Translation

English
Context English Catalan
If you didn't request this, please ignore this email. Your password won't change until you access the link below and create a new one. Si no ho has demanat tu, ignora aquest email. La teva contrasenya només canviarà si cliques l'enllaç de sota i n'escrius una altra.
%{title} by %{creator} %{title} de %{creator}
Activate my account Activa el meu compte
Ask the community on Framacolibri Pregunta a la comunitat a Framacolibri
Comments Comentaris
Event Activitat
Instructions to reset your password on %{instance} Instruccions per canviar la contrasenya a %{instance}
Reason Raó
Reset Password Canvia la contrasenya
Resetting your password is easy. Just press the button below and follow the instructions. We'll have you up and running in no time. Restablir la teva contrasenya és fàcil. Prem el botó de sota i segueix les instruccions. Acabarem de seguida.
Instructions to confirm your Mobilizon account on %{instance} Instruccions per confirmar el teu compte de Mobilizon a %{instance}
New report on Mobilizon instance %{instance} S'ha denunciat una activitat al servidor de Mobilizon %{instance}
Go to event page Ves a la pàgina de l'activitat
New report from %{reporter} on %{instance} S'ha denunciat una activitat a %{instance}
Participation approved S'ha aprovat la participació
Password reset Reinicia la contrasenya
Resetting your password is easy. Just click the link below and follow the instructions. We'll have you up and running in no time. Restablir la contrasenya és fàcil. Segueix l'enllaç de sota i segueix les instruccions. Serà un no-res.
You created an account on %{host} with this email address. You are one click away from activating it. If this wasn't you, please ignore this email. Has creat un compte a %{host} amb aquesta adreça de mail. Estàs a un clic d'activar-lo. Si no l'has creat tu, ignora aquest mail.
Your participation to event %{title} has been approved T'han aprovat la participació a %{title}
Your participation to event %{title} has been rejected T'han denegat la participació a %{title}
Event %{title} has been updated S'ha actualitzat {%title}
New title: %{title} Nou títol: %{title}
You requested a new password for your account on %{instance}. Algú ha soŀlicitat a %{instance} una contrasenya nova.
Warning Alerta
Confirm your participation to event %{title} Confirma que participaràs a l'activitat %{title}
terms An internal ID for your current selected identity Un identificador intern per la teva identitat actual
terms An internal user ID Un identificador intern
terms Any of the information we collect from you may be used in the following ways: Qualsevol informació que recollim de tu la podrem fer servir d'aquestes maneres:

Loading…

User avatar fadelkon

New translation

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
event activitat Mobilizon

String information

Flags
elixir-format
Source string location
lib/web/templates/email/before_event_notification.html.heex:51 lib/web/templates/email/before_event_notification.text.eex:4
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
priv/gettext/ca/LC_MESSAGES/default.po, string 13