Translation

English
English Finnish Actions
<b>%{reporter}</b> reported the following content. <b>%{reporter_name}</b> (%{reporter_username}) raportoi seuraavan sisällön.
Group %{group} was reported Ryhmästä %{group} tehtiin ilmoitus
Group reported Ryhmästä ilmoitettu
Profile %{profile} was reported Profiilista %{profile} tehtiin ilmoitus
Profile reported Profiili ilmoitettu
You have now confirmed your participation. Update your calendar, because you're on the guest list now! Olet vahvistanut osallistumisesi. Päivitä kalenterisi, sillä olet osallistujaluettelossa!
A text is required for the post Julkaisuun vaaditaan tekstiä
A title is required for the post Julkaisulle vaaditaan otsikko
%{name} (%{domain}) just requested to follow your instance. %{name} (%{domain}) pyysi saada seurata palvelintasi.
%{name} requests to follow your instance %{name} pyytää saada seurata palvelintasi
If you accept, this instance will receive all of your public events. Jos hyväksyt, kyseiselle palvelimelle lähetetään kaikki julkiset tapahtumasi.
Instance %{name} (%{domain}) requests to follow your instance Palvelin %{name} (%{domain}) haluaa seurata palvelintasi
To accept this invitation, head over to the instance's admin settings. Hyväksy kutsu siirtymällä omiin ryhmiisi.
Want to connect? Haluatko yhdistää?
Note: %{name} (%{domain}) following you doesn't necessarily imply that you follow this instance, but you can ask to follow them too. Huom: vaikka %{name} (%{domain}) seuraa sinua, se ei tarkoita, että sinä seuraisit kyseistä palvelinta, mutta voit tietenkin lähettää sinne seuraamispyynnön.
Hi there! You just registered to join this event: « <b>%{title}</b> ». Please confirm the e-mail address you provided: Hei! Rekisteröidyit juuri tapahtumaan ”<b>%{title}</b>”. Vahvista ilmoittamasi sähköpostiosoite:
You issued a request to attend <b>%{title}</b>. Lähetit pyynnön osallistua tapahtumaan <b>%{title}</b>.
Event title Tapahtuman otsikko
There have been changes for <b>%{title}</b> so we'd thought we'd let you know. <b>%{title}</b> on joiltain osin muuttunut, ja ajattelimme ilmoittaa asiasta.
This page is not correct Sivua ei löydy
We're sorry, but something went wrong on our end. Pahoittelemme, tapahtui virhe palvelimen päässä.
This is a demonstration site to test Mobilizon. Tämä on koekäyttöön tarkoitettu Mobilizonin esittelysivu.
%{name}'s feed %{name} – syöte
%{actor}'s private events feed on %{instance} %{actor} – yksityistapahtumien syöte palvelimella %{instance}
%{actor}'s public events feed on %{instance} %{actor} – julkisten tapahtumien syöte palvelimella %{instance}
Feed for %{email} on %{instance} %{email}-syöte palvelimella %{instance}
If the issue persists, you may contact the server administrator at %{contact}. Jos ongelma jatkuu, voit ottaa yhteyttä palvelimen ylläpitäjään osoitteeseen %{contact}.
If the issue persists, you may try to contact the server administrator. Jos ongelma jatkuu, voit ottaa yhteyttä palvelimen ylläpitäjään.
Technical details Tekniset tiedot
The Mobilizon server %{instance} seems to be temporarily down. Mobilizon-palvelin näyttää olevan väliakaisesti alhaalla.
Public feed for %{instance} Palvelimen %{instance} julkinen syöte

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / BackendFinnish

4 months ago
User avatar Stoori

Translation changed

Mobilizon / BackendFinnish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/web/templates/email/anonymous_participation_confirmation.html.heex:47
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/fi/LC_MESSAGES/default.po, string 221