaa yhteyttä palvelimen ylläpitäjään osoitteeseen %{contact}.
If the issue persists, you may try to contact the server administrator. Jos ongelma jatkuu, voit ottaa yhteyttä palvelimen ylläpitäjään.
Technical details Tekniset tiedot
The Mobilizon server %{instance} seems to be temporarily down. Mobilizon-palvelin näyttää olevan väliakaisesti alhaalla.
Public feed for %{instance} Palvelimen %{instance} julkinen syöte
The password you have choosen is too short. Please make sure your password contains at least 6 charaters.
The token you provided is invalid. Make sure that the URL is exactly the one provided inside the email you got.
Your participation to %{event} has been cancelled! Osallistumisesi tapahtumaan %{title} on hyväksytty
Your instance's moderation team has decided to suspend %{actor_name} (%{actor_address}). All of their events have been removed and your participation to event %{event} cancelled. Palvelimesi moderointitiimi on päättänyt estää ryhmän %{group_name} (%{group_address}). Et ole enää tämän ryhmän jäsen.
Your instance's moderation team has decided to suspend <b>%{group_name}</b> (%{group_address}). You are no longer a member of this group. Palvelimesi moderointitiimi on päättänyt estää ryhmän %{group_name} (%{group_address}). Et ole enää tämän ryhmän jäsen.
Your participation to %{event} on %{instance} has been cancelled! Osallistumisesi tapahtumaan %{title} on hyväksytty
%{event}_participants
Participant message

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / BackendFinnish

4 months ago
User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / BackendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
instance palvelin Mobilizon

Har valgt "udbyder" da flere ved hvad det betyder end "instans"

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/service/export/feed.ex:120
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/fi/LC_MESSAGES/default.po, string 229