Translation

English
Context English Catalan Actions
terms You must respect other people and <b>%{instance_name}</b>'s rules when using the service Quan useu el servei heu de respectar les altres persones i les normes de <b>%{instance_name}</b>
terms You must respect the law when using <b>%{instance_name}</b> Quan feu servir <b>%{instance_name}</b> heu de respectar la llei
terms Your content is yours El teu contingut et pertany
Confirm my e-mail address Confirma la meva adreça de correu
Confirm your e-mail Confirma l'adreça de correu
Hi there! You just registered to join this event: « %{title} ». Please confirm the e-mail address you provided: Hola! Acabes d'apuntar-te a aquesta activitat: « %{title} ». Si us plau, confirma l'adreça de correu que has introduït:
Need help? Is something not working as expected? Necessites ajuda? Alguna cosa no funciona?
You created an account on <b>%{host}</b> with this email address. You are one click away from activating it. Has creat un compte a %{host} amb aquest mail. Estàs a un clic d'activar-lo.
New report on <b>%{instance}</b> Nova denúncia a %{instance}
The email address for your account on <b>%{host}</b> is being changed to: L'adreça de correu pel teu compte a <b>%{host}</b> s'està canviant a:
You requested a new password for your account on <b>%{instance}</b>. Algú ha soŀlicitat a %{instance} una contrasenya nova.
Please do not use it for real purposes. No ho facis servir més que proves, sisplau
Would you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button. Si has de canceŀlar la teva participació, accedeix a l'activitat per l'enllaç de dalt i clica al botó de participació.
%{instance} is powered by Mobilizon. %{instance} és un servidor de Mobilizon.
<b>%{instance}</b> is powered by Mobilizon. %{instance} és un servidor de Mobilizon.
A request is pending! Una soŀlicitud pendent!
An event is upcoming! S'apropa una activitat!
Confirm new email Confirma la nova adreça
End Final
Event update! S'ha actualitzat l'activitat!
Flagged comments Comentaris denunciats
Good news: one of the event organizers just approved your request. Update your calendar, because you're on the guest list now! Bones notícies: alguna de les organitzadores de l'activitat t'ha aprovat la soŀlicitud de participar-hi. Ja t'ho pots apuntar a l'agenda, estàs a la llista d'assistents!
Hi there! It seems like you wanted to change the email address linked to your account on <b>%{instance}</b>. If you still wish to do so, please click the button below to confirm the change. You will then be able to log in to %{instance} with this new email address. Ei hola! Sembla que vols canviar l'adreça de correu vinculada al teu compte de <b>%{instance}</b>. Si és així, fes clic al botó de sota per confirmar el canvi. Un cop fet, podràs iniciar sessió a %{instance} amb aquesta nova adreça.
Hi there! Just a quick note to confirm that the email address linked to your account on %{host} has been changed from this one to: Ep! Només confirmar que ha canviat el correu vinculat al teu compte a %{host}. Ara és:
If you did not trigger this change yourself, it is likely that someone has gained access to your %{host} account. Please log in and change your password immediately. If you cannot login, contact the admin on %{host}. Si no has fet aquest canvi tu mateix/a, és possible que algú hagi aconseguit accés al teu compte de %{host}. Si us plau, entra-hi i canvia la teva contrasenya de seguida. Si no pots entrar, contacta amb les admins de %{host}.
If you didn't trigger the change yourself, please ignore this message. Your password won't be changed until you click the link above. Si no has fet aquest canvi, pots ignorar aquest missatge. La teva contrasenya es mantindrà si no cliques l'enllaç de sobre.
If you didn't trigger this email, you may safely ignore it. Si no has demanat això, sisplau ignora aquest correu.
If you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button. Si has de canceŀlar la teva participació, accedeix a l'activitat per l'enllaç de dalt i clica al botó de participació.
Learn more about Mobilizon here! Per aprendre més de Mobilizon.
Location Ubicació
Location address was removed L'adreça postal ha estat esborrada

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / BackendCatalan

4 months ago
User avatar fadelkon

New translation

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/web/templates/email/pending_participation_notification.html.heex:18 lib/web/templates/email/pending_participation_notification.text.eex:1
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
priv/gettext/ca/LC_MESSAGES/default.po, string 132